www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Laureatka Nagrody Kościelskich Joanna Czeczott

2018-12-10 11:16:52
Powiat Wrzesiński

W zabytkowym wnętrzu Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu znowu zagościła literatura. Laureatka Nagrody Kościelskich Joanna Czeczott opowiadała wczoraj o wyróżnionej książce „Petersburg. Miasto snu”. Spotkaniu towarzyszył nastrojowy koncert zespołu Projekt Niebo

https://www.wrzesnia.powiat.pl/914,grudzien-2018

Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi

2018-12-07 11:15:35
Powiat Wrzesiński

Święty Mikołaj w tym roku także nie zapomniał o pacjentach oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego we Wrześni. Odwiedziny rozpoczęły się bardzo efektownie – ponieważ na oddział nie prowadzi żaden komin, gość dostał się do szpitala dzięki pomocy strażaków z Komendy Powiatowej, którzy na nowym 42-metrowym podnośniku podsadzili go do jednego z okien. Dzieci obserwowały całą akcję z zapartym tchem. Mimo słusznej postury Mikołajowi udało się przecisnąć do środka i wręczyć pacjentom prezenty przygotowane przez Starostwo Powiatowe. Pomagali mu wrzesińscy strażacy oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którzy także pojawili się z upominkami. W mikołajowym zespole oprócz aniołka był też sierżant Pyrek, który z każdym przybił piątkę. Na zakończenie wizyty tradycyjnie wykonano wspólną fotografię, którą pacjenci otrzymali na pamiątkę. Mikołaj wrócił do wrzesińskiego szpitala w godzinach popołudniowych, odbył się tam koncert  Muzykujących Skrzatów.  Tego samego dnia wieczorem Mikołaj zaplanował odwiedziny u podopiecznych Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Mikołajki należą do tych dni, kiedy zaczynamy czuć zbliżające się Święta. Ich niezwykła atmosfera zagościła w Szpitalu Powiatowym nie tylko za sprawą szczodrego gościa – tuż przed jego wizytą przy lecznicy ustawiona została ogromna choinka. Pięknie przystrojone zostało także Starostwo Powiatowe. Największe choinki zostały nieodpłatnie przekazane przez państwa Koleckich z Wrześni oraz państwa Przybyłowiczów z Osowa, którym bardzo dziękujemy. Klara Skrzypczyk  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/914,grudzien-2018

Problemy młodzieży

2018-12-04 15:15:36
Powiat Wrzesiński

W ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w poniedziałek 3 grudnia zorganizowano spektakle profilaktyczno-wychowawcze. Uczniowie szkół średnich powiatu wrzesińskiego obejrzeli przedstawienie teatralne Wyzwanie, które dotknęło kwestii radzenia sobie z relacjami w grupie i wpływu Internetu na życie współczesnej młodzieży. – W ubiegłym roku tematem takich spotkań były uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz problemy w relacjach rodzinnych – przypomina kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz. Teatr Kurtyna z Krakowa na deskach Wrzesińskiego Ośrodka Kultury odegrał trzy spektakle dla blisko 1000 uczniów. Szymon Rewers

https://www.wrzesnia.powiat.pl/914,grudzien-2018

O bezpieczeństwie w powiecie

2018-12-03 13:16:36
Powiat Wrzesiński

W Starostwie Powiatowym obradowała dziś (3 grudnia) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W obradach, którym przewodniczył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, uczestniczyli pracownicy Starostwa oraz jednostek i służb. Rozmawiano przede wszystkim o aktualnym stanie bezpieczeństwa w naszym powiecie. Szczegółowa relacja w najbliższym numerze "Przeglądu Powiatowego".

https://www.wrzesnia.powiat.pl/914,grudzien-2018

Rada z komisjami

2018-11-30 14:15:35
Powiat Wrzesiński

Podczas drugiego w tej kadencji posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego 28 listopada zostały powołane komisje stałe oraz wybrani zostali przewodniczący. Zanim podjęto uchwały w sprawie komisji, przewodniczący Marek Przyjemski poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły zgłoszenia o powstaniu klubów radnych: Przemysław Hirschfeld zgłosił powstanie klubu radnych PiS, Henryka Waligóra – klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, starosta Dionizy Jaśniewicz – klubu Samorządny Powiat oraz Krzysztof Strużyński – klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Najważniejszą kwestią posiedzenia była decyzja o powołaniu komisji stałych Rady Powiatu wraz z przewodniczącymi i ustaleniu sposobu działania. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Jarosław Czyż, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji pokieruje Mikołaj Kubiaczyk, a przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego został Krzysztof Strużyński. Ustalono również, że Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przewodniczyć będzie Henryka Waligóra, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Paweł Skrzypczak, a pracami Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pokieruje Waldemar Bartkowiak. Pierwsze wspólne posiedzenie nowo powołanych komisji odbyło się tuż po sesji Rady Powiatu i dotyczyło spraw budżetowych. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Wyremontowana droga w Bardzie

2018-11-29 15:15:32
Powiat Wrzesiński

Zakończyły się prace remontowe na drodze powiatowej nr 2929P. Utwardzenie 830 mb o szerokości 5 m i grubości 15 cm wraz z wyrównaniem poboczy i zjazdów kosztowało ponad 67 000 zł i zostało w całości pokryte z budżetu powiatu wrzesińskiego. 29 listopada odbyła się wizja lokalna podsumowująca modernizację. Drogę wizytowali: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, kierownik Referatu Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym Bartłomiej Kaczmarzewski, sołtys Barda Marlena Piszczatowska oraz Czesław Kozielski, doświadczony działacz samorządowy, który przez dwadzieścia lat był radnym Rady Miejskiej w Nekli, cztery lata radnym powiatowym, a od sześciu lat pełni funkcję sołtysa Targowej Górki. Marlena Piszczatowska i Czesław Kozielski byli inicjatorami inwestycji. (js)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

II posiedzenie Rady Powiatu nowej kadencji

2018-11-29 08:15:31
Powiat Wrzesiński

Podczas sesji 28 listopada zostały powołane komisje stałe Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z przewodniczącymi, którymi zostali: Jarosław Czyż - Komisja Rewizyjna, Mikołaj Kubiaczyk - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Krzysztof Strużyński - Komisja Budżetowo-Finansowa, Planowania i Rozwoju Lokalnego, Henryka Waligóra - Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Paweł Skrzypczak - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Waldemar Bartkowiak - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Dzień Pracownika Socjalnego

2018-11-28 10:16:35
Powiat Wrzesiński

Podczas wczorajszych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wyróżnił szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka. Spotkanie uświetniły występy wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

O wspomnieniach powstańców

2018-11-27 09:15:38
Powiat Wrzesiński

Spotkanie poświęcone książce Michała Pawełczyka „Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z ziemi wrzesińskiej” zgromadziło wczoraj (26 listopada) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wielu zainteresowanych, w tym potomków uczestników powstania. Wśród nich był Marian Szczepaniak – syn Michała, któremu autor poświęcił jeden z rozdziałów książki. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Samorządny Powiat przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

O bohaterach

2018-11-21 13:15:36
Powiat Wrzesiński

Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej to tytuł publikacji autorstwa Michała Pawełczyka, która została wydana z okazji stulecia powstania wielkopolskiego. Pierwsze z dwóch spotkań autorskich odbyło się 16 listopada na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. – Cieszymy się, że możemy pamięć powstańców, którzy o naszą wolność walczyli, w ten sposób uczcić – mówiła na powitanie Aleksandra Głowacka, sekretarz stowarzyszenia Samorządny Powiat, które wydało publikację. Rozmowę z Michałem Pawełczykiem poprowadziła Małgorzata Korfini-Stachnik. Na początku przypomniała, że jest to już siódma publikacja autora na temat powstania. Sam pisarz nie jest historykiem z wykształcenia, lecz z pasji. Prowadzącą interesowało, skąd takie zamiłowanie. – Siedem osób z mojej rodziny było powstańcami i brakowało mi pewnych elementów układanki, części ich historii – opowiadał Michał Pawełczyk. – Powiedziałem sobie – tak nie będzie, to trzeba obadać dokładnie, zweryfikować, sprawdzić. Okazało się, że nie ma na ten temat żadnej literatury, źródeł, nic. W związku z tym, zacząłem grzebać. Byłem dociekliwy. Pojawiło się coraz więcej ciekawych spraw, odkryłem  rzeczy, o których nikt nie wiedział, dotarłem do wielu osób. Stworzyłem listę osób biorących udział w powstaniu. Im dłużej autor badał temat, historię, tym więcej pojawiało się zdjęć, dokumentów, informacji, ale i znaków zapytania, ale przede wszystkim coraz więcej miejsc. Autor ze swoimi bohaterami świetnie się zna, i doskonale pamięta ich historie. Także w swojej książce, która jest właściwie zbiorem opowiadań, przytacza ich słowa, starając się nie ingerować, a jedynie słuchać. Co ważne, wiele miejsca zostawia na emocje i przeżycia. Swoją wiedzą i refleksjami Michał Pawełczyk dzieli się za to podczas rozmów z czytelnikami. Także było też w Miłosławiu. – Niemcy mieli wielomilionową armię, a nas było 20-30 tysięcy. To, że myśmy zwyciężyli, to nie tylko bohaterstwo, ale także splot wielu bardzo wielu okoliczności, w tym ta jedność naszego narodu. To była siła napędowa. Można wręcz powiedzieć, że to był cud, bo inaczej tego nie można określić. Myśmy się zjednoczyli i walczyli o zwycięstwo z wykorzystaniem tego momentu, chwilowego osłabienia. Dlatego mówimy nie o powstańcach, ale o bohaterach, bo inaczej się nie da. Dzięki tej zwartości, sile, zwycięstwo było rzeczywiste – opowiadał autor. Spotkanie zakończyły długie rozmowy z uczestnikami wydarzenia, którzy opowiadali historie swoich przodków zaangażowanych w powstanie. Autor każdemu wręczył książkę z indywidualną dedykacją. Kolejne spotkanie zaplanowano na 26 listopada, na godz. 17 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM