www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Muzyczna podróż po Europie

2019-05-31 13:15:21
Powiat Wrzesiński

W maju Starostwo Powiatowe we Wrześni zaprosiło mieszkańców na koncert, który nikogo nie pozostawił obojętnym. W auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni 25 maja wystąpiła wokalistka Anna Alexandrowicz oraz pianista Szymon Chorobiński. Oboje są absolwentami poznańskiej Akademii Muzycznej, laureatami wielu konkursów, którzy zarażają miłością do muzyki. Wspólnie zaprezentowali arie operowe i pieśni, jakie świetnie poprowadziły publiczność przez kolejne epoki w dziejach muzyki. Tego dnia w auli LO wybrzmiały utwory w różnych językach, z których biło całe spektrum różnych emocji. Podróż przebiegała od barokowych Anglii i Niemiec poprzez klasycystyczną Austrię, romantyczne Włochy i Francję aż po współczesną Polskę. Śpiewająca poruszającym sopranem Anna Alexandrowicz zaśpiewała arie z repertuaru Händla czy Mozarta, ale także być może mniej znanych Gounoda i Purcella. Pojawiły się także pieśni Sergieja Rachmaninova, wybitnego przedstawiciela romantyzmu, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Fortepian, na którym wirtuozersko akompaniował Szymon Chorobiński, poruszył tego dnia nawet najtwardsze serce. Koncert był jednym z tych wydarzeń, jakie pokazały, że publiczność z powiatu wrzesińskiego jest spragniona podobnych wydarzeń kulturalnych, poważniejszego repertuaru i niecodziennych emocji. Słuchacze opuszczali wrzesińskie liceum, zapewniając, że Muzyczna podróż po Europie” bardzo się im podobała. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Szkoła muzyczna I stopnia we Wrześni

2019-05-31 13:15:21
Powiat Wrzesiński

Powiat wrzesiński pozyskał zgodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego na utworzenie we Wrześni publicznej szkoły muzycznej I stopnia. Jej otrzymanie poprzedziły dwuletnie starania pracowników Starostwa Powiatowego. Planuje się, aby od 1 września 2019 roku wystartował pierwszy rocznik wrzesińskiej placówki, mają to być dwie klasy:  jeden oddział w czteroletnim cyklu kształcenia dla dzieci starszych i jeden oddział w sześcioletnim cyklu kształcenia dla dzieci młodszych. Aby rozpocząć naukę w cyklu sześcioletnim, dzieci muszą mieć ukończone pięć lat, ale nie więcej niż dziesięć, zaś w cyklu czteroletnim muszą mieć co najmniej osiem lat, ale nie więcej niż szesnaście.  Zgodnie z zamierzeniami zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach budynku oświatowego przy ulicy Leśnej 10. Powiat zadbał o zaplecze finansowe. Trwają  działania związane z  procedurami, o dalszych krokach, w tym początku rekrutacji do szkoły, będziemy informować. Przypomnijmy, prace nad powstaniem placówki rozpoczęły się w 2017 roku. (red.)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Z sesji rady

2019-05-30 15:15:23
Powiat Wrzesiński

Na szóstym w tej kadencji powiedzeniu Rady Powiatu Wrzesińskiego podjęto m.in. szereg uchwał oświatowych, a także zajęto się kwestią własności byłego internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Sesja, która odbyła się 27 maja w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, standardowo rozpoczęła się od przedstawienia informacji dotyczących działań w okresie międzysesyjnym. Radni przyjęli też sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi. Następnie rozpatrzono uchwały, a wśród nich dominowały kwestie związane z oświatą. W związku z reformą oświaty, w ramach której gimnazja są wygaszane, radni zdecydowali o likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, a także ustalono sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu, gdyż dotychczas funkcjonujące licea ogólnokształcące i technika od nowego roku szkolnego przekształcą się odpowiednio w szkoły cztero- i pięcioletnie. Na posiedzeniu powrócił także temat Bursy Międzyszkolnej – rada podjęła uchwałę o utworzeniu tego miejsca pobytowego dla uczących się we Wrześni. Bursa, zlokalizowana w świeżo wyremontowanym budynku przy ulicy Słowackiego 11, który obecnie jest na etapie wyposażania, wejdzie w skład struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Będą w niej noclegi dla 40 uczniów, których stałe miejsce zamieszkania uniemożliwia codzienny dojazd do szkoły publicznymi środkami transportu. Rada ustaliła, że stawka za miesięczne zakwaterowanie wyniesie 20 zł. Podczas obrad pochylono się nad petycją mieszkańców sołectwa Spławie, którą przedstawiał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mikołaj Kubiaczyk. Przedmiotem petycji był zły stan nawierzchni drogi powiatowej między Wszemborzem a Spławiem, przebiegającej przez Cieśle Wielkie. Natężenie ruchu na tej czterokilometrowej drodze wynosi około 300 pojazdów na dobę. Mimo systematycznie wykonywanych remontów cząstkowych nawierzchni oraz porządkowania poboczy, mieszkańcy wskazali, że stan drogi nie sprzyja bezpieczeństwu jej użytkowników. – Szacunkowy koszt modernizacji wynosi 2-2,5 mln zł – powiedział Mikołaj Kubiaczyk. – Przebudowa nie znajduje się w planach inwestycyjnych powiatu – dodał. Po wysłuchaniu również sołtys Spławia Wiolety Dzienniak, radni jednomyślnie podjęli uchwałę, wskutek której modernizacja zostanie przedstawiona jako propozycja do projektu budżetu powiatu na 2020 rok, choć jej zakres i termin są uzależnione od finansowych możliwości powiatu. W porządku obrad znalazło się także wyrażenie zgody na przeniesienie własności byłego internatu Szkoły Mleczarskiej przy ulicy Gnieźnieńskiej we Wrześni na rzecz skarbu państwa. Obiekt wraz z działką został darowany powiatowi w 2007 roku właśnie przez skarb państwa z przeznaczeniem na edukację publiczną. Budynek o powierzchni użytkowej blisko 1 800 m² miał być zmodernizowany w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, na który powiat otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych. Niestety mieszkańcy jednego z lokali mieszkalnych w budynku odmówili przyjęcia wypowiedzenia umowy najmu i skierowali sprawę do sądu. – Nieruchomość nie może zostać opuszczona przez tych lokatorów, tym samym nie można realizować celu publicznego wskazanego w umowie darowizny – zaznaczyła naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Jolanta Pielak. Obok tego, że nie ma możliwości przeprowadzenia remontu i stosownego wykorzystania byłego internatu, generuje on koszty bieżącego utrzymania. Czas pokaże, jaka będzie decyzja sądu i czy uda się zmienić przeznaczenie obiektu. Przy rozpatrywaniu spraw budżetowych wywiązała się dyskusja na temat Szpitala Powiatowego. Radni Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwili się dodatkowemu wydatkowaniu funduszy na wrzesińską lecznicę. Dodajmy, że na ostatniej sesji nie zwiększano wydatków na szpital, a jedynie zmieniano klasyfikację budżetową już wcześniej przekazanych pieniędzy. – Szpital we Wrześni jest szpitalem, który ma pełne obłożenie. Mało tego, uruchomiliśmy ostatnio Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób przewlekle chorych – powiedział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Dopóki będę radnym Rady Powiatu wrzesińskiego, jeżeli będzie potrzeba na dofinansowywanie przede wszystkim bieżącej działalności szpitala, nigdy się nie zawaham – dodał. Przypomnijmy, że problem z budżetem szpitala jest związany z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali, przez co Narodowy Fundusz Zdrowia cofnął finansowanie oddziału udarowego – nowego i w pełni wyposażonego, dodajmy. Starosta wrzesiński odniósł się podczas sesji do audytu przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni po anonimie, który informował o rzekomych nieprawidłowościach w tej jednostce. – Materiał nie potwierdza zarzutów. Nie wskazano ani jednego przypadku naruszenia prawa – zaznaczył Dionizy Jaśniewicz. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

W pałacu noblisty

2019-05-28 09:15:26
Powiat Wrzesiński

Gospodarzem resztówek w Kołaczkowie był zaledwie 5 lat, ale to miejsce już zawsze będzie się kojarzyło z Władysławem Stanisławem Reymontem. Zawsze, a przynajmniej tak długo, póki będą o to dbać następne pokolenia. Wiele osób z okolicy nigdy nie było w pałacu noblisty, dlatego dzisiaj zapraszam do Kołaczkowa na wycieczkę po Izbie Pamięci Władysława Reymonta. Naszą podróż zaczynamy od samej miejscowości. Pierwsze wzmianki o niej sięgają ok. 1310 roku. W XVIII wieku Kołaczkowo należało do rodu Dąmbskich herbu Godziemba. Michał Dąmbski był rotmistrzem wojsk polskich. To on rozpoczął budowę pałacu oraz towarzyszących mu wozowni i oficyny. Prawdopodobnie dzieło ojca kontynuował syn, Gustaw. Po jego śmierci majątek trafił w ręce Niemca Schulza, a następnie Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. Po odzyskaniu niepodległości, dobra podlegały Urzędowi Osadniczemu w Poznaniu.  Pisarz właścicielem pałacu w Kołaczkowie Władysław Stanisław Reymont urodził się w maju 1867 roku w Kobielach Wielkich. Jego najbardziej znanąpowieścią są Chłopi, za których w 1924 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mu jednak odebrać jej osobiście. O majątku w Kołaczkowie dowiedział się od swojego znajomego działacza z PSL Piast. Reymontowi marzyło się życie na wsi. Posiadał już niewielki dworek w Charłupi Wielkiej koło Sieradza, ale żonie Aurelii nie podobało się środowisko wiejskie. Pałac w Kołaczkowie kupił w 1920 roku i był jego gospodarzem aż do śmierci w 1925 roku. Podczas pobytu w Kołaczkowie Reymonta często odwiedzali politycy, malarze i literaci np. Kornel Makuszyński czy Roman Dmowski. Gościł także swoich sąsiadów: Kościelskich z Miłosławia, Żychlińskich z Gorazdowa oraz Hulewiczów z Kościanek. Bardzo podobało się to małżonce Reymonta, która lubiła życie towarzyskie. Kołaczkowski majątek pisarza liczył ok. 213 ha i po I wojnie był w opłakanym stanie. Reymont z wielkim zaangażowaniem przystąpił do jego zagospodarowania. W zespole pałacowo-parkowym bywał jedynie latem i jesienią, natomiast na zimę przeprowadzał się do Warszawy. Podczas jego nieobecności o majątek na wsi dbała siostra Reymonta, Maria Jakimowiczowa.  – Po śmierci noblisty jego żona Aurelia sprzedała Kołaczkowo w 1926 roku profesorowi Antoniemu Juraszowi. Po wojnie resztówka została rozparcelowana na rzecz rolników, a pałac zamieniony na mieszkania. Był bardzo zdewastowany. W latach 60-tych postanowiono go odrestaurować. Najpierw miała tu powstać ostoja dla Związku Polskich Literatów w Poznaniu, ale Kołaczkowo niezbyt było atrakcyjne turystycznie, wobec czego się go zrzekli. W 1971 roku powołano Gminny Ośrodek Oświatowo-Kulturalny i do dzisiaj pałac jest administrowany przez ośrodek – opowiada były dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Edmund Kubis.  Pałac i park Zespół pałacowo-parkowy wpisany jest do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Budowla to przykład klasycystycznej rezydencji z pierwszej połowy XIX wieku. Pałac jest piętrowy, wzniesiony na planie prostokąta, posiada piwnicę oraz strych. Został wymurowany z cegły, dach pokryto ceramiczną dachówką, a ściany otynkowano. W parku rosną m.in. posadzone za czasów Reymonta srebrne świerki i lipy. Znajduje się tu także pomnik ustawiony w 1977 roku z okazji 110 rocznicy urodzin pisarza. Przedstawia on noblistę w towarzystwie Jagny i Boryny, czyli bohaterów Chłopów.  Izba Pamięci Władysława Reymonta Około 1987 roku ówczesna dyrektor GOK-u Irena Ledzińska zaproponowała, aby utworzyć w pałacu izbę pamięci poświęconą pisarzowi. Początkowo były to zbiory regionalne. Mieszkańcy Kołaczkowa i okolic przynosili to, co mieli w domach. Z czasem zbiory zaczęły się powiększać. Jak wspomina Edmund Kubis, przełomowym momentem dla rozwijania się izby pamięci było przywiezienie w 1987 roku mebli z Muzeum Literatury w Warszawie. Kiedyś należały one do pisarza. Wyposażenie jadalni zaprojektował, na specjalne życzenie pisarza, Józef Czajkowski. Wykonane jest z drewna jesionowego zdobionego hebanem. W pomieszczeniu znajdują się rozsuwany stół, krzesła, fotele, komódki, serwantki, lustra oraz kilka talerzy pochodzących z lat 20. i 30. XX wieku. W pałacu Reymonta niewątpliwie ważnym pokojem był gabinet. Tylko tu ściany zostały wyłożone dębową boazerią, a główną rolę w pomieszczeniu odgrywało biurko. Nie wiadomo jednak, gdzie ono się znajduje i czy w ogóle przetrwało. W pomieszczeniu znajdują się także dwie figury – postać Reymonta i jego żony. Tę pierwszą udało się pozyskać ze środków Stowarzyszenia LGD Tutaj Warto, natomiast drugą już ze Stowarzyszeniem LGD Z Nami Warto. Dzisiaj obie sylwetki usadowione są przy sekretarzyku, a na ścianach nad nimi widnieją fotografie przedstawiające wnętrze biblioteki oraz gabinetu warszawskiego mieszkania pisarza.  – W naszej izbie pamięci mamy pierwsze wydania nowel, które powstały w Kołaczkowie: Księżniczka, Osądzona, Legenda i Bunt. Posiadamy także drugie wydanie z 1903 roku Komediantki, ale w naszych zbiorach nie mogło oczywiście zabraknąć Chłopów. W gablotach można znaleźć zdjęcia przedstawiające remont pałacu i oficyny z lat 60-tych, różne fragmenty listów pisanych przez Reymonta, pocztówki, znaczki i wiele innych. W 1992-1993 funkcjonował banknot z wizerunkiem Reymonta o nominale 1 milion złotych, również go posiadamy – wylicza Kubis.  Większość elementów zbioru pochodzi z aukcji internetowych, gdzie toczyła się walka o kolejne eksponaty, z której czasami trzeba było zrezygnować. Ceny niejednokrotnie okazywały się zbyt wysokie. Nie udało się kupić m.in. medalu wydanego przez Sejm Szwajcarii z okazji śmierci Władysława Reymonta. Dyrektorowi GOK-u zależało na nim, ponieważ był on rzadkością, wydano zaledwie 100 egzemplarzy odznaczenia.  – Nigdzie w Polsce nie widziałem takich zbiorów, jakie mamy w Kołaczkowie. Cieszę się, że udało nam się tyle tego zebrać. Ale takim moim marzeniem jest jeszcze sprowadzenie tutaj pierwszego wydania Chłopów z ilustracjami – dodaje Kubis. Dużym sukcesem było również odbudowanie wozowni. Pod koniec lat 80-tych planowano, aby na jej miejscu powstały kino, restauracja i pokoje gościnne. W latach 90-tych Gminny Ośrodek Kultury posiadał już wykonaną metalową konstrukcję wozowni. Grunty przekazano starostwu i pod okiem konserwatora zabytków, według map i zdjęć, zaczęto rekonstruować budynek. Obecnie znajduje się w nim siedziba OWDiRu. Ocalić od zapomnienia Rok 2000 został ogłoszony w Polsce Rokiem Reymontowskim. Inauguracja obchodów tego święta na terenie województwa wielkopolskiego odbyła się właśnie w Kołaczkowie. Miejscowość nieustannie dba o podtrzymywanie pamięci o nobliście. Cyklicznie od 43 lat odbywa się Pieszy Rajd Reymontowski czy spotkania z odtwórcami ról w adaptacjach filmowych dzieł Reymonta. Kołaczkowo należy także do rodziny gmin Reymontowskich, które każdego roku spotykają się i poprzez konkurencje związane z życiem i twórczością noblisty, upamiętniają pisarza.                              Klaudia Kubiak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Niedziela z powiatem

2019-05-27 10:15:23
Powiat Wrzesiński

Po raz drugi zapraszamy mieszkańców powiatu do udziału w festynie Niedziela z powiatem. Impreza odbędzie się 2 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Początek o godzinie 13. Będzie można obejrzeć liczne występy sceniczne młodych talentów, wziąć udział w zmaganiach sportowych, a także odebrać Pudełko Życia. Nowość w tym roku, to Chatka Sensoryczna dla maluchów do 36 miesiąca (konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie udziału, tel. 502 543 093) oraz spektakl teatralny Profesorek Wodorek i Superbohaterowie. Jednostki organizacyjne powiatu zaprezentują swoją działalność i zaproszą do wspólnego udziału w warsztatach rękodzieła. Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z symulatora bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zabraknie degustacji smacznych potraw. Na wielkiej patelni gotować będzie uczestniczka znanego programu kulinarnego.  Popołudnie to też idealna okazja do skorzystania m.in. z bezpłatnych badań i konsultacji z fizjoterapeutą. Niedzielę z powiatem zakończy występ kabaretowy Cezarego Pazury o godzinie 19.                                     JM 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Kolejna dotacja na zabytki

2019-05-24 15:15:19
Powiat Wrzesiński

22 maja zawarto kolejną umowę na przekazanie dotacji celowej, którą podpisali starostowie Dionizy Jaśniewicz i Waldemar Grzegorek oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Krzyża we Wrześni ks. Czesław Kroll.  Dofinansowanie z budżetu powiatu w wysokości 10 tys. zł przyczyni się do ułożenia nowej kostki ze starobruku wokół zabytkowego drewnianego kościoła na Lipówce.                                                                                                          (red.)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Co słychać w Centrum?

2019-05-24 14:15:23
Powiat Wrzesiński

To już trzecia w pełni wyposażona pracownia szkoleniowa w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.  CBiRNT jest wybudowane, a do pełni funkcjonalności brakuje mu tylko specjalistycznych sprzętów. W ostatnim czasie dotarła kolejna partia wyposażenia, bez którego niemożliwe byłoby kształcenie zawodowe. Przypomnijmy, obiekt w Grzymysławicach będzie służyć szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, dokształcania osób młodocianych i ustawicznego kształcenia osób dorosłych.  Najnowsze wyposażenie zasiliło pracownię diagnostyki pojazdów. W najbliższej przyszłości możliwe będzie szkolenie kandydatów na sprzęcie odpowiadającym najwyższym standardom najlepszych stacji diagnostycznych w Polsce. Dużym atutem klasopracowni są modele silników samochodowych. Znajdują się tu silniki marki Renault: dwa benzynowe oraz dwa diesla.  Jak mówi kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Tomasz Mackiewicz: – Nowatorskim rozwiązaniem nauki diagnostyki pojazdu i elektryki są ścianki edukacyjne, na których przyszli kursanci mogą dokonywać analiz i wykrywać błędy instalacji elektrycznych. Klasopracownia jest wyposażona także m.in. w urządzenia do analizy układów klimatyzacji czy zbieżności kół oraz narzędzia niezbędne w każdym warsztacie samochodowym. Już 11 czerwca w Centrum odbędą się warsztaty Sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0 (plakat po lewej). Z kolei kierownik CBiRNT Tomasz Mackiewicz 13 czerwca będzie jednym z jurorów na III CEE Manufacturing & Logistics Awards. Szymon Piotr Rewers  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy już otwarty

2019-05-23 15:15:21
Powiat Wrzesiński

15 łóżek czeka już na pacjentów w nowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. W środę 22 maja w Szpitalu Powiatowym we Wrześni odbyło się jego oficjalne otwarcie.  ZOL znajduje się na drugim piętrze starej części szpitala. Działa już od 15 maja. Może przyjąć piętnastu pacjentów, którzy zakończyli proces leczenia, ale ich stan zdrowia nie jest jeszcze na tyle dobry, aby mogli opuścić szpital i samodzielnie funkcjonować. Pierwsze łóżka już są zajęte, a zainteresowanie przydziałem miejsca w zakładzie duże.  – Trafiają do nas pacjenci zarówno ze szpitala, jak i z zewnątrz. To jest oczywiście kwestia odpowiedniego skierowania i klasyfikacji u nas na oddziale – mówił podczas otwarcia prezes szpitala Zbigniew Hupało. Na Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze jest zapotrzebowanie nie tylko we Wrześni, ale w całej Polsce. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się,  a sama medycyna naprawcza po różnego rodzaju zabiegach nie wystarcza. – Pacjent jest wyleczony, jednak jego stan zdrowia nadal nie pozwala na normalne funkcjonowanie w domu. To jest właśnie oddział dla takich pacjentów, którzy są wyleczeni z ostrej fazy choroby, ale jeszcze nie powinni wracać do domu – dodaje Hupało. Marzeniem prezesa szpitala jest rozbudowanie zakładu nawet do 50 łóżek. NFZ deklaruje chęć rozwijania takich oddziałów w Wielkopolsce, dlatego być może nawet w tym roku odbędą się konkursy na kolejne miejsca w ZOL-u.  – Szpital powiatowy we Wrześni to lecznica na miarę XXI wieku. Piękne mało liczne sale. Dużo nowoczesnego sprzętu. Logistycznie szpital jest przygotowany do przyjmowania pacjentów, np. poudarowych. Nie może tego w pełni robić, ponieważ nie otrzymał na to kontraktu. Polityka finansowa dotycząca w tej chwili szpitali powiatowych jest nie do przyjęcia, ponieważ jednostki te nagminnie się zadłużają. Są one w sieci szpitali i w ustawie, która to reguluje jest pułapka. Osoby, które chcą pomagać pacjentom, nie dostaną zwrotów za nadwykonania, bo czegoś takiego przy obecnej reformie nie ma – mówiła dzień wcześniej podczas pobytu we Wrześni była premier Ewa Kopacz. Prezes szpitala Zbigniew Hupało zwracał również uwagę na małą liczbę osób chętnych do pracy w szpitalach. Młodych lekarzy jest zbyt mało.  – Wykształcenie lekarza trwa długo. To sześć lat studiów, staż, specjalizacja, czyli tak naprawdę kilkanaście lat nauki. Jednym z rozwiązań może być ściąganie lekarzy z innych państw – dodaje Hupało.  Mimo trudności finansowych, które dotykają wiele szpitali, wrzesińska lecznica stara się ciągle rozwijać i sprostać potrzebom społeczeństwa. Po raz pierwszy w historii otrzymała kontrakt od NFZ na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.  – Nasz oddział jest alternatywą dla pacjentów, u których zostało zakończone leczenie i diagnostyka, a którzy wymagają opieki całodobowej. Nowo powstała placówka jest skoncentrowana na udzielaniu świadczeń w głównej mierze pielęgniarsko-opiekuńczych z nadzorem lekarskim. Pacjenci przebywający na oddziale mają zapewnione zabiegi rehabilitacyjne. Pobyt w tego rodzaju placówce jest finansowany w części przez pacjenta zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia o opiece długoterminowej z 25 czerwca 2012 roku – mówiła kierowniczka oddziału Renata Tyrakowska. Na oddziale znajduje się już 10 pacjentów, a kolejne zgłoszenia nadchodzą.  – Jest już dużo chętnych na miejsce w naszym ZOL-u. Wniosek z tego płynie jeden – nie można zostawić pacjentów po leczeniu bez opieki. Takie miejsca są potrzebne i już to widzimy. Czas przeciąć wstęgę, by oddział mógł w pełni działać – podsumował starosta Dionizy Jaśniewicz.                        Klaudia Kubiak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Powiatowy Dzień Strażaka

2019-05-20 14:18:47
Powiat Wrzesiński

Tradycyjnie święto, które obchodzono 17 maja, jest okazją do wręczenia awansów i wyróżnień. Uroczystość rozpoczęła się mszą, celebrowaną przez powiatowego kapelana strażaków ks. Mirosława Stawickiego. Następnie strażacy i ich goście wzięli udział w akademii. Po złożeniu meldunku przedstawicielowi komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przez dowódcę zbiórki mł. bryg. Zbigniewa Rzemyszkiewicza i odśpiewaniu hymnu, głos zabrał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Mł. bryg. Piotr Trawiński podziękował strażakom za codzienną służbę i pracę, podkreślając przy tym zaangażowanie, bohaterską postawę, odwagę i bezinteresowność. – To ogromna duma widzieć, że jesteście obecni w każdym wymiarze i miejscu, gdzie potrzeba pomocy, nie tylko przy gaszeniu pożarów – powiedział komendant. Jak co roku podczas Powiatowego Dnia Strażaka wręczono strażackie awanse i wyróżnienia. Stopień aspiranta sztabowego nadano aspirantowi Pawłowi Kapsie, a starszego ogniomistrza ogniomistrzowi Tomaszowi Dolacie. Stopień ogniomistrza otrzymali młodsi ogniomistrzowie Michał Dębicki, Jakub Nawrocki, Michał Psyk i Grzegorz Zaworski, zaś stopień młodszego ogniomistrza – starsi sekcyjni Krzysztof Bartkowiak i Dawid Wegner. Ogłoszono również, że podczas wojewódzkich obchodów strażackiego święta stopień starszego brygadiera otrzymał bryg. Damian Jankowiak, zaś podczas centralnych uroczystości w Warszawie aspiranta sztabowego Roberta Brzymyszkiewicza awansowano na młodszego kapitana.  Wrzesińskiej jednostce powody do radości dają też ważne wyróżnienia – dwa Srebrne Medale za długoletnią służbę, którymi doceniono mł. bryg. Piotra Trawińskiego i ogn. Artura Nathera, a także dyplom za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze, którym komendant główny PSP docenił asp. Pawła Kapsę. Swoje wyróżnienia przyznał też starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego nagrodzeni zostali: st. str. Magdalena Cieślak, mł. ogn. Dawid Wegner, asp. Łukasz Michalak oraz mł. bryg. Marek Mikołajczak z Komendy Powiatowej PSP we Wrześni. Wśród ochotniczych straży jednostką OSP roku 2018 została Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie. Starosta wyróżnił także druha Michała Stefańskiego z OSP Kołaczkowo jako najlepszego działacza OSP roku 2018, a także druha Andrzeja Szalaty z OSP Borzykowo jako strażaka OSP roku 2018. – Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom, druhom i druhnom OSP za zaangażowanie, służbę, za to, że możemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa i że w chwilach próby zawsze możemy na was liczyć – powiedział Dionizy Jaśniewicz. Do podziękowań przyłączył się przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Adam Topolski. – Jesteście zawsze tam, gdzie jesteście potrzebni, biegniecie w tę stronę, z której inni tak naprawdę uciekają. Zawsze jesteście gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a za to należy się wam wielki szacunek – powiedział. Przypomniał przy tym także, jak ważne jest wsparcie rodzin, bo i dla nich strażacka służba bliskich jest niezwykle trudnym wyzwaniem. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Wizja lokalna

2019-05-20 14:18:47
Powiat Wrzesiński

Członkowie Zarządu Powiatu 10 maja zapoznali się z postępem prac przy powiatowych inwestycjach. Pierwszym odwiedzonym obiektem była bursa przy ulicy Słowackiego, w której wszystkie prace budowlane zostały zakończone i obecnie trwają procedury związane z wyposażeniem pomieszczeń. Następnie zapoznano się z budową nowej bursy przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie wyburzono stare garaże oraz przygotowano wykop pod fundamenty. Członkowie Zarządu odwiedzili także Zaplecze Dydaktyczno-Sportowe przy Zespole Szkół Politechnicznych. Trwają tam prace zewnętrzne związane z wykonywaniem elewacji oraz kanalizacji deszczowej. Wewnątrz budynku są prowadzone roboty elektryczne oraz sanitarne. Powstają pierwsze ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonywane są roboty tynkarskie oraz podłoża pod posadzki.W wizji lokalnej wzięli udział starosta Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar Grzegorek, Robert Balicki i Rafał Zięty. Szymon Piotr Rewers  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/998,maj-2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM