www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Sukces adeptek weterynarii

2019-04-20 14:18:46
Powiat Wrzesiński

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących był 12 kwietnia gospodarzem eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do zmagań zakwalifikowało się 191 uczniów reprezentujących szkoły z kilku województw. Ci, którzy przybyli do Wrześni, stanęli w szranki w dziewięciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, gastronomia, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa oraz ochrona i inżynieria środowiska. Już podczas otwarcia olimpiady przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUR dr hab. inż. Ireneusz R. Antkowiak gratulował uczniom, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie. – Każdy z was już jest zwycięzcą, bo odważyliście się tu przyjechać i reprezentować swoje szkoły. Widzę wśród was przyszłych studentów naszej uczelni – zachęcał dr hab. inż. Antkowiak, na co dzień adiunkt w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękował też dyrekcji i pracownikom ZSTiO za to, że mimo trudnej sytuacji kadrowej spowodowanej strajkiem nauczycieli, konkurs udało się sprawnie zorganizować. Uczniowie zmierzyli się zarówno w eliminacjach teoretycznych, jak i praktycznych, które trwały przez cały dzień. Wieczorem, gdy ogłoszono wyniki, okazało się, że ogromny sukces odniosły dwie uczennice technikum weterynaryjnego we wrzesińskim ZSTiO –  Martyna Kaczmarek i Klaudia Kantorska, które zdominowały podium w swoim bloku tematycznym zajmując odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Wraz z pozostałymi zwycięzcami eliminacji okręgowych we wszystkich blokach w czerwcu wystartują one w ogólnopolskim finale OWiUR, który w tym roku odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w województwie małopolskim. A jest o co walczyć, bo finaliści tego, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych w Polsce, oprócz licznych nagród rzeczowych otrzymają również indeksy na wybrane uczelnie oraz stypendia. Szkołą, która w tym roku najlepiej przygotowała olimpijczyków do okręgowych eliminacji okazał się Zespół Szkół Rolniczych w Trzciance i w ich ręce powędrował puchar starosty wrzesińskiego dla najlepszej szkoły. Nagrodzony został nie tylko cały zespół – najlepszy wynik spośród wszystkich olimpijczyków z regionu uzyskał także uczeń tej szkoły. (nj)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/995,kwiecien-2019

Urząd Pracy Uhonorowany

2019-04-20 14:18:46
Powiat Wrzesiński

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie wielkopolskim. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 5 kwietnia na konferencji regionalnej w Poznaniu z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda odebrał je dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Eugeniusz Wiśniewski.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/995,kwiecien-2019

V sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

2019-04-20 14:18:46
Powiat Wrzesiński

Podczas posiedzenia, które odbyło się 4 kwietnia, radni powrócili m.in. do powiatowych planów utworzenia we Wrześni szkoły muzycznej. Przyjęto też dwa ważne sprawozdania za 2018 rok.  Pierwsze z nich dotyczyło oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego. Uzasadniała je zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego we Wrześni Grażyna Prokop. Głównym celem działalności inspekcji sanitarnej w 2018 roku było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Prowadzono również działania przeciwko zagrożeniom związanym z narkotykami i dopalaczami, a także profilaktykę chorób, zwłaszcza zakaźnych i zawodowych. Działalność opiniodawcza i nadzorcza w 2018 roku koncentrowała się głównie na udziale w postanowieniach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, a także oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uczestniczyli też w przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz ich kontroli pod względem higieniczno-sanitarnym. W 2018 roku przeprowadzone zostały 1 653 kontrole sanitarne, w wyniku których wydano 939 decyzji administracyjnych, z czego 362 dotyczyły pobrania opłaty. – Powiat wrzesiński stanowi jeden z bardziej rozwijających się powiatów w województwie wielkopolskim. W 2018 powstało wiele znaczących inwestycji, na szczególną uwagę zasługują te obejmujące rozbudowę szkół, budowę sal gimnastycznych oraz nowych przedszkoli – mówiła Grażyna Prokop. Inspekcja prowadzi opiekę sanitarno-higieniczną nad zakładami produkującymi żywność lub zajmującymi się jej obrotem. Grażyna Prokop podkreśliła, że z roku na rok obiektów o niewłaściwym stanie sanitarnym jest coraz mniej. Podstawami do stwierdzenia nieprawidłowości mogą być m.in. brak informacji o zawartych w posiłkach alergenach, przeterminowane produkty spożywcze czy niewłaściwe obchodzenie się z odpadami pochodzenia zwierzęcego. PSS-E prowadzi również kontrole na podstawie złożonych zażaleń, których w ubiegłym roku wpłynęło 19. Wśród innych sztandarowych działań wrzesińskiej inspekcji przeprowadzane były oceny jadłospisów w szkołach i przedszkolach, przeglądy stanu sanitarnego w zakładach pracy czy nadzór nad jakością wody do spożycia. – Wodę kontroluje się od ujęcia aż do kranu konsumenta. Jeżeli chodzi o jakość wody do spożycia, którą oferowały wodociągi w 2018 roku, to 100% mieszkańców powiatu wrzesińskiego miała możliwość korzystania z wody, która spełniała wymogi sanitarne – poinformowała Grażyna Prokop. 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/995,kwiecien-2019

2019-04-20 14:18:46
Powiat Wrzesiński

https://www.wrzesnia.powiat.pl/995,kwiecien-2019

Rozmowy o rynku pracy

2019-04-20 14:18:46
Powiat Wrzesiński

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed 5 kwietnia wizytował Powiatowy Urząd Pracy. Przyjazd do Wrześni był związany z regionalnymi obchodami 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia w Poznaniu. Spotkanie rozpoczęło się rozmową wiceministra ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem i dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Eugeniuszem Wiśniewskim o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i w powiecie. Uczestniczyli w niej także dyrektor Departamentu Rynku Pracy dr Ewa Flaszyńska oraz dyrektor Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ireneusz Baranowski. Na zakończenie odbyła się wizytacja urzędu. Przypomnijmy – na koniec 2018 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 3,4%, w województwie 3,1%, a w całym kraju 5,8%. (red.)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/995,kwiecien-2019

Dzień Patrona

2019-03-30 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wspominał gen. dr. Romana Abrahama w 128 rocznicę jego urodzin. Obchody, które odbyły się 28 lutego, rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym we Wrześni przy grobie generała. Zjawili się tam przedstawiciele szkoły, samorządowcy, młodzież, a także żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Uczestnicy wspominali bohaterską postawę Romana Abrahama, która może być wzorem dla kolejnych pokoleń, oraz złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów na nagrobku generała. Dalsza część uroczystości odbywała się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Jak zaznaczył dyrektor szkoły Damian Hoffmann, Roman Abraham był mężem stanu, któremu przyszło żyć w trudnych i tragicznych czasach. – To dla nas ogromny zaszczyt móc nosić jego imię, ale to również wielkie zobowiązanie dla całej społeczności, aby być wiernym wartościom wyznawanym przez generała Abrahama. Umiłowanie ojczyzny, odwaga, męstwo, otwartość na drugiego człowieka, pracowitość i nauka niech będą cechami, które kształtują młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – powiedział. Obchody Dnia Patrona były doskonałą okazją na podpisanie porozumienia ze Szkołą Podoficerską Wojsk Lądowych z Poznania. Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie edukacji i promocji obronności, współdziałania przy uroczystościach patriotycznych czy realizacji zajęć wojskowych. Po podpisaniu porozumienia dyrektor wręczył nagrody laureatkom konkursu wojskowo-historycznego „Gen. dr Roman Abraham i dzieje polskiej kawalerii”. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Sikorska, drugie – Jagoda Dębowska, a na trzecim znalazła się Katarzyna Kaczmarek. Na zakończenie młodzież przedstawiła program artystyczny pt. „Lwowski Kmicic”. Klara Skrzypczyk  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Ważne decyzje

2019-03-27 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Przypominamy, że powiat wrzesiński jak co roku ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Dokumenty można składać od 13 do 31 maja 2019 w szkole pierwszego wyboru. Na uczniów czekają Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Ich oferta jest bogata i zróżnicowana. Tabele z ofertą naboru dla szkół prowadzonych przez powiat wrzesińskich są zamieszczone na www.wrzesnia.powiat.pl/nabor. Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdą się na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/wrzesnia (strona zostanie uruchomiona 1 maja 2019 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. (red.)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Święto folkloru we Wrześni

2019-03-26 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Podczas tegorocznych Kaziuków Wileńskich wystąpiły Mejszagolanki oraz zespół Wielkopolanie. Trzy koncerty każdorazowo zgromadziły we Wrzesińskim Ośrodku Kultury komplet publiczności. Kaziuki Wileńskie we Wrześni to impreza z wieloletnią tradycją, a zainteresowanie nią wcale nie słabnie. W dzień sprzedaży biletów przed Wrzesińskim Ośrodku Kultury ustawiła się długa kolejka chętnych. Właściwie nic dziwnego – wesołe i bardziej nostalgiczne piosenki, kolorowe stroje, ludowe tańce i regionalne przysmaki to idealna recepta na spędzenie wolnego czasu. W tym roku do Wrześni zawitał zespół wokalny Mejszagolanki, której członkinie przyjechały z miasteczka Mejszagoła na Litwie. Obok nich na scenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury zaprezentował się zespół folklorystyczny Wielkopolanie działający przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Oba zespoły wystąpiły podczas trzech koncertów 2 marca, na które wspólnie mieszkańców powiatu zaprosiły Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy Września. Mejszagolanki zaśpiewały patriotyczne i ludowe utwory, wśród których nie zabrakło piosenek po litewsku. Rozśpiewane panie pod koniec występów poczęstowały publikę żytnim chlebem z Litwy. Zespół Wielkopolanie zaś zachwycił publiczność nie tylko śpiewem i tańcem, ale także wykonywaną na żywo muzyką. Wszystkie trzy koncerty tradycyjnie poprowadził Jacek Krajniak, który skutecznie zachęcał widzów do zabawy. Jak co roku wydarzeniu towarzyszył kiermasz, na którym można było nabyć palmy, wiosenne i wielkanocne dekoracje, a także przepyszne wędliny, pieczywo oraz sękacze. Stoiska cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Przy okazji wrzesińskich Kaziuków Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które w tym roku obchodzi swoje 30-lecie, postanowiło przyznać okolicznościowe medale. Otrzymali je starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burzmistrz Wrześni Tomasz Kałużny oraz dyrektor WOK-u Marzena Tabaczyńska. Kaziuki Wileńskie, które odbywają się we Wrześni od 2007 roku, także i tym razem nie rozczarowały. Mówi się o nich jako o zwiastunie nadchodzącej wiosny. Może dlatego właśnie są tak bardzo lubiane – któż z nas po zimie nie wypatruje pierwszych promyków słońca i nie oczekuje tej niepowtarzalnej radości, charakterystycznej zarówno dla wiosennej aury, jak i kaziukowej atmosfery. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Fryzjerki na medal

2019-03-25 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Dwunastoosobowa ekipa fryzjerek z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni uczestniczyła 3 marca w XVI Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. S. Siankowskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że Stefan Siankowski był wybitnym poznańskim fryzjerem, a także nauczycielem tego zawodu.  Puchary i medale w konkursie jego imienia zdobyły kolejno: złoty – Anita Ponto z kl. IIfw (uczennica p. S. Milczarek), srebrny – Joanna Kaczmarek z kl. IIIfw (uczennica p. E. Możdżeń). Obydwie w konkurencji damskiej – strzyżenie i modelowanie fryzury użytkowej z przeczesaniem na wieczorową. Szóste miejsca zajęły: Zuzanna Matuszak z kl. IIIfw biorąca udział w konkurencji męskiej (uczennica p. M. Ogrodowczyk) i Zuzanna Bagrowska  z kl. II fw w konkurencji damskiej (uczennica p. E. Fischer).   Kolejny etap to Mistrzostwa Polski, które odbędą się 7 kwietnia w Poznaniu, na które dziewczęta już się przygotowują. Zwyciężczyniom należą się gratulacje. Mariola Musielak

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Regionalny Kongres Zawodowy w CBiRNT

2019-03-24 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Pod koniec marca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odbędzie się wydarzenie dotyczące zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym. Partnerem kongresu jest starosta wrzesiński. Regionalne kongresy zawodowe to cykl spotkań organizowanych przez wojewodów i kuratorów oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Odbywają się one od początku marca do 5 kwietnia w różnych miastach Polski. Obok dużych ośrodków wojewódzkich, wydarzenie zawita 27 marca też do Grzymysławic, o których mówi się coraz głośniej ze względu na wybudowane niedawno Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Wydarzenie ma służyć upowszechnianiu zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z ubiegłoroczną nowelizacją prawa oświatowego, która dotyczyła m.in. zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowania szkolnictwa branżowego do potrzeb gospodarki oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego. Regionalne kongresy zawodowe mają przede wszystkim umożliwić wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy między szkołami a pracodawcami. Kongres skierowany jest do lokalnych i regionalnych pracodawców z branż, w których kształcą szkoły z Wielkopolski, branż strategicznych dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów, organów prowadzących placówki oświatowe, rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, a także środowisk związanych z kształceniem branżowym i technicznym. Rejestracja uczestników będzie możliwa od 11 marca (od godz. 9) przez formularz zgłoszeniowy do 21 marca. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. (red.) Informacja na stronie Ministerstwa Edukacji Zawodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/regionalne-kongresy-zawodowe 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM