www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Podsumowanie 20 lat samorządu

2019-03-07 14:05:32
Powiat Wrzesiński

 Przedstawiamy podsumowanie finansów powiatu wrzesińskiego na przestrzeni lat 1999-2018.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

„Nauka – to lubię!”

2019-03-07 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Powiat wrzesiński z powodzeniem sięga po fundusze unijne. Od zeszłego roku realizowany jest program, dzięki któremu w szkołach ponadpodstawowych we Wrześni prowadzone są zajęcia dydaktyczne i wyrównawcze. Celem programu, który rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku, jest rozwój szkół ponadpodstawowych oraz szkoły specjalnej na terenie naszego powiatu. Na jego realizację powiat wrzesiński uzyskał z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 dofinansowanie w wysokości 1 955 753,45 zł przy całkowitej wartości projektu 2 058 687,85 zł. „Nauka – to lubię!” ma przeciwdziałać ograniczeniom i przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej, a także sprzyjać wyrównywaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej we wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat wrzesiński. Programem objętych jest 1577 uczniów, wśród których 273 cechują specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Przez cały okres trwania projektu będą dla nich organizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, a także specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. „Nauka – to lubię!” dotyczy również 44 nauczycieli z prowadzonych przez powiat szkół, którzy mają możliwość podwyższania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym poprawią się również warunki dydaktyczne poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych. Zagości w nich nowy sprzęt przydatny w przeprowadzaniu doświadczeń i eksperymentów. Jedną ze szkół, która bierze udział w projekcie jest wrzesińskie Liceum Ogólnokształcące. – W projekcie „Nauka – to lubię!” uczestniczy 164 uczniów naszego liceum. Biorą udział w zajęciach rozwijających z matematyki, z geografii i, fizyki, chemii i języka angielskiego – mówi dyrektor szkoły Violetta Zdunowska. – Na pewno lekcje wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły, rozwijają umiejętności uczniów, poszerzają stan ich wiedzy. Dzięki projektowi szkoła wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane nie tylko w projekcie, ale również później podczas normalnych zajęć lekcyjnych – dodaje. Eksperymentalny charakter lekcji bardzo odpowiada uczniom. – Wykonujemy różne doświadczenia, sporządzamy wykresy, obliczamy działania. Ostatnio przerabialiśmy sprężystość – opowiada uczennica Weronika. – To nie są typowe szkolne zajęcia. Robimy doświadczenia i uczymy się w praktyce – dodaje. „Nauka – to lubię!” będzie realizowany do 30 czerwca 2021 roku. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

To był ciekawy czas

2019-03-07 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Początki działalności samorządu powiatowego po reaktywacji w 1999 roku wspomina starosta wrzesiński I kadencji Krzysztof Wojciechowski. Mija 20 lat od wejścia w życie reformy przywracającej samorządy powiatowe. Co zapamiętał pan z tego czasu jako największe wyzwanie? Największym wyzwaniem zarówno dla mnie, jak i dla całej ekipy, która wtedy ze mną pracowała, było to, że strukturę organizacyjną samorządu trzeba było stworzyć od nowa, i od strony formalno-prawnej, i od strony fizycznej czy personalnej. Niektóre jednostki, takie jak Powiatowy Urząd Pracy, już funkcjonowały, ale większość, m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy Powiatowy Zarząd Dróg, musieliśmy tworzyć od zera – znaleźć miejsce na ich siedzibę i kadrę, która miała tam pracować. Ważna była współpraca z radą powiatu I kadencji – trzeba podkreślić, że choć jak zawsze dzieliła się ona na dwie ekipy: rządzącą i opozycyjną, w większości kwestii umieliśmy się dogadać i wspólnie ustalić priorytety. Dzięki temu udawało nam się realizować przedsięwzięcia ważne i najbardziej potrzebne. Wszystkim nam zależało na tym, by tę ideę samorządności, która się sprawdziła na poziomie gminnym kontynuować na szczeblu powiatowym. Jak wyglądała organizacja starostwa? Zawsze jako anegdotę opowiadam, że w momencie kiedy przyszedłem do urzędu, to w całym budynku był tylko jeden komputer. Trzeba było wszystko zorganizować, częściowo na nowo, a częściowo na bazie wydziałów funkcjonujących wcześniej w Urzędzie Rejonowym. Po wyborach, które odbyły się jesienią 1998 roku, istniała już rada powiatu, ja zostałem starostą, ale formalnie nie mogłem jeszcze funkcjonować, bo rozpoczynałem urzędowanie od 1 stycznia 1999 roku. Mimo to, wszyscy od razu rozpoczęliśmy pracę i, między innymi dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Ryszarda Szczepaniaka, który pomagał nam to wszystko tworzyć, zorganizowaliśmy sprawnie działający urząd. Na początku warunki lokalowe były fatalne, ale dało się to powoli naprawiać, dzięki skromnym środkom, którymi wówczas dysponowaliśmy. I tak się to rozbudowywało. To był bardzo ciekawy okres, który wspominam z ogromnym sentymentem. Czy w początkach funkcjonowania powiatu musiał się pan mierzyć z opiniami, że reforma jest niepotrzebna? Dyskusje na temat zasadności istnienia powiatów zawsze były, są i będą. Głosy krytyczne są zazwyczaj kierowane ze strony osób, które nie do końca mają wiedzę na ten temat. Zawsze uważałem, że samorząd to jest rzecz bardzo ważna, zawsze czułem się bardziej samorządowcem, niż lokalnym politykiem. Co za tym idzie, jestem totalnym wrogiem opinii zmierzających w kierunku likwidacji powiatu, bo jest on potrzebny. Podam jeden konkretny przykład z naszego podwórka: Zespół Szkół Politechnicznych to szkoła, która dzięki samorządowi powiatowemu w ogóle istnieje. W takiej postaci, w jakiej znamy ją dzisiaj, jest chlubą wszystkich mieszkańców Wrześni i nie tylko. Natomiast w momencie, gdy przejmowaliśmy szkoły i tworzyliśmy struktury powiatowe, dostaliśmy ze środków centralnych na tę inwestycję – wówczas szary budynek w stanie surowym, co do którego było wiele planów i zamysłów – 50 tys. zł. Co można zrobić za taką kwotę? Od samego początku wiedzieliśmy, że coś z tą szkołą trzeba zrobić. W końcowej fazie naszej kadencji podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba przeznaczyć na nią większe środki. Kolejna ekipa, która przyszła w drugiej kadencji, to kontynuowała i dziś mamy obiekt, z którego możemy być dumni. To tylko jeden z dowodów na to, że w naszej społeczności powiat się sprawdził. Jak zmieniło się życie mieszkańców naszego regionu dzięki działalności samorządu powiatowego? Przez ostatnie dwadzieścia lat samorząd powiatowy zrobił bardzo wiele – można by tutaj wymienić długą listę przedsięwzięć. Przede wszystkim, dzięki jego działaniom, mamy w tej chwili rewelacyjne szkoły i świetnie wyposażony nowy budynek szpitala. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to pamiętam, że kiedy na początku I kadencji podliczaliśmy, ile pieniędzy byłoby potrzebnych na modernizację ich wszystkich, wyszło nam, że przez 14 lat musielibyśmy na nie przeznaczać cały budżet powiatu– rzecz nie do zrealizowania. Jednak myślę, że przez te 20 lat na drogach zrobiono naprawdę wiele. Zawsze gdzieś tam będą dziury, zawsze będzie czegoś brakowało, ale postęp w tej dziedzinie jest widoczny. I nie ma znaczenia czy te projekty były finansowane w całości z budżetu powiatu, czy np. ze środków unijnych. Bo przecież umiejętność zdobycia tych środków też jest ważna i nie każdy potrafi to zrobić, a tym także zajmuje się samorząd powiatowy. Rozmawiała Natalia Jędraszak

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Dzień z Techniką

2019-03-07 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Volkswagen Poznań 25 marca zaprosiły dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na niekonwencjonalną lekcję. Uczniowie klas drugich aktywnie wzięli udział w Dniu z Techniką uczestnicząc w pokazach chemicznych. Dzieci mogły doświadczyć, jak ciekły azot wpływa na balony wypełnione powietrzem, jak niszczy piękne róże oraz jak reaguje z gorącą wodą. Po pożywnym poczęstunku przyszedł czas na zajęcia konstrukcyjne z klockami LEGO Mindstorms. Głównym zadaniem było zbudowanie robota, który – poruszając się samodzielnie – miał omijać przeszkody. Zadanie, jakie spoczęło na młodych programistach, nie było łatwe, ale uczniowie poradzili sobie z tym projektem wzorowo. – Chcielibyśmy zachęcić dzieci do nauki przedmiotów ścisłych, takich jak chemia, fizyka, matematyka czy nawet programowanie – mówi Tomasz Mackiewicz, kierownik CBiRNT. – Centrum ma być miejscem spotkań z nauką, wiedzą i edukacją na każdym poziomie wiekowym – zaczynając od najmłodszych dzieci po dorosłe osoby, które korzystać będą ze szkoleń– dodaje. Szymon Piotr Rewers Relacja TvGniezno 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Strażackie podsumowania

2019-02-25 16:15:27
Powiat Wrzesiński

Narada z udziałem wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP odbyła się 20 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Przedstawiono ubiegłoroczne statystyki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w powiecie wrzesińskim. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Piotr Trawiński przedstawił zagadnienia organizacyjno-kadrowe, finansowe oraz kontrolno-rozpoznawcze. Wrzesińska komenda liczy 51 etatów, z czego 48 to funkcjonariusze. Zeszłoroczny budżet jednostki ustalony był na kwotę przeszło 7,5 miliona złotych.  Zastępca komendanta bryg. Damian Jankowiak przedstawił działania ratowniczo-gaśnicze, działalność operacyjno-szkoleniową, kwatermistrzowską, BHP i techniczną. Zaznaczył, że ogółem liczba zdarzeń przybliżyła się do stanu z 2016 roku, warto przypomnieć, że rok 2017 był wyjątkowy pod tym względem, gdyż wichury, które przeszły przez teren powiatu, spowodowały wzrost o 90%. Zarejestrowano 60 alarmów fałszywych, z czego tylko 1 był w złej wierze. W gminie Września odnotowano ogółem 441 zdarzeń, w Miłosławiu 92, w Nekli 81, w Kołaczkowie 57 i w Pyzdrach 56.  Wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak podkreślił zaangażowanie funkcjonariuszy komendy powiatowej i pracowników cywilnych: – Szczególne podziękowania kieruję w stronę prewencji, która ma bardzo dużo pracy. Powiat wrzesiński rozrasta się pod względem zakładów pracy i liczby mieszkańców. Rok 2018 był bardzo dobry pod względem rozwoju wyposażenia strażackiego w Wielkopolsce, gdyż pozyskano 26 nowych pojazdów do PSP i 26 dla OSP: – Jest to jeden z lepszych wyników w historii – zaznaczył bryg. Andrzej Bartkowiak. Przypomniał też o ważnej akcji strażaków, czyli wyjeździe do Szwecji. Polscy ratownicy pojechali tam chronić lasy, mienie i życie Szwedów. – Była to bardzo trudna akcja, która pokazała, jak dobrze polscy strażacy są przygotowani do takich działań. Zagraniczni koledzy po fachu byli mocno zaskoczeni, jakim sprzętem dysponujemy i jak jesteśmy wyszkoleni. 20 lat temu jeździliśmy do Szwecji uczyć się, teraz oni mogą brać z nas przykład. Bardzo za to wszystkim dziękuję – dodał. Przedstawił również planowane przedsięwzięcia i inwestycje.  W odprawie wziął udział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Obraz, który powstaje ze sprawozdawczej narady potwierdza, że jest to najlepiej zorganizowana służba w Polsce – mówił. – Takim wyznacznikiem rozwoju jest również budowa nowej siedziby PSP. Liczna obecność samorządowców potwierdza, że bardzo aktywnie włączają się oni w proces wspierania i wspólnego budowania standardów, które służą mieszkańcom powiatu wrzesińskiego.  Prezes zarządu oddziału Powiatowego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej dh Andrzej Janka odniósł się do funkcjonariuszy PSP, dzięki którym realizowany jest program szkolenia przez komendy powiatowe. – Edukacja strażaków to bardzo istotna sprawa. Ze statystyk wynika, że ochotnicy prowadzili sami akcje ratunkowe przy ponad 200 zdarzeniach, co oznacza, że są w pełni gotowi do realizacji takich zadań – zaznaczył. Po części sprawozdawczej został zaprezentowany nowy sprzęt oraz nastąpiło oficjalne przekazanie podnośnika, który od zeszłego roku jest na wyposażeniu wrzesińskiej komendy. Komendant powiatowy PSP zwrócił uwagę: – Drabina w znacznym stopniu poprawi nasze parametry ratownicze i ułatwi dotarcie do wielu poszkodowanych. Szymon Piotr Rewers

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Mieszkańcy z inicjatywą

2019-02-25 16:15:27
Powiat Wrzesiński

Od tej kadencji mieszkańcy powiatu mają prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Rada powiatu właśnie określiła zasady jej wnoszenia. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest jedną ze zmian, które zostały wprowadzone ustawowo wraz z nową kadencją władz samorządowych. Przygotowania do wprowadzenia tej możliwości zostały poczynione w ubiegłym roku wraz ze zmianą Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Sam statut nałożył na radnych obowiązek podjęcia uchwały regulującej kwestie tego nowego instrumentu aktywności mieszkańców, co miało miejsce na ostatnim posiedzeniu. Do wniesienia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej konieczny jest co najmniej pięcioosobowy komitet. We wniosku, który musi trafić do Starostwa Powiatowego, konieczne jest złożenie oświadczenia o utworzeniu komitetu z ewentualnym wskazaniem pełnomocnika reprezentującego grupę w pracach nad projektem, uzasadnienia (z określeniem kwestii zabezpieczenia finansowego), a także proponowanego projektu uchwały. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, komitet może przystąpić do zbierania głosów poparcia dla inicjatywy w postaci podpisów co najmniej trzystuosobowej grupy mieszkańców cieszących się czynnym prawem wyborczym i wpisanych do stałego rejestru wyborców gmin powiatu. Prawidłowo zgłoszony projekt uchwały będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji (nie później niż po trzech miesiącach od jego złożenia). Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to kolejna, po wprowadzonym w ubiegłym roku budżecie obywatelskim, zmiana dla mieszkańców stanowiąca świetną możliwość większego uczestnictwa w działaniach na rzecz powiatu wrzesińskiego. Warto dodać, że nie jest określone, czego może dotyczyć inicjatywa, stąd mieszkańcy mają szerokie pole do popisu. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Szpital ma dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych

2019-02-21 12:15:37
Powiat Wrzesiński

Rozmowa z Urszulą Kosmecką, nową dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Piastuje pani funkcję od początku ubiegłego tygodnia. Jakie były te dni i jakie są pani plany na najbliższy czas? Zaczynam od poznania administracji szpitala. Zapoznaję się z dokumentacją i rozmawiam z kierownikami działów i sekcji. Jeśli chodzi o inwestycje, to ważnym zadaniem teraz jest stworzenie nowej przestrzeni dla oddziału dziecięcego na parterze starej części szpitala. Być może także dla oddziału rehabilitacji ogólnej i rehabilitacji dziennej. Za chwilę ruszą działania zmierzające do wyłonienia firmy, która przygotuje program funkcjonalno-użytkowy oddziału dziecięcego, żeby można było przystąpić do przeprowadzenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Drugim istotnym zadaniem jest termomodernizacja budynku przychodni przy szpitalu. Na tym się szczególnie skupiłam. Jesteśmy chwilę przed podpisaniem umowy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Musimy wyłonić projektanta, który zrobi dokumentację projektową łącznie z kosztorysem inwestorskim. W ubiegłym tygodniu prowadziłam też działania związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej, na tym etapie niezbędnej. Jakie jest pani doświadczenie zawodowe? Do tej pory byłam związana z Urzędem Gminy w Miłosławiu, w którym przepracowałam 23 lata. W ciągu tego czasu byłam zatrudniona na wielu stanowiskach. Zaczynałam od pracy w księgowości podatkowej, potem w komunikacji (wydziały komunikacji znajdowały się wtedy w urzędach gmin, a nie w starostwach), w kolejnych latach zajmowałam się podatkami od środków transportowych, gospodarką mieszkaniową, pracowałam w kasie oraz księgowości budżetowej. Zwrotnym momentem było objęcie stanowiska ds. programów pomocowych, ze szczególnym nastawieniem na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Był to dość długi okres mojej pracy. W ostatnich pięciu latach pełniłam funkcję kierownika Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym czasie zajmowałam się gospodarką mieszkaniową, drogami gminnymi, funduszami europejskimi, mieniem gminnym, gospodarką przestrzenną,  ochroną środowiska oraz realizacją wszystkich inwestycji gminnych. Jakie były największe inwestycje, na które Gmina Miłosław pozyskała środki zewnętrzne? Wartościowo największym przedsięwzięciem była przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miłosław, czyli dokończenie kanalizacji Miłosławia oraz przeprowadzenie jej w całym Orzechowie. Drugą ważną inwestycją była budowa szkoły i hali sportowej na Bugaju oraz w Orzechowie. Dzięki środkom z programów unijnych zostało zmodernizowanych wiele świetlic wiejskich. Remonty dróg na terenie gminy były wspierane ze środków unijnych i krajowych. Realizowano też liczne małe projekty dla sołectw, m.in. doposażenie świetlic i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Wnioski na te wszystkie projekty wychodziły spod mojej ręki. Czy to doświadczenie będzie pomocne w pracy na stanowisku dyrektor ds. administracyjnych i inwestycyjnych w szpitalu powiatowym? W moim odczuciu – tak. Zresztą nie tylko moim, bo ze względu na to została złożona mi propozycja pracy. Aby napisać wniosek i nadzorować realizację inwestycji, trzeba poznać proces przetargowy i   budowlany. Daje to szerokie spojrzenie. Wiedza zdobyta w poprzedniej pracy bardzo się przyda. Na koniec, czy może pani powiedzieć o swoim wykształceniu? Mam wykształcenie wyższe magisterskie, skończyłam studia z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (teraz jest to Uniwersytet Ekonomiczny). Na tej uczelni odbyłam też studia podyplomowe –  z zakresu transportu i logistyki oraz z pozyskiwania funduszy europejskich. Półtora roku temu ukończyłam tam też studia z zakresu gospodarki nieruchomościami – wycena nieruchomości. Teraz rozpoczęłam studia podyplomowe – zarządzanie w placówkach służby zdrowia, które pomogą mi w pełnieniu nowych obowiązków. Rozmawiała Olga Kośmińska-Giera

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Zagrożenie drzewostanów spowodowane przez kornika ostrozębnego

2019-02-20 13:15:32
Powiat Wrzesiński

W związku ze stwierdzeniem występowania na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu szczególnie groźnego szkodnika drzewostanów iglastych — kornika ostrozębnego, Starosta Wrzesiński informuje o potencjalnym zagrożeniu wystąpieniem kornika w lasach gminnych. Kornik ostrozębny (łac. 'ps acuminatus) zaliczany jest do grupy szkodników wtórnych, co oznacza, że atakuje drzewa, które zostały osłabione w wyniku innych czynników (biotycznych lub abiotycznych). Uszkadza biel i łyko drzew, co powoduje ich zamieranie. Pierwszym objawem żerowania szkodnika jest przerzedzenie koron oraz rudziejące igły. Pod powierzchnią cienkiej korowiny zaatakowanych drzew można zaobserwować charakterystyczne objawy żerowania larw w postaci promieniście rozgałęziających się chodników. Wytyczne w sprawie sposobów i metod postępowania gospodarczo-ochronnego w drzewostanach narażonych lub w których stwierdzono występowanie kornika ostrozębnego. Należy typować i weryfikować obszary pojawienia się kornika ostrozębnego na podstawie drzew martwych i zamierających. Drzewa takie trzeba bezwzględnie usunąć. Jednocześnie należy prowadzić monitoring występowania kornika ostrozębnego na pozostałych drzewach poprzez ścinkę tzw. drzew próbnych. Należy wyciąć wszystkie drzewa zasiedlone przez tego szkodnika do momentu stwierdzenia drzew bez objawów zasiedlenia. Porządkowanie drzewostanów zasiedlonych ma charakter priorytetowy w stosunku do innych czynności gospodarczych. Na terenach wzmożonego występowania kornika ostrozębnego pozostawione wierzchołki, gałęzie, opadłą grubą korę, które powstały w wyniku cięć, należy spalić, zachowując przy tym szczególną ostrożność wynikającą z zabezpieczenia przeciwpożarowego, lub zrębkować do frakcji uniemożliwiającej wylot kornika. Zasiedlony surowiec pozyskany i jeszcze pozostający na gruncie w lesie lub jego pobliżu należy wywieźć z lasu przed wylotem i rójką owada (szacowany okres rójki – miesiąc maj), aby nie dopuścić do rozmnożenia kornika. Należy na bieżąco dokonywać kontroli zasiedlenia drewna przez szkodnika, w razie jego stwierdzeniu należy wywieźć je w możliwie szybkim terminie, aby nie doprowadzić do namnażania kornika. W ostateczności, w przypadku braku możliwości wywozu poza strefę zagrożenia, możliwe jest zastosowanie preparatów z alfa-cypermetyną (środek stosowany jako insektycyd) w celu uniemożliwienia wylotu chrząszczy. WBŚiR

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Łączy ich piłka

2019-02-20 11:15:34
Powiat Wrzesiński

W tegorocznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych triumfowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Organizacją rozgrywek, które odbyły się 16 lutego we Wrześni, tym razem zajęła się wrzesińska Komenda Powiatowa Policji. W meczach, które rozegrano systemem każdy z każdym, zmierzyły się drużyny KPP we Wrześni, KPP w Gnieźnie, KPP w Kole, a także Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni i tradycyjnie – Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ideą turnieju była sportowa rywalizacja w duchu fair play. Najlepsi okazali się kolscy policjanci, drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z Wrześni, a trzecie z Gniezna. Tytuł Króla Strzelców otrzymał Sebastian Wojtczak z KPP w Kole, który w turnieju zdobył aż siedem bramek. Przyznano także tytuł Najlepszego Bramkarza, którym został Bartosz Cerbin z KPP we Wrześni. Statuetki, dyplomy, puchary i medale, które ufundowało Starostwo Powiatowe we Wrześni wręczali wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek (który wystąpił także w „barwach” starostwa) oraz zastępca komendanta powiatowego Policji podinsp. Radosław Smak. Turniej został po raz pierwszy zorganizowany w 2013 roku przez wrzesińskich strażaków i od tej pory odbywa się co roku. Formuła zmagań – sprzyjająca dobrej zabawie i integracji – bez wątpienia sprzyja codziennej dobrej współpracy służb i samorządowców. Kolejne rozgrywki za rok. Klara Skrzypczyk  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Z posiedzenia Rady Powiatu

2019-02-20 09:15:34
Powiat Wrzesiński

Ostatnią sesję zdominowały sprawy związane przede wszystkim z oświatą i zdrowiem. Jedną z ważniejszych uchwał IV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 14 lutego, była decyzja o likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Likwidacja to jednak sprawa wyłącznie formalną i jest przeprowadzana po to, by obiekt wszedł w skład bursy międzyszkolnej, co uzasadniała p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Katarzyna Starzyńska. Decyzja jest związana z realizowanym przez powiat projektem modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego (o którym pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego”), który został dofinansowany z funduszy unijnych. W ramach tego projektu powiat zbuduje nową bursę przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni, a także modernizuje już istniejącą przy ulicy Słowackiego. – Po zakończeniu tych inwestycji powiat będzie dysponował trzema obiektami służącymi młodzieży spoza Wrześni uczącymi się w szkołach i placówkach oświatowych we Wrześni, w tym internatem. Planowane jest utworzenie jednej placówki oświatowej, która będzie skupiać organizacyjnie te trzy jednostki  – wskazywała Katarzyna Starzyńska. Zgodnie z przepisami, internat musi najpierw zostać zlikwidowany, aby później wejść w struktury bursy międzyszkolnej. Likwidacja internatu, mimo że jest kwestią formalną, wzbudziła u radnych sporo wątpliwości. Sprawę zorganizowania w nowy sposób trzech obiektów szerzej komentował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Ta uchwała w zasadzie zaczyna proces, który polega na wyodrębnieniu nowej jednostki istniejącej pod trzema adresami – powiedział. – Ma to na celu rozszerzenie możliwości korzystania z bazy pobytowej – dodał. Zarówno dla pracowników internatu ZSTiO, jak i przede wszystkim mieszkających w nim uczniów nie przewiduje się istotnych zmian. Koszty pobytowe (które zresztą ustala rada powiatu) mają zostać utrzymane na tym samym poziomie. Zmiany, które rada ostatecznie poparła są kwestiami organizacyjnymi – utworzenie jednej bursy międzyszkolnej ma posłużyć jak najlepszej organizacji i wykorzystaniu wszystkich miejsc pobytowych. – Wyłonienie nowej jednostki powiatowej stwarza zupełnie nowe możliwości – stwierdził starosta Dionizy Jaśniewicz. Podczas posiedzenia radni przyjęli jeszcze jedną uchwałę oświatową w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Decyzja związana jest z reformą oświaty, zgodnie z którą wszystkie gimnazja wraz z 1 września bieżącego roku zostaną wygaszone. Obecnie placówka istniejąca w ramach ZSZ nr 2 i tak nie ma uczniów, a w jej miejsce powstała Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Radni w tej kwestii nie mieli więc wątpliwości. Rada Powiatu Wrzesińskiego zadecydowała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na terenie naszego powiatu. – Projekt uchwały wynika z zadania, jakie nakłada ustawa Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym aktem prawnym obowiązkiem rady jest ustalenie rozkładu pracy godzin aptek na terenie powiatu z uwzględnieniem dostępności do leków w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – tłumaczyła kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz. Przy tym jednak, jak zaznaczyła, władze powiatu nie mają możliwości narzucania farmaceutom godzin pracy. Na szczęście od zeszłego roku na terenie powiatu funkcjonuje apteka całodobowa, dzięki której mieszkańcy mają zapewnioną dostępność do leków. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu, co uzasadniała sekretarz Bożena Nowacka, a także wyrazili zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrześni przy ulicy Leśnej. Wskazana działka o powierzchni 537 m² przylega bezpośrednio do innej, na której ulokowany jest budynek mieszczący Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. – Nabycie prawa użytkowania wieczystego poprawi możliwość korzystania z nieruchomości, a konkretnie działki docelowo przeznaczonej pod boisko szkolne – mówiła naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Jolanta Pielak. Szacowana cena to ok. 50 tys. zł. Po przyjęciu uchwał budżetowych, które uzasadniała skarbnik powiatu Beata Matuszewska, oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, głos zabrał prezes Szpitala Powiatowego Sebastian Nowicki, który niedawno złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji.  – We wrzesińskim szpitalu pracuję ponad 22 lata. 1 października 1996 roku zameldowałem się w pracy w charakterze lekarza stażysty. Od lutego 2012 roku pracowałem w Zarządzie Szpitala – powiedział Sebastian Nowicki, dziękując za zaufanie i współpracę. – Szpital mamy nowoczesny, ale ze starymi problemami, wynikającymi z całego systemu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że szpital szybko znajdzie nowego szefa, który skutecznie poprowadzi go dalej dla dobra pacjentów – dodał. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM