www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Trwają prace na drogach

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

Modernizacja ulicy Szybskiej w Pyzdrach, przebudowa drogi między Mikuszewem i Nową Wsią Podgórną oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gutowie Małym to trzy inwestycje drogowe prowadzone obecnie przez powiat wrzesiński.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Trwa przebudowa jednej z pyzdrskich dróg powiatowych.

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

Trwa przebudowa jednej z pyzdrskich dróg powiatowych.  Dokumentacja projektowa zadania została wykonana przez gminę Pyzdry. Prowadzone od niedawna roboty obejmują modernizację odcinka o długości około 730 metrów, na którą przewidziano z budżetu powiatu oraz gminy łącznie blisko 860 tys. złotych. Za tę kwotę droga zyska nową nawierzchnię z masy bitumicznej, odpowiednie odwodnienia i utwardzone kruszywem pobocza, ponadto wyremontowany zostanie przepust na samym jej końcu, tuż przy granicy z gminą Kołaczkowo, która zmodernizuje dalszy odcinek. Roboty budowlane mają zakończyć się pod koniec września, zaś całe zadanie zostanie zrealizowane do 26 października. Wykonawcą robót jest Zakład Wielobranżowy Trans Bruk z Nekli. (red.)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

?i na Powidzkiej w Gutowie Małym

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

Powiat właśnie rozpoczął tam budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Na odcinku o długości około 350 metrów przy drodze powiatowej w Gutowie Małym powstaje ciąg dla pieszych i rowerzystów o szerokości 2,5 metra, który zostanie wykonany z kostki betonowej bezfazowej. Ścieżka wyposażona w odpowiednie krawężniki, obrzeża, odwodnienia i oznakowanie ma tam powstać do 28 września. Wykonawcą robót jest Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 400 tysięcy złotych, z czego 230 tysięcy pochodzi z budżetu gminy Września. Warto dodać, że jest to pierwszy etap zadania, w ramach którego taka ścieżka ciągnąć się będzie dalej w kierunku  i przez całą wieś Grzybowo.     (red.)  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Za pół miliona

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

Tyle pochłonie przebudowa fragmentu jednej z dróg powiatowych w gminie Miłosław. Mowa o odcinku drogi pomiędzy Mikuszewem a Nową Wsią Podgórną. Powiat przebuduje prawie 1,4 km nawierzchni, która zostanie wzmocniona betonem asfaltowym. Dodatkowo na długości pół kilometra remontowanego odcinka konieczne jest położenie warstwy wyrównawczej. Wykonawcą jest firma Trans Bruk z Nekli. Ukończenie inwestycji powinno nastąpić do końca sierpnia, jednak ze względu na szybkie postępy prac, planuje się to na dużo wcześniejszy termin. Koszt przebudowy to 500 tysięcy złotych. (red.)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Trzeba tylko chcieć

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

We Wrześni jest sporo możliwości podnoszenia kwalifikacji. Można zdobyć tytuł zawodowy technika wielu dziedzin w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego lub odbyć studia na funkcjonującym w tym samym budynku (przy ul. Wojska Polskiego 2A) wydziale kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która od października oferuje nie tylko mechanikę i budowę maszyn, ale także pielęgniarstwo. O możliwościach edukacyjnych rozmawiamy z dyrektor WSCKU Urszulą Kropaczewską. Na początek proszę opowiedzieć krótko o wydziale, który kolejny rok funkcjonuje we Wrześni. Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny został utworzony dwa lata temu, czyli teraz 1 października zaczynamy trzeci rok działalności. W trzyczłonowej nazwie mieszczą się te kierunki, które uruchomiliśmy, uruchamiamy lub chcemy uruchomić w przyszłości. Do tej pory była to mechanika i budowa maszyn, na którą po raz trzeci prowadzony jest nabór. To nam się bardzo dobrze sprawdza ? w pierwszym roku studia rozpoczęło ponad 30 osób, natomiast w zeszłym roku przyjęliśmy 25. Teraz jesteśmy w trakcie rekrutacji, ale myślę, że grupa zostanie utworzona.Są to studia zaoczne, dlatego że na ten kierunek mechanika i budowa maszyn przede wszystkim przychodzą osoby, które już pracują albo w najbliższej przyszłości będą pracowały i są rozchwytywane na rynku. Od ponad dwóch lat staraliśmy się o uruchomienie kierunku pielęgniarstwo. Zapotrzebowanie oczywiście na ten kierunek jest, bo, jak wiemy, w szpitalach czy w ośrodkach zdrowia, również w prywatnym sektorze brakuje pielęgniarek. Zupełnie niedawno zapadła decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że ten kierunek możemy uruchamiać. Rekrutacja już ruszyła i na pewno potrwa do końca września. W planach mamy też uruchomienie zarządzania, na które jest również ogromne zapotrzebowanie. Czekamy w tej sprawie na decyzję ministerstwa. Czyli plany są duże, ale, jak widać, wydział rozwija się bardzo prężnie. Chcielibyśmy oczywiście dużo więcej, bo naszym założeniem po tym, gdy przestało istnieć we Wrześni kolegium językowe, było, żeby jakoś tę potrzebę rynku odnośnie szkoły wyższej zaspokoić ? i stąd zaproszenie wydziału PWSZ do Wrześni. Studia są bardzo ciekawą propozycją ze względu na zapotrzebowanie na kierunki, ale również dlatego, że dają społeczności lokalnej możliwość zdobycia wykształcenia bez konieczności dojazdów na zajęcia do Poznania, Konina czy właśnie do Kalisza. Także forma zaoczna jest bardzo atrakcyjna, bo nasi studenci zwykle pracują cały tydzień, kończą pracę w piątek o godzinie 15, a o 16 są już u nas na zajęciach. Zajęcia odbywają się 2 albo 3 razy w miesiącu, więc obciążenie jest duże, ale myślę, że po otrzymaniu tytułu licencjata czy inżyniera absolwenci będą przeszczęśliwi, że udało im się ukończyć studia na miejscu. Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku przy Wojska Polskiego 2A. A co z praktyką? Zajęcia teoretyczne są na miejscu, natomiast zajęcia praktyczne w zakładach pracy, z którymi mamy podpisane porozumienia. Laboratoria odbywają się w Zespole Szkół Politechnicznych, który dysponuje odpowiednimi pracowniami technicznymi. Gdy jednak już powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, to jak najbardziej również z jego zaplecza nasi studenci na drugim, trzecim roku będą mogli korzystać. Jeśli chodzi o pielęgniarstwo, to miejscem praktyk jest szpital powiatowy? Tak, szpital, choć my mamy na miejscu w siedzibie WSCKU przygotowane sale szpitalne, z fantomami i potrzebnym sprzętem używanym na co dzień w szpitalu, gdzie ?na sucho? odbywają się ćwiczenia. W jakim trybie będzie można studiować pielęgniarstwo? Na studiach dziennych i okołoweeekendowych. System dzienny to sześciosemestralna nauka, natomiast system okołoweekendowy, w którym zajęcia są od czwartku do wtorku i raz w miesiącu w środę, trwa siedem semestrów. Oczywiście nie będzie też tak, że studenci będą co tydzień od czwartku do wtorku od rana do wieczora na zajęciach. W tej chwili już wiadomo, że kilka osób złożyło dokumenty na naukę w trybie dziennym, ale przy tym dużo większe zainteresowanie jest studiami okołoweekendowymi, które łatwiej pogodzić z pracą. W zeszłym roku jako Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego uruchomiliśmy kierunek opiekun medyczny, też w zamierzeniu, że potem jego absolwenci mogliby być w przyszłości pielęgniarkami, gdy uda im się dostać na studia na wrzesińskim wydziale i je ukończyć. Kierunek opiekuna medycznego świetnie się sprawdził. W szpitalu te osoby, a także pielęgniarki, są bardzo potrzebne, bo po prostu brakuje personelu. Jakie jeszcze kursy prowadzicie i które można rozpocząć od września? Do tej pory uruchomiliśmy 17 kursów, a dla raczkującej placówki jest to bardzo dużo. Od nowego roku zapraszamy ponownie na kurs opiekuna medycznego, które sprawdził się przede wszystkim dlatego, że duża część osób dostała pracę w służbie zdrowia. Rusza nowy kierunek ? asystent osoby niepełnosprawnej, bo na takie osoby też jest ogromne zapotrzebowanie. W zeszłym roku pięknie się sprawdził, celowo mówię ?pięknie? ? florysta. Było na nim bardzo dużo osób, przy czym część z nich przychodziła na zajęcia hobbystycznie, nie podchodząc do egzaminu praktycznego, tylko uczestnicząc dla własnej przyjemności i chęci rozwijania umiejętności. Do egzaminu praktycznego przystąpiło jednak na koniec kursu dwadzieścia osób, czekamy na ich wyniki. Od września chcemy utworzyć nową grupę na kierunku technika usług kosmetycznych, które również budzi duże zainteresowanie. Proponujemy też coś bardziej technicznego, czyli technika logistyka, technika ochrony osób fizycznych i mienia oraz technika budownictwa. Na tym ostatnim kierunku korzystamy z pracowni Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Od września można też kształcić się w kierunku technika archiwisty, technika administracji i technika rachunkowości ? chcemy stworzyć kolejne grupy, gdyż ta oferta wzbudza duże zainteresowanie. Jak duże są grupy i jakie wymogi trzeba spełnić, żeby się dostać na poszczególne kursy? W grupach uczy się od 10 do 25 osób. Wymogów w zasadzie nie ma dużo, trzeba mieć ukończoną minimum szkołę podstawową lub gimnazjum i trzeba być osobą pełnoletnią. Oczywiście nie może być przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych. Czyli krótko mówiąc ? we Wrześni można się rozwijać, trzeba tylko chcieć. Właśnie, trzeba tylko chcieć! Gdy przestało działać kolegium, znaleźliśmy nową formułę, która naprawdę się sprawdza. My jesteśmy zachwyceni, że WSCKU i wydział PWSZ we Wrześni się rozwijają i zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Rozmawiała Klara Skrzypczyk  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Pielęgniarstwo we Wrześni

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

Rozmowa z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu prof. Andrzejem Wojtyłą. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało wrzesińskiemu Wydziałowi Medyczno-Społeczno-Technicznemu kaliskiej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. To chyba dobra wiadomość dla PWSZ. Oczywiście, ale nie tylko dla uczelni, a przede wszystkim dla maturzystów z Wrześni, powiatu wrzesińskiego i okolicznych miejscowości. Od najbliższego roku akademickiego właśnie we Wrześni będzie można kształcić się na kierunku pielęgniarstwo, by po trzech latach uzyskać tytuł licencjata. To ważne, ponieważ osoby zainteresowane właśnie tym zawodem, albo inaczej ? służbą, nie muszą jeździć do innych miast, ale na miejscu mogą się kształcić i odbywać praktyki w tutejszym szpitalu, który ma doskonałą opinię. Warto studiować pielęgniarstwo? Jest co najmniej kilka ważnych powodów. Zacznę od pierwszego ? praktycznego: już niebawem dyplomowane pielęgniarki nie będą miały najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. Zapotrzebowanie na ich zatrudnienie będzie coraz większe, a to oznacza, że w dużej mierze właśnie wykształcone pielęgniarki będą w dużej mierze decydować o wysokości wynagrodzenia. Ale to nie wszystko ? pielęgniarka to piękny zawód, a nawet służba czy powołanie. I niezależnie od okoliczności, od warunków społecznych, politycznych, od sytuacji gospodarczej, pielęgniarki były, są i będą potrzebne w każdym społeczeństwie. A dlaczego warto studiować pielęgniarstwo na Wydziale Medyczno-Społeczno-Technicznym we Wrześni? Po pierwsze, osoby zainteresowane tym kierunkiem nie muszą tracić czasu ani pieniędzy na dojazdy na zajęcia do innych miast. Ale to nie wszystko ? teraz podzielę się moim doświadczeniem z pracy ze studentkami pielęgniarstwa. Zanim trafiłem do kaliskiej PWSZ, miałem zajęcia z przyszłymi pielęgniarkami w dużym mieście. I tam najczęściej na pielęgniarstwo trafiały osoby, które nie dostały się na inne kierunki ? np. na farmację. Pielęgniarstwo było więc ich drugim wyborem. I nie da się ukryć, że wiele z nich po pierwszym roku rezygnowało, podejmując próby dostania się na wymarzony kierunek. Tego zjawiska nie obserwuję już w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Tutaj zdecydowana większość studentek pielęgniarstwa to osoby z powołaniem. Wierzę, że tak właśnie będzie również we Wrześni.                                                                                                                                                                                                                                                                  (red.)  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Sesja pełna emocji

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

XLVI sesja Rady Powiatu odbyła się 26 lipca. Podjęto na niej sześć uchwał, w większości podyktowanych potrzebą dostosowania do nowych przepisów obowiązujących w kraju. Cztery z nich zostały przedstawione przez sekretarz powiatu Bożenę Nowacką. Pierwsza dotyczyła podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Ustalono cztery okręgi. Z okręgu nr 1 obejmującego gminy Kołaczkowo i Pyzdry do Rady Powiatu Wrzesińskiego wejdzie troje radnych, z okręgu nr 2 obejmującego gminę Miłosław także trzy osoby. Sześcioro radnych zostanie wybranych z okręgu nr 3 (gmina Nekla oraz obszar wiejski gminy Września). Siedmioro radnych będzie z okręgu nr 4, czyli miasta Września. Druga uchwała dotyczyła powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego. W związku z nowymi przepisami należy dostosować Statut Powiatu Wrzesińskiego do nowych przepisów prawnych, obowiązujących od nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. ? 11 stycznia weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wniosła istotne zmiany w działanie samorządów wszystkich trzech szczebli. Większość tych zmian będzie dotyczyć funkcjonowania, zasad pracy Rady Powiatu, w związku z tym proponujemy, by powołać komisję składającą się radnych i żeby ta komisja przejrzała nasz obecny statut i dostosowała go albo zaproponowała nowy uwzględniający wszystkie zmiany ? tłumaczyła sekretarz. Zaproponowano, by w skład komisji weszli radni Rady Powiatu ? reprezentanci każdego ze środowisk wyborczych. Wybrano więc Henrykę Waligórę (PO), Bogdana Kruka (PSL), Małgorzatę Cichacką (PiS), Marię Taciak (SLD) i Grzegorza Kaźmierczaka (Samorządny Powiat), który jednocześnie został przewodniczącym. Bożena Nowacka przedstawiła także uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego. Projekt ten ma zostać przeprowadzony w 2019 roku, a kwota przeznaczona na zadania ma wynieść 50 tys. zł na każdą z pięciu gmin powiatu. Budżet obywatelski to proces, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet powiatu, współdecydując o podziale części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Najpierw mieszkańcy zgłaszają projekty. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego będzie mógł zgłosić na specjalnym formularzu każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu, w  ramach puli dotyczącej gminy, w której ma miejsce zamieszkania. Do formularza będzie trzeba dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców gminy, w której realizowane będzie zadanie (nie wliczając wnioskodawcy). Mieszkańcy będą mogli poprzeć dowolną ilość projektów, jednak jedna osoba będzie mogła zgłosić tylko jeden projekt. Następnie zostanie ogłoszona lista projektów, na które będzie można głosować. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonają pełnoletni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym, za pomocą kart do głosowania. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła także uchwałę w sprawie obniżenia wynagrodzenia starosty wrzesińskiego. Było to związane z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Skarbnik powiatu Beata Matuszewska przedstawiła dwie uchwały budżetowe. Dyskusję wśród radnych wywołała kwestia przesunięcia kwoty 200 tys. zł. z zadania budowa ciągu pieszo-rowerowego w Nekli na dwa zadania: pierwsze już istniejące, czyli przebudowa drogi powiatowej Mała Górka-Targowa Górka (100 tys.) i na utworzenie nowego zadania ? przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Targowa Górka. Radny Janusz Balcerzak zaapelował, by środki przesunąć tylko na jedno zadanie (na drogę Mała Górka-Targowa Górka). Radni pozytywnie przychylili się do tego wniosku i starosta w formie autopoprawki zgłosił taką zmianę w budżecie. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Poniosą chleb

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

Starostami  tegorocznych Dożynek Powiatowych będą Rafał Stefaniak z Książna oraz Maria Graczyk z Targowej Górki. Dożynki od lat wpisują się w tradycję ludową. Po zakończonych żniwach i zebraniu całego zboża gospodarz przygotowywał wraz ze żniwiarkami wieniec. Przyozdabiano go jarzębiną, owocami, kwiatami i kolorowymi wstążkami. Zwyczaj ten rozpoczynał świętowanie dożynkowe. Kosiarze, żniwiarki i mieszkańcy szli na msze, aby dziękować za zebrane plony i poświęcić wieniec. Barwny korowód przechodził następnie do dworu dziedzica, który jako gospodarz dożynek przygotowywał poczęstunek i tańce do nocy. Obrzęd w dziejach Polski przyjmował różne formy, jednak zawsze było to święto wdzięczności za zebrane plony, ale również wyraz uznania dla pracujących na roli. Obecnie dożynkom przewodniczą starostowie, którzy przekazują gospodarzom bochenek chleba.  Gminę Miłosław, a więc teren, gdzie odbywać się będzie powiatowe święto plonów, zgodnie z wieloletnim zwyczajem reprezentować będzie starosta dożynek.  W niewielkiej miejscowości, jaką jest Książno, mieszka 43-letni Rafał Stefaniak, który wraz z żoną Ewą prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 42 hektarów. Ma dwie córki: Weronikę i Wiktorię. ? W gospodarstwie zajmuję się produkcją roślinną. Uprawiam ziemniaki jadalne na wczesny zbiór, cebulę, rzepak, pszenicę, buraki cukrowe ? wymienia Rafał Stefaniak. Starosta dożynkowy przyznaje, że większość jego czasu pochłania praca przy ziemniakach i warzywach, które później sprzedaje bezpośrednio na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej SA w Poznaniu. Swój wolny czas poświęca rodzinie oraz aktywnemu wypoczynkowi: ? Interesuję  się sportem, również czynnie, gram w siatkówkę we wrzesińskiej lidze rekreacyjnej w zespole Matador Książno ? tłumaczy. Należy również do rady sołeckiej wsi. Rafał Stefaniak podkreśla, że bycie starostą dożynek powiatowych to dla niego duże wyróżnienie. ? Cieszę się, że moja skromna osoba została zauważona w tak szerokim gronie rolników. Chciałbym podziękować za wybór mojej osoby na starostę dożynek ? kwituje.  Starościna wybierana jest w gminie, w której planowane są dożynki powiatowe na przyszły rok. Tym razem będzie to gmina Nekla, z jakiej rejonu właśnie pochodzi Maria Graczyk. Mieszka w Targowej Górce i tam wraz z mężem i synem zajmuje się gospodarstwem o powierzchni 50 hektarów. Ma troje dorosłych dzieci. ? Uprawiamy rzepak, pszenicę, buraki cukrowe, zboża paszowe i kukurydzę na paszę ? opowiada starościna. W gospodarstwie hodowane są także byki opasowe ? od cielaka do wagi 800 kilogramów. Głównym obowiązkiem pani Marii jest zajmowanie się cielętami oraz kurami. ? Zajmuję się również domem, pomagają mi w tym córki oraz 82-letnia mama. Dużą przyjemność sprawia mi hodowla kur, brojlerów, kaczek i gęsi ? dopowiada starościna. Wolny czas spędza aktywnie na wycieczkach rowerowych, a podczas wakacji lubi wypoczywać w polskich górach. Starościna piecze ciasta oraz chleb na zakwasie dwa razy w tygodniu. Maria Graczyk uważa obrzęd dożynkowy za formę podziękowań Bogu za plony, a bycie starościną powiatowego święta plonów jest dla niej wyróżnieniem, ale też obowiązkiem, któremu chce jak najlepiej sprostać.  Mateusz Maserak

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Piknik Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

130 osób wzięło udział w pikniku w Nowym Folwarku zorganizowanym 19 lipca przez wrzesiński oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W imprezie uczestniczyli nie tylko członkowie wrzesińskiego związku, ale też koła z Miłosławia, Kołaczkowa, Sokołowa, Nekli i Pyzdr. Zebranych powitała prezes Marianna Okoniewska, która poinformowała, że obecnie związek liczy 1230 członków. Od czerwca wrzesiński PZEriI zorganizował wycieczki do Łazów, Międzyzdrojów, Ustroni Morskich i Jastrzębiej Góry; a planach są: Brenna, Rewal i Częstochowa. Prezes przekazała tez, ze w październiku odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze i zaprosiła chętne osoby do aktywnych działań i uczestnictwa w Zarządzie. Na imprezie nie zabrakło zaproszonych gości, m.in. starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, zastępcy burmistrza Wrześni Artura Mokrackiego, radnej Rady Powiatu Marii Taciak czy kierowniczki Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanny Musiałkiewicz. Starosta każdemu uczestnikowi imprezy wręczył paczkę krówek. - Życzę bycia razem, bo to ważne, by być razem i radować się każdą chwilą - mówił. Poinformował też, że powiat przygotowuje dla seniorów wczesną jesienią niespodziankę. Mimo deszczu wszyscy bawili się przednio, śpiewając z chórem GAMA działającym przy związku i bawiąc się do dźwięków serwowanych przez Grzegorza Adamskiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Bój o koronę

2018-07-24 09:15:40
Powiat Wrzesiński

W dniach 18-19 sierpnia w Grodzie w Grzybowie odbędzie się V Grzybowski Turniej Wojów pod hasłem: Bój o koronę dębów grzybowskich ? Siemowit. W tym roku motywem przewodnim turnieju jest przyroda, a konkretniej ? dęby. W Grodzie rosną trzy dęby noszące imiona trzech przodków Mieszka ? Siemowita, Leszka i Siemomysła. W tym roku rozpoczyna się cykl turniejowy o Koronę Dębów Grzybowskiego Grodu; tym razem bój zostanie stoczony o koronę Siemowita. ? Prawie 1100 lat temu nad rzeką Strugą, na terenie gruntów dzisiejszej wsi Grzybowo pojawili się ludzie, którzy stwierdzili, że TU będzie ich miejsce na ziemi! Rozpoczęli budowę grodu ? miejsca wyjątkowego. Wykarczowali okoliczne lasy ? potężne dęby potrzebne były im na budowę wałów, jakimi otoczyli swą nową siedzibę. Wewnątrz postawili swoje domy, warsztaty, zagrody. Na okolicznych polach uprawiali zboża, na łąkach wypasali bydło i zbierali zioła, w lesie polowali na dzikie zwierzęta, z niego przynosili runo, grzyby i owoce. Przyroda ich chroniła, żywiła i leczyła. Przyrodzie oddawali cześć ? opowiada kierownik grodu Jacek Wrzesiński i dodaje: ? Najważniejszym elementem przyrody ówczesnych mieszkańców grodu były dęby. Dzięki nim mogli stawiać wały i domostwa. Ich drewno służyło do opalania domów i wykorzystywali je rzemieślnicy. Liście, kora i żołędzie wykorzystywano w tkactwie, garbarstwie, w gospodarstwie domowym. Owocami dębów skarmiano zwierzęta, a w chwilach głodu z żołędzi robiono mąkę. Program turnieju jak zawsze jest bardzo bogaty i różnorodny. Wśród atrakcji nie zabraknie prezentacji życia w obozie wojowników (życie na opolu ? zagroda edukacyjna, miodosytnia, zagroda zwierzęca), pokazów rzemiosła (kowalstwo, snycerstwo, dziegciarstwo, stolarstwo, skórnictwo, tkactwo, jubilerstwo, rybactwo, farbiarstwo, rogownictwo i wiele innych), gier i zabaw edukacyjnych oraz pokazów przygotowanych przez odtwórców; kulinaria; warzenie piwa. Dzieci na pewno zainteresuje GAMA, gdzie będą mogły wcielić się w rolę archeologów i w wykopie poszukać znalezisk. Zaplanowano także liczne występy artystyczne ? spektakle i koncerty, m.in. zespołu Droryje czy Liarman. Odważni będą mogli zmierzyć się w dwóch turniejach ? łuczniczym i rzucie toporem. Dla rodzin przygotowano grę edukacyjną ? quest. W pawilonie muzealnym odbędzie się wykład Jacka Wrzesińskiego Pierścień grzybowski, prezentacje filmu Zdzisława Cozaca Droga do królestwa i wystawę Nóż przedmiot niebanalny. Głównym punktem programu będą jednak rozgrywki turniejowe wojów, m.in. tor przeszkód, przepychanie belką, strzelanie z łuku, wyścig nosiwody, bieg przez bagno, pojedynek na miecze czy rzut zapałką. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu powiatu wrzesińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska fot. Wojciech Kufliński  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/890,lipiec-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM