www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Z posiedzenia Rady Powiatu

2019-02-20 09:15:34
Powiat Wrzesiński

Ostatnią sesję zdominowały sprawy związane przede wszystkim z oświatą i zdrowiem. Jedną z ważniejszych uchwał IV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 14 lutego, była decyzja o likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Likwidacja to jednak sprawa wyłącznie formalną i jest przeprowadzana po to, by obiekt wszedł w skład bursy międzyszkolnej, co uzasadniała p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Katarzyna Starzyńska. Decyzja jest związana z realizowanym przez powiat projektem modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego (o którym pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego”), który został dofinansowany z funduszy unijnych. W ramach tego projektu powiat zbuduje nową bursę przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni, a także modernizuje już istniejącą przy ulicy Słowackiego. – Po zakończeniu tych inwestycji powiat będzie dysponował trzema obiektami służącymi młodzieży spoza Wrześni uczącymi się w szkołach i placówkach oświatowych we Wrześni, w tym internatem. Planowane jest utworzenie jednej placówki oświatowej, która będzie skupiać organizacyjnie te trzy jednostki  – wskazywała Katarzyna Starzyńska. Zgodnie z przepisami, internat musi najpierw zostać zlikwidowany, aby później wejść w struktury bursy międzyszkolnej. Likwidacja internatu, mimo że jest kwestią formalną, wzbudziła u radnych sporo wątpliwości. Sprawę zorganizowania w nowy sposób trzech obiektów szerzej komentował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Ta uchwała w zasadzie zaczyna proces, który polega na wyodrębnieniu nowej jednostki istniejącej pod trzema adresami – powiedział. – Ma to na celu rozszerzenie możliwości korzystania z bazy pobytowej – dodał. Zarówno dla pracowników internatu ZSTiO, jak i przede wszystkim mieszkających w nim uczniów nie przewiduje się istotnych zmian. Koszty pobytowe (które zresztą ustala rada powiatu) mają zostać utrzymane na tym samym poziomie. Zmiany, które rada ostatecznie poparła są kwestiami organizacyjnymi – utworzenie jednej bursy międzyszkolnej ma posłużyć jak najlepszej organizacji i wykorzystaniu wszystkich miejsc pobytowych. – Wyłonienie nowej jednostki powiatowej stwarza zupełnie nowe możliwości – stwierdził starosta Dionizy Jaśniewicz. Podczas posiedzenia radni przyjęli jeszcze jedną uchwałę oświatową w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Decyzja związana jest z reformą oświaty, zgodnie z którą wszystkie gimnazja wraz z 1 września bieżącego roku zostaną wygaszone. Obecnie placówka istniejąca w ramach ZSZ nr 2 i tak nie ma uczniów, a w jej miejsce powstała Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Radni w tej kwestii nie mieli więc wątpliwości. Rada Powiatu Wrzesińskiego zadecydowała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na terenie naszego powiatu. – Projekt uchwały wynika z zadania, jakie nakłada ustawa Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym aktem prawnym obowiązkiem rady jest ustalenie rozkładu pracy godzin aptek na terenie powiatu z uwzględnieniem dostępności do leków w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – tłumaczyła kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz. Przy tym jednak, jak zaznaczyła, władze powiatu nie mają możliwości narzucania farmaceutom godzin pracy. Na szczęście od zeszłego roku na terenie powiatu funkcjonuje apteka całodobowa, dzięki której mieszkańcy mają zapewnioną dostępność do leków. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu, co uzasadniała sekretarz Bożena Nowacka, a także wyrazili zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrześni przy ulicy Leśnej. Wskazana działka o powierzchni 537 m² przylega bezpośrednio do innej, na której ulokowany jest budynek mieszczący Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. – Nabycie prawa użytkowania wieczystego poprawi możliwość korzystania z nieruchomości, a konkretnie działki docelowo przeznaczonej pod boisko szkolne – mówiła naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Jolanta Pielak. Szacowana cena to ok. 50 tys. zł. Po przyjęciu uchwał budżetowych, które uzasadniała skarbnik powiatu Beata Matuszewska, oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, głos zabrał prezes Szpitala Powiatowego Sebastian Nowicki, który niedawno złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji.  – We wrzesińskim szpitalu pracuję ponad 22 lata. 1 października 1996 roku zameldowałem się w pracy w charakterze lekarza stażysty. Od lutego 2012 roku pracowałem w Zarządzie Szpitala – powiedział Sebastian Nowicki, dziękując za zaufanie i współpracę. – Szpital mamy nowoczesny, ale ze starymi problemami, wynikającymi z całego systemu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że szpital szybko znajdzie nowego szefa, który skutecznie poprowadzi go dalej dla dobra pacjentów – dodał. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Lasy po nawałnicy – zwolnienie z podatku dochodowego

2019-02-17 19:25:51
Powiat Wrzesiński

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomoc finansowa na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas nawałnicy dnia 11 sierpnia 2017 r. zwolniona będzie z podatku dochodowego. Przypominamy, że właściciele lasów prywatnych zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego zobowiązani byli uprzątnąć zniszczony las do 31 grudnia 2018 roku. Właściciele, którzy nie wykonali w terminie do 31 grudnia 2018 roku wszystkich zadań z zakresu gospodarki leśnej dot. zrębu sanitarnego oraz usunięcia złomów i wywrotów na terenie swojego lasu, zobowiązani są złożyć do Starosty Wrzesińskiego wniosek o przedłużenie terminu uprzątnięcia lasu. Za uprzątnięty las uznaje się taki, w którym usunięto wszystkie złomy i wywroty, drzewa silnie pochylone, wszystkie drzewa pochylone przy drogach publicznych i urządzeniach turystycznych oraz usunięto pozostałości pozrębowe wraz z gałęziami opałowymi w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby pod odnowienie lasu. Przypominamy również, że właściciele lasów prywatnych, którzy uprzątnęli już swoje lasy, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Starostę Wrzesińskiego, wysyłając pisemne zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wrześni. WBŚiR

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Centrum Oświatowe

2019-02-16 19:25:51
Powiat Wrzesiński

Powiat wrzesiński stawia na szkolnictwo zawodowe. Na projekt modernizacji i rozwoju Centrum Oświatowego pozyskano ponad 27,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Ogromna kwota w dokładnej wysokości 27 579 821,49 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dzięki tym funduszom możliwa będzie modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego, które obejmuje budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, remont istniejącej bursy oraz budowę nowej, a także modernizację i rozbudowę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt o całkowitej wartości 33 920 955,61 zł wpisuje się w realizowany program „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Umowę o dofinansowanie podpisano 10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prezentujemy aktualny stan realizacji prac. Zaplecze dydaktyczno-sportowe Budowa obiektu, który powstaje od zera przy Zespole Szkół Politechnicznych, rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Będzie to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 2 500 m² obejmujący nowoczesną halę sportową na 900 osób, a także pomieszczenia szkoleniowe i konferencyjne. Obecnie stoją już ściany obiektu. Od stycznia trwa montowanie dźwigarów dachowych. Bursa przy ulicy Słowackiego we Wrześni Modernizacja budynku z 1921 roku trwa od kwietnia 2018 roku. Trzykondygnacyjny obiekt z dużym poddaszem użytkowym przechodzi pełną rewitalizację. Wymieniono okna i dach, wykonano nowe stropy, ocieplono ściany od wewnątrz. Trwają dalsze roboty wykończeniowe, a także prace przy elewacji zewnętrznej. W bursie znajdą się pokoje dwu i trzyosobowe, oferujące łącznie 32 miejsca noclegowe, a także pomieszczenia konferencyjne i szkoleniowe z zapleczem. Bursa przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni Internat powstanie od zera obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obecnie w tym miejscu stoją garaże, które zostaną wyburzone). Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 700 m² dzięki 22 komfortowym pokojom, w których znajdą się 42 miejsca noclegowe, będzie stanowić bazę noclegową dla korzystających z powiatowej oferty kształcenia. Aktualnie powiat oczekuje na prawomocne pozwolenie na rozpoczęcie prac. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Istniejące w PCEZ pracownie zostaną zmodernizowane, powstaną także zupełnie nowe, m.in. automatyki obróbki plastycznej, elektroniki i elektrotechniki czy programowania systemów mechatronicznych. Na drugą połowę roku zaplanowano uruchomienie przetargu na wykonanie prac. O ich rozpoczęciu na pewno będziemy informować. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Ważne decyzje

2019-02-15 19:25:51
Powiat Wrzesiński

Powiat wrzesiński jak co roku ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020. Dokumenty można składać od 13 do 31 maja 2019 w szkole pierwszego wyboru. Na uczniów czekają szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Ich oferta jest bogata i zróżnicowana. Jak w rozmowie dotyczącej tegorocznego naboru zapewnia sekretarz Bożena Nowacka, miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych. Najważniejsze, to dobrze zastanowić się nad kierunkiem kształcenia i zadbać o dobre wyniki w nauce poprzedzające nabór. Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/wrzesnia (strona zostanie uruchomiona 1 maja 2019 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Najlepsi w Wielkopolsce

2019-01-31 15:15:42
Powiat Wrzesiński

Wczoraj, 30 stycznia, odbył się XXIV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, Piekarz i Kucharz. Od samego rana mury Zespołu Szkoły Zawodowej nr 2 były wypełnione najlepszymi uczniami w swoim fachu. Po uroczystym otwarciu rozpoczęła się część teoretyczna, czyli pisemny test. Potem przyszedł czas na cześć właściwą. Cukiernicy odbyli ją cukierni Kuczora, piekarze część praktyczną wykonywali w piekarni PSS „Społem”, natomiast kucharze wykazywali się w kuchni ZSZ nr 2. Najlepsi w poszczególnych kategoriach to: Agata Iwanowska (kucharz), Krzysztof Ścigocki (piekarz), Zofia Grzegorska (cukiernik). (spr)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Trwają prace przy budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego.

2019-01-31 14:15:33
Powiat Wrzesiński

30 stycznia odbył się transport konstrukcji dachu hali sportowej. Następnego dnia miało miejsce nałożenie dźwigarów z drewna klejonego na słupy żelbetonowe. Wielkogabarytowy element miał 36 m długości.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Międzynarodowy turniej EYBL U17

2019-01-31 13:15:39
Powiat Wrzesiński

W weekend 25-27 stycznia we Wrześni odbywał się turniej w kosza w ramach Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki – EYBL U17, Dywizja I. Na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 przez trzy dni mierzyły się drużyny chłopców do lat siedemnastu z Rosji, Włoch, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i oczywiście z Polski. W zmaganiach bezkonkurencyjny okazał się zespół z Łotwy A.Kraukla/VEF z Rygi, który wygrał każdy z pięciu pojedynków. Na drugim miejscu uplasował się team BS Kłajpeda z Litwy, a trzecie miejsce przypadło drużynie Novipiu Campus Piemonte. Polscy zawodnicy z BC Biofarm Basket z Poznania wywalczyli szóstą pozycję. Na uroczystym otwarciu w piątkowy wieczór obecni byli wicestarosta Waldemar Grzegorek, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny, dyrektor SSP nr 6 Dariusz Andrzejewski, prezes Fundacji PBG Basket Junior Bartłomiej Tomaszewski oraz polski koszykarz Eugeniusz Kijewski. Ciekawym wydarzeniem towarzyszącym turniejowi był sobotni, wieczorny mecz pomiędzy MKS Września a reprezentacją US Army Powidz, w którym to starciu wrześnianie pokonali Amerykanów. Turniej został zorganizowany przez Fundację PGB Basket Junior we współpracy z gminą Września przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz SSP nr 6 we Wrześni. (agda)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Wyróżniony za odwagę

2019-01-31 12:15:39
Powiat Wrzesiński

Pyzdrzanin Rafał Gronikowski 30 grudnia w godzinach wieczornych uratował tonącego w Warcie człowieka. Za swój bohaterski czyn został nagrodzony 29 stycznia. 39-latkowi gratulacje złożyli samorządowcy – starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski i przewodnicząca Rady Miejskiej Justyna Sosnowska. – Dzięki takiej postawie sami stajemy się lepsi i odważniejsi – mówił starosta. – Mamy z kogo brać przykład – dodał burmistrz. Rafał Gronikowski wieczorem 30 stycznia został zaalarmowany przez swojego psa. Zaniepokojony głośnym szczekaniem udał się nad rzekę Wartę, obok której mieszka i zorientował się, że w wodzie znajduje się człowiek. Ryzykując własne zdrowi i życie, podjął się akcji ratowniczej i wyciągnął na brzeg mężczyznę. Pan Rafał jest bardzo skromny i uważa, ze w jego sytuacji każdy zachowałby się tak samo. Jednak każdy, kto o jego czynie słyszał, nazywa go bohaterem. (agda)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Zapraszamy na konferencję

2019-01-29 08:15:29
Powiat Wrzesiński

Już po raz dziesiąty z inicjatywy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni i jej dyrektora Dariusza Andrzejewskiego odbędzie się popularno-naukowa konferencja poświęcona nowoczesnym technologiom w edukacji. Organizatorzy, wśród nich Starostwo Powiatowe, zapraszają 1 i 2 lutego. Czy wirtualna i powiększona rzeczywistość mogą znaleźć zastosowanie w edukacji? Jak wykorzystać możliwości virtual reality i augmentem reality we współczesnej szkole i codziennym życiu? Czym są STEAMowe lekcje? Co oznacza Code for Green – nowy wymiar edukacji? Na te i wiele innych pytań będą się starali odpowiedzieć uczestnicy kolejnej konferencji z cyklu Lepsza edukacja, organizowanej przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni wraz z Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni oraz Starostwem Powiatowym we Wrześni.  Konferencja odbędzie się 1 i 2 lutego. Zapowiedzieli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków naukowych, profesorowie uczelni, kadra menedżerska wdrażająca nowoczesne rozwiązania służące przekazywaniu wiedzy uczniom, a także nauczyciele różnych przedmiotów, dla których zorganizowane zostaną praktyczne lekcje i warsztaty dające przegląd nowych technologii towarzyszących procesowi edukacji. Zaprezentują je wiodące instytuty naukowe i praktycy. Pierwszy dzień konferencji (1 lutego) poświęcony teoretycznym rozważaniom i dyskusji odbędzie się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – początek o godz. 9. 2 lutego organizatorzy zapraszają do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni przy ul. Słowackiego 41. Szczegóły w programie konferencji na stronie www.lepszaedukacja.pl. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja najnowocześniejszych urządzeń i programów możliwych do wykorzystania w procesie nauczania w szkołach.                         (mol)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Kolędowanie z Natalią

2019-01-28 16:15:31
Powiat Wrzesiński

Znana polska wokalistka Natalia Kukulska 25 stycznia wystąpiła w dwóch koncertach kolędowych w kościele farnym we Wrześni. Na początku głos zabrali organizatorzy wydarzenia, czyli starosta Dionizy Jaśniewicz i proboszcz parafii farnej Mieczysław Kozłowski. – Po raz kolejny organizujemy koncert w farze i powoli robi się z tego tradycja – zauważył starosta. – Dziś zamieniamy święte miejsce w salę koncertową, ale w zbożnym celu – dodał. Z kolei proboszcz Kozłowski wspomniał, że parafianie bardzo cieszą się, że tego typu koncerty organizowane są właśnie w kościele farnym. Natalia Kukulska rozpoczęła swój występ od kolędy Lulajże Jezuniu. Wspomniała, że tej kolędy nauczył ją mieszkający we Wrześni dziadek, Kazimierz Kukulski, i pierwszy raz zaśpiewała ją jeszcze jako mała dziewczynka, właśnie w kościele we Wrześni. – Bardzo się cieszę, drodzy państwo, że mogę zaśpiewać tutaj dla was. Do Wrześni przyjeżdżałam bardzo często do dziadków i wiążę z tym wiele wspaniałych wspomnień, takiej beztroski – mówiła wokalistka. Koncert Natalii Kukulskiej we Wrześni miał odbyć się 18 stycznia, lecz ze względu na wprowadzenie żałoby narodowej po morderstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza został przełożony o tydzień. Piosenkarka nawiązała do tych dni. – Przez te zdarzenia wszyscy mieliśmy taką pauzę, wiele refleksji. Działy się rzeczy dobre i złe. Takie też jest życie – mówiła wokalistka, dedykując sytuacji piosenkę Decymy. Było to jedna z dwóch nieświątecznych piosenek, jakie uczestnicy koncertu usłyszeli we Wrześni. Druga – Kołysanka dla nieobecnych, to utwór poświęcony uchodźcom, który w kontekście świąt i historii nabrał nowego znaczenia. Kukulska zaśpiewała także wiele innych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, m.in. Hej Maluśki, White Christmas, Bóg się rodzi czy Cicha noc. Choć koncerty obyły się miesiąc po świętach, to nastrój, dekoracje i padający tego dnia śnieg sprawiły, że choć na chwilę wszyscy wrócili do magicznego, bożonarodzeniowego czasu. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM