www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Sesja z transmisją

2018-11-14 07:54:59
Powiat Wrzesiński

Od nowej kadencji samorządy mają obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń rad. To niejedyna zmiana, która czeka nową Radę Powiatu Wrzesińskiego – sesje, które dotychczas odbywały się w Powiatowym Urzędzie Pracy, teraz będą organizowane w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Na tej sali konferencyjnej zamontowano dwie kamery obrotowe, które będą nie tylko nagrywać sesję, ale też przesyłać transmisję bezpośrednio na YouTube. Nowoczesna technika mocno wpłynie na pracę radnych. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji tablet z zainstalowaną aplikacją. Za jej pośrednictwem przed każdą sesją otrzyma materiały. Posiedzenie rozpoczynać będzie sprawdzanie obecności, która potwierdzana będzie przyciskiem w aplikacji. Głosowanie nad uchwałami ma się odbywać najpierw poprzez zarządzenie go przez przewodniczącego w systemie. Gdy wszyscy radni klikną „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”, wyniki natychmiast zostaną wyświetlone na projektorze oraz w transmisji internetowej. Nieco inaczej będzie wyglądało też zabieranie głosu przez członków rady – przewodniczący udzielając głosu radnemu, naciska odpowiedni przycisk w aplikacji, dzięki czemu kamera automatycznie kieruje się na mówiącego, a na pasku w transmisji pojawi się jego imię i nazwisko, zupełnie jak w przekazie telewizyjnym. Podobnie ma się wyświetlać informacja o aktualnym punkcie obrad.  Nad przebiegiem obrad czuwać będą pracownice Biura Rady, zasadniczo jednak system ma być bezobsługowy. Automatycznie wygeneruje także cały protokół z sesji. Z pewnością radni, zwłaszcza ci, dla których nie jest to pierwsza kadencja, będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad obradowania. Zakup systemu wraz ze sprzętem kosztował ok. 72 tys. zł. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Budżet obywatelski powiatu wrzesińskiego na 2019 rok - lista zadań

2018-11-14 07:54:59
Powiat Wrzesiński

Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 r.   1. GMINA WRZEŚNIA Numer projektu Nazwa zadania Szacunkowy koszt zadania Liczba oddanych głosów 1. Wieś na sportowo - siłownia street workout „Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo” 25 000,00 zł 371 2. Budowa boisk do koszykówki „Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce” 24 751,54 zł 336 RAZEM 49 751,54 zł     2. GMINA MIŁOSŁAW Numer projektu Nazwa zadania Szacunkowy koszt zadania Liczba oddanych głosów 1. Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej „Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Orzechowo” 24 970,00 zł 658 2. Rodzinna Strefa Sportu „Rodzinna Strefa Sportu” 10 000,00 zł 512 RAZEM 34 970,00 zł     3. GMINA NEKLA Numer projektu Nazwa zadania Szacunkowy koszt zadania Liczba oddanych głosów 1. Zakup bramek oraz wiat stadionowych na stadionie GKS Płomień Nekla „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla” 23 358,47 zł 612 2. Odstaw życie wirtualne, z piłką przejdź na manualne „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości  Starczanowo” 24 923,00 zł 469 RAZEM 48 281,47zł       4. GMINA KOŁACZKOWO Numer projektu Nazwa zadania Szacunkowy koszt zadania Liczba oddanych głosów 1. Ura bura rzut podwóra „Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie” 20 737,80 zł 381 2. Bezpieczeństwo ponad wszystko, więc chroń siebie jak nazwisko, dbaj o społeczeństwo, bo odbierzesz człowieczeństwo „Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie” 25 000,00 zł 277 RAZEM 45 737,80 zł     5. GMINA PYZDRY Numer projektu Nazwa zadania Szacunkowy koszt zadania Liczba oddanych głosów 1. Rozbudowa placu zabaw pn. "Kubuś" „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry” 24 997,66 zł 662 2. Stworzenie miejsca rekreacji w Dolnych Grądach - zakup obiektów małej infrastruktury Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Dolne Grądy” 24 477,00 zł 589 RAZEM 49 474,66 zł  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

„Jestem patriotą”

2018-10-06 13:15:38
Powiat Wrzesiński

W roku stulecia niepodległości Starostwo Powiatowe po raz kolejny zorganizowało akcję, podczas której wykonano 500 kokard narodowych. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli uczniowie wrzesińskich szkół ponadpodstawowych i podopieczni warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu naszego powiatu. Do tworzenia kotylionów przystąpili także: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar Grzegorek, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny wraz ze swoim zastępcą Arturem Mokrackim, a także naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Stefan Tomczak i prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego Bolesław Święciochowski. „Jestem patriotą” to nie tylko wspólna praca, ale także spotkanie, dzięki któremu w prosty, ale twórczy sposób można promować patriotyzm. 500 powstałych kotylionów zostanie rozdanych przez wrzesińskich harcerzy podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada. Klara Skrzypczyk  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

Jestem patriotą

2018-10-06 08:15:33
Powiat Wrzesiński

Akcja w ramach której powstało 500 kokard narodowych odbyła się 5 listopada w auli wrzesińskiego LO

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

Inwestycje oświatowe

2018-10-06 07:25:12
Powiat Wrzesiński

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, w tym starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak, 31 października wizytowali powiatowe inwestycje. Odwiedzili m.in. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz bursę przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

2018-10-06 07:25:12
Powiat Wrzesiński

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

Ostatnia sesja

2018-10-06 07:25:12
Powiat Wrzesiński

XLIX sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 25 października w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu Szkół Politechnicznych do projektów unijnych, podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Statutu Powiatu Wrzesińskiego, rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi, regulaminu wynagradzania nauczycieli, projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027 oraz budżetową. Podczas ostatniej sesji w kadencji nie zabrakło podziękowań i wyróżnień. Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak otrzymał Laur Starosty Wrzesińskiego. Obrady zakończyło wspólne zdjęcie. (red.)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

Otulili dźwiękami

2018-10-06 07:25:12
Powiat Wrzesiński

Duet Sam&Bart, czyli Janek Samołyk i Szymon Bartkowiak, wystąpił 27 października na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA. Koncert był jednym z punktów trasy promującej debiutancką płytę zespołu. Muzycy zagrali wszystkie utwory z krążka oraz kilka coverów, m.in. She loves you, Last Christmas czy All I have to do is dream. Duet jest unikatowym zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej, bo dwa męskie głosy śpiewające w harmonii to w naszym kraju rzadkość. Widać też, że Sam&Bart dobrze się z sobą na scenie czują, nie boją się eksperymentować i bawić dźwiękami i piosenkami. Do tego dochodzi jeszcze sceniczna charyzma i dobry kontakt z widzami. To publiczność urzeka i nie inaczej stało się w Miłosławiu. W zimny, październikowy wieczór piosenki duetu otuliły słuchaczy niczym ciepły kocyk i uwiodły tak bardzo, że widzowie nie chcieli, by ten koncert się kończył. Występ był drugim z cyklu Agnieszka zaprasza..., na których prezentować się będą ciekawe zespoły i wokaliści, zarówno debiutanci, jak i znane nazwiska. Koncert odbył się pod patronatem starosty wrzesińskiego. agda

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje nowy program

2018-10-06 07:25:12
Powiat Wrzesiński

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni rozpoczyna realizację zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie wrzesińskim na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie a Starostwem Powiatowym we Wrześni. Zadanie to wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1712). W ramach działań ośrodek oferuje dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną. Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka należy: - udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, - wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, - wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy, - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług innych specjalistów w szczególności: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, - koordynowanie korzystania z usług specjalistów, - zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, - prowadzenie akcji informacyjnych, - monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom. Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Leśnej 10 lub telefonicznie: 603 993 506 . Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

Powiatowa Akademia Ruchu

2018-10-06 07:25:12
Powiat Wrzesiński

Powiatowa Akademia Ruchu działa pełną parą. Uczestniczki z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Aby motywacja do aktywności nie słabła, organizatorzy przygotowali drobne upominki.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/901,pazdziernik-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM