www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Waldemar Grzegorek na czele Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska

2019-01-13 16:15:26
Powiat Wrzesiński

Od samego początku istnienia Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska nasz powiat jest członkiem jego struktur. Podczas ostatniego zebrania wybrano nowe władze organizacji. Prezesem stowarzyszenia został wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, którego poprosiliśmy o komentarz. Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska powstało w 2007 roku jako inicjatywa samorządów gminnych i powiatowych. Często jego nazwa jest kojarzona ze sprawami autostrady. Wręcz przeciwnie – stowarzyszenie nazywa się tak dlatego, że skupia w swoim składzie gminy i powiaty, które są wzdłuż tej autostrady zlokalizowane. Jest ona traktowana przez nas jako czynnik, który uatrakcyjnia położenie. Powstało przede wszystkim w celu promocji terenów inwestycyjnych. Bardzo ściśle współpracujemy z Państwową Agencją Inwestycji i Handlu, a także z samorządem województwa wielkopolskiego czy z ministerstwami. Dzięki staraniom poprzedniego prezesa Ryszarda Nawrockiego, gminy i samorządy powiatowe mogły pozyskać za darmo destrukt z autostrady, dzięki czemu udało się poprawić stan niektórych naszych dróg. Reprezentanci wyjeżdżają na targi inwestycyjne do Monachium czy Cannes. W tym roku stowarzyszenie będzie reprezentowane na targach w Dubaju. To bardzo duża promocja naszego regionu, gmin i powiatów, w efekcie której stajemy się rozpoznawalni. Poza tym na działalności naszej organizacji wzorują się inne regiony w Polsce. Przejmując rolę prezesa, zamierzam oczywiście kontynuować dotychczasowe zadania, ale też – oprócz promocji terenów inwestycyjnych – chciałbym promować nasz region pod względem turystycznym i kulturalnym. Staram się nie ulegać modom, ale lubię regionalne produkty i uważam, że w tym kierunku powinniśmy iść – to jest przyszłość naszego powiatu. Jeśli postawimy na unikalne produkty regionalne, to dzięki temu mieszkańcy innych rejonów Polski będą przyjeżdżać do nas w celach turystycznych, co zaowocuje dalszym rozwojem naszego powiatu. Wysłuchała Klara Skrzypczyk (fot. UM Stare Miasto)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

2019-01-13 13:39:21
Powiat Wrzesiński

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Pracownia metrologiczna

2019-01-12 13:39:21
Powiat Wrzesiński

Jest to jedno z pierwszych w pełni wyposażonych pomieszczeń szkoleniowych w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. W pracowni metrologicznej znajdują się sprzęty służące badaniom powierzchni, struktury materiału czy pomiarom wytrzymałości. Są to różnego rodzaju mikroskopy, urządzenia do wykonywania i analizy próbek oraz maszyna wytrzymałościowa. Jednym z unikatowych urządzeń jest skaner 3D. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu możliwe jest konwertowanie projektu do wydruków 3D, maszyn współrzędnościowych czy obrabiarek numerycznych. – Pracownia nakierowana jest na aspekt dydaktyczny, lecz przyznam, że teraz największy jej potencjał upatruję w możliwości prowadzenia prac badawczych – mówi Tomasz Mackiewicz, kierownik CBiRNT. Pracownia umożliwi przeprowadzanie inżynierii odwrotnej.  To proces badania gotowego produktu po to, by ustalić, jak dokładne jest jego działanie i sposób wykonania. Szymon Piotr Rewers 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Komunikacja zastępcza na czas ferii

2019-01-11 13:39:21
Powiat Wrzesiński

Podczas ferii zimowych, które w Wielkopolsce przypadają w tym roku między 12 a 27 stycznia, zostaną uruchomione połączenia autobusowe między Wrześnią a Pyzdrami (trasy przez Kaczanowo i Zieliniec), a także między Wrześnią a Lisewem (przez Kaczanowo). Korzystanie z połączeń możliwe będzie od poniedziałku do piątku i będzie bezpłatne dla pasażerów. Usługa jest współfinansowana przez powiat wrzesiński, gminę Kołaczkowo oraz gminę Pyzdry, realizuje ją FHU „WA-MA” Macieja Walickiego. Komunikacja ma charakter zastępczy – jest związana z całkowitym wstrzymaniem przez PKS Gniezno regularnych połączeń na terenie naszego powiatu podczas ferii. Jak informowaliśmy już na łamach „Przeglądu Powiatowego”, PKS Gniezno we wrześniu zaczął likwidować kursy autobusowe na terenie naszego powiatu. Pojawiły się wówczas głosy o coraz gorszej kondycji finansowej przewoźnika. Samorządowcy z terenu powiatu przystąpili wówczas do rozmów z firmami transportowymi z terenu naszego powiatu. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 28 listopada, prowadzący firmę „WA-MA” Maciej Walicki wyraził chęć zaproponowania nowych kursów tuż po feriach.  W związku jednak ze wstrzymaniem przez gnieźnieński PKS połączeń na czas zimowej przerwy, zdecydowano o uruchomieniu bezpłatnych przewozów. Na razie komunikacja ma charakter bezpłatny i zastępczy. Planuje się jednak wprowadzenie stałej oferty komercyjnej, która odpowie na potrzeby pasażerów, zwłaszcza młodzieży dojeżdżającej do szkół oraz osób starszych. Klara Skrzypczyk  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

O powstaniu na akademii

2019-01-10 13:39:21
Powiat Wrzesiński

Relacja wideo W powiecie wrzesińskim trwają obchody stulecia powstania wielkopolskiego. Po ich kulminacyjnym punkcie, który odbył się 28 grudnia, dokładnie tydzień później, czyli 4 stycznia, publiczność – przede wszystkim młodzież – mogła wziąć udział w specjalnej akademii poświęconej walkom narodowo-wyzwoleńczym w naszym regionie. Na zaproszenie skierowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni odpowiedziały wszystkie szkoły powiatowe. Zapełniona szczelnie aula Liceum Ogólnokształcącego mogła obejrzeć półtoragodzinny bardzo różnorodny występ przywołujący wydarzenia z lat 1918-1919. Na scenie pojawiły się autorsko interpretowane piosenki, utwory fortepianowe zagrane przez wielu wykonawców, recytacje, a nawet scenki aktorskie. Całości towarzyszyła prezentacja odtwarzająca krok po kroku działania związane z powstaniem, koncentrująca się na powiecie wrzesińskim. Za reżyserię widowiska odpowiadała nauczycielka Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni Agnieszka Pol. W przygotowanym przez nią programie znalazła się również minuta ciszy poświęcona powstańcom i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego przez wszystkich uczestników uroczystości. Na scenie pojawił się dodatkowo chór Camerata dyrygowany przez Domicelę Cierpiszewską. Warte podkreślenia jest wielkie zaangażowanie młodzieży uczestniczącej w spektaklu, która w jego przygotowanie włożyła wiele pracy. Celem akademii było propagowanie wiedzy o powstaniu wśród kolejnych pokoleń. Wśród publiczności znaleźli się również starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i członek Zarządu Powiatu Stefan Tomczak. (asz)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Rusza kwalifikacja

2019-01-01 16:15:39
Powiat Wrzesiński

Rozmowa z p.o. kierownika Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego Pawłem Puzdrakiewiczem Po co w powiecie wrzesińskim zbiera się Powiatowa Komisja Lekarska działająca w ramach kwalifikacji wojskowej?Jej podstawowym zadaniem jest stwierdzenie przydatności do służby wojskowej. Podczas prac komisji określa się kategorię zdrowia stawiających się przed nią. W przypadku ewentualnych wątpliwości osoby, których one dotyczą, są kierowane do lekarzy specjalistów w celu określenia faktycznego stanu ich zdrowia.  Zatem jeśli stan zdrowia osoby stającej przed komisją lekarską jest zadowalający, to potem może się ona potencjalnie spodziewać poboru w razie zagrożenia kraju?Nie do końca to tak wygląda. Każdy mężczyzna z danego rocznika kończący osiemnaście lat musi dopełnić obowiązku stawiennictwa przed komisją lekarską w celu tylko i wyłącznie zaewidencjonowania w ewidencji wojskowej. Jest to działanie dla potrzeb służb wojskowych, ewentualnie każdy, kto otrzyma kategorię zdrowia stwierdzającą przydatność do odbycia służby wojskowej, na przykład jeżeli ktoś posiada kategorię A, może się spodziewać w pewnym czasie powołania, ale nie jest to obligatoryjne. Głównym celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest tylko i wyłącznie zaewidencjonowanie osób i wstępne, ogólne określenie stanu zdrowia. Zatem jeżeli pojawiłoby się zagrożenie wojną, powraca się do zasobu osób zdolnych do służby wojskowej? Oczywiście te osoby mogą tworzyć tak zwaną rezerwę wojskową, jednak kwalifikacja ma przede wszystkim cel ewidencyjno-prewencyjny, aby wojsko posiadało wiedzę, ilu ma ludzi ewentualnie przydatnych do służby wojskowej. Osoba zdolna do służby podczas kwalifikacji otrzymuje również książeczkę wojskową z informacją, jaką kategorię zdrowia posiada. Wówczas wiadomo, że jest ona ujęta w ewidencji wojskowej.  Jakie roczniki mogą się teraz spodziewać wezwania przed Powiatową Komisję Lekarską?Wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 2000, ponadto roczniki 1995 do 1999 – z tego drugiego okresu osoby, które jeszcze z różnych powodów do dnia dzisiejszego nie stawiły do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską, bo np. przebywały za granicą, nie można było nawiązać z nimi kontaktu, zatem nie dostarczono im wcześniej wezwania. Są to tak zwane roczniki starsze. Czy wezwanie jest obowiązkowe?Tak, to wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski. Czy możemy się spodziewać, że wróci obowiązkowy pobór do wojska? Ten temat krąży od czasu do czasu w różnych dyskusjach publicznych.Trudno mi się to tego ustosunkować. Rzeczywiście tego rodzaju pogłoski krążyły. Mogę jedynie powiedzieć, że de facto ustawa, o której przed chwilą mówiłem, nie znosi obowiązkowej służby wojskowej, została ona tylko zawieszona. Czyli w każdej chwili można do tego powrócić. Różne pogłoski były, natomiast nie mam żadnych informacji, żeby w najbliższym czasie do czegoś takiego się przymierzano. W tej chwili działania są bardziej skierowane na budowanie tak zwanych Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, WOT. W ten sposób wojsko próbuje zwiększyć swój potencjał ludzki. WOT to oddziały budowane z osób, które są w rezerwie?Są to osoby, które posiadają przydatność do służby wojskowej, ale generalnie zgłaszają się same jako ochotnicy. Przechodzą również różnego rodzaju badania lekarskie, ale już specjalistyczne, wykonywane przez wojskowych lekarzy, i dopiero po ich pomyślnym przebyciu mogą otrzymać powołanie i przydział do takiej służby.  To zawodowa służba?Nie do końca, są to osoby niejako zaewidencjonowane w stanie określonych jednostek, natomiast normalnie pracują, mają życie codzienne, za to posiadają obowiązek przybycia na wezwanie, na ćwiczenia, za gotowość stawienia się na sygnał otrzymują wynagrodzenie itd. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie osób chcących wstąpić w szeregi wojska, tę procedurę prowadzą Wojskowe Komendy Uzupełnień – w naszym regionie jest to WKU w Koninie, która próbuje zachęcić do odbycia służby wojskowej. Zatem dla wszystkich, którzy otrzymają wezwanie przed Powiatową Komisję Lekarską we Wrześni to na razie okazja, żeby się po prostu przebadać?Chciałbym tu zaakcentować, żeby osoby, które wezwiemy, miały ze sobą aktualną dokumentację medyczną, mam na myśli badania z ostatnich 12 miesięcy, wszelkiego rodzaju wypisy, zaświadczenia lekarskie, szczególnie od okulisty, bo często mamy do czynienia z wadami wzroku. W przypadku braku badań okulistycznych gdyby podczas stawienia się przed komisją zaistniała potrzeba ich przeprowadzenia, taka osoba zostanie przez nas skierowana do okulisty.  Przypomnijmy, kiedy będzie obradować wrzesińska Powiatowa Komisja Lekarska?Trzyosobowa Komisja na terenie powiatu wrzesińskiego będzie pracować od 4 do 26 lutego, przy czym 20 i 21 lutego zaplanowana jest przerwa w jej działaniu. Siedzibą będzie stary budynek szpitala powiatowego we Wrześni na drugim piętrze. Każda osoba wezwana otrzyma dokładny termin stawienia się.    Rozmawiała  Anna Szymczak   OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

X Konferencja Lepsza Edukacja

2019-01-01 15:15:38
Powiat Wrzesiński

CBiRNT w Grzymysławicach od rana tętni życiem. Odbywa się tam X Konferencja Lepsza Edukacja odbywająca się z inicjatywy SSP nr 6 i jej dyrektora Dariusza Andrzejewskiego. W programie liczne wykłady, uczestnicy mogą zapoznać się z najnowszymi urządzeniami i programami, które wykorzystuje się w procesie nauczania. Jutro w SSP nr 6 przy ulicy Słowackiego odbędą się warsztaty. Współorganizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe. Szymon Piotr Rewers

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Widowisko patriotyczne „W wolności My”

2018-12-29 13:15:27
Powiat Wrzesiński

Ostatnim punktem obchodów setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego we Wrześni 28 grudnia był wystawiony we Wrzesińskim Ośrodku Kultury spektakl W wolności My. Widowisko wyreżyserowała Elżbieta Górczyńska, szefowa wrzesińskiego teatru Otczapy, która do współpracy, oprócz aktorów ze swojej trupy, zaprosiła grupę OJ oraz zespół Yorba. Dało to ciekawy efekt, bowiem historia przedstawiona przez młodych ludzi zyskała na lekkości i podana została w uwspółcześniony, przystępny sposób. Poszczególne punkty wydarzeń 27 i 28 grudnia 1918 roku przedstawiono w konwencji wyświetlanych na telebimie telewizyjnych newsów. Te przeplatano piosenkami i melorecytacjami piosenek patriotycznych – starszych i współczesnych; dla przykładu obok Roty usłyszeć mogliśmy rapowy utwór Poznańczyk Peji. Nie zabrakło charakterystycznych dla teatru Otczapy zabaw ruchem, gestem i słowem. Całość oglądało się dobrze i przyjemnie, a co najważniejsze – w ujęciu Górczyńskiej historię przedstawiono bez patetyzmu, za to jako żywy twór. Spektakl, który został zrealizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego był świetnym zwieńczeniem obchodów stulecia powstania. Widzowie wyszli z niego naładowani dobrą energią i radością z faktu, że żyjemy w niepodległych czasach. (agda)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/914,grudzien-2018

Biało-czerwone obchody

2018-12-29 12:15:27
Powiat Wrzesiński

Uroczyste obchody główne stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, które zorganizowano we Wrześni 28 grudnia zjednoczyły wrześnian ponad polityką, różnicami pokoleniowymi czy ideowymi. Cel był jeden – uczcić pamięć powstańców. Duch patriotyzmu i radość z wolności, które towarzyszyły naszym przodkom, odczuwalne były także podczas świętowania setnej rocznicy tych wydarzeń. Na ulicach Wrześni powiewały biało-czerwone flagi i proporce, a mimo zimnej i deszczowej aury w sercach wielu zagościła radość i poczucie wspólnotowości. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni koncelebrowana przez księży Mieczysława Kozłowskiego, Czesława Krolla, Kazimierza Kuczmę, Adama Zalesiaka i Przemysława Brandta. Po nabożeństwie zanim wychodzący z kościoła uformowali się w uroczysty pochód, otrzymali z rąk harcerzy z hufca Wrzos flagi polskie i powstańcze. W uroczystym przemarszu na cmentarz parafialny prowadzonym wojsko przeszły poczty sztandarowe, samorządowcy, przedstawiciele szkół, instytucji, a także służby mundurowe. Tradycyjnie nie zabrakło wrzesińskich kombatantów. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem-mogiłą Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na początku odśpiewano hymn Polski. Podniosłą chwilę podkreśliły race odpalone przez kibiców Lecha Poznań. Zebranych powitał dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich Sebastian Mazurkiewicz. – Mija sto lat od momentu wybuchu powstania wielkopolskiego. Po latach niewoli nasi przodkowie chwycili za broń i wyzwolili Wielkopolskę, w tym Wrześnię i ziemię wrzesińską. Kiedy zakończyła się I wojna światowa, nadarzyła się okazja, by zrzucić jarzmo zaborcze. Rankiem 28 grudnia 1918 roku powstańcy pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego zajęli koszary we Wrześni. Stolica powiatu stała się miastem polskim. Nie spoczęli na tym. Już następnego dnia udali się na pomoc w wyzwalaniu sąsiedniego Witkowa. W kolejnych dniach powstańcy z Wrześni, Miłosławia, Borzykowa, Nekli i Strzałkowa brali udział w walkach o Gniezno pod Zdziechową, następnie toczyli boje o Żnin, Szubin, Rynarzewo czy Inowrocław, a także w innych zakątkach Wielkopolski. Wielkie zasługi w zwycięstwach na froncie północnym należą się generałowi Kazimierzowi Grudzielskiemu. Wielu powstańców straciło życie w tych walkach. Niektórzy z nich spoczywają w tej oto mogile, przy której się zebraliśmy. Powstańcy wielkopolscy, pamiętamy wasze czyny, pamiętamy o Was. Oddajemy Wam hołd i cześć. Po jego przemowie wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek odczytał list od starosty Dionizego Jaśniewicza (treść publikujemy poniżej). Następnie nastąpiło odsłonięcie tablic pamiątkowych zawierających nazwiska powstańców z terenu ziemi wrzesińskiej poległych i zmarłych wskutek  odniesionych ran. Tablice odsłonili wicestarosta Waldemar Grzegorek, zastępca burmistrza Wrześni Artur Mokracki oraz reprezentanci stowarzyszenia Samorządny Powiat Aleksandra Głowacka i Grzegorz Kaźmierczak, dzięki których staraniom i zaangażowaniu tablice te powstały. Apel pamięci poprowadził major Artur Chlebowski z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Zakończyła go salwa honorowa w wykonaniu wojska. Uroczystości na cmentarzu zwięczył wystrzał z armaty w wykonaniu braci kurkowych oraz złożenie wiązanek kwiatów i zniczy pod pomnikiem powstańców. Jako pierwsi wieniec złożyli wrzesińscy kombatanci.  W piątkowe popołudnie 28 grudnia wrześnianie, podobnie jak ich przodkowie sto lat temu, zebrali się w ważnej idei. Sto lat temu zrobili to dla wolności, sto lat później zrobili to dla uczczenia pamięci walczących o wolność. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

https://www.wrzesnia.powiat.pl/914,grudzien-2018

Pamiątkowa tablica na budynku ZSZ nr 2

2018-12-28 11:15:27
Powiat Wrzesiński

„28 grudnia 1918 r. Powstańcy Wielkopolscy z Kompanii Wrzesińskiej zajęli koszary i wyzwolili Wrześnię spod pruskiego panowania” – taki napis widnieje na pamiątkowej tablicy, którą dziś rano odsłonięto na budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

https://www.wrzesnia.powiat.pl/914,grudzien-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM