www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Powiatowa Strefa Sportu

2018-09-11 09:15:29
Powiat Wrzesiński

Zapoczątkowany w tym roku cykl skierowany do najmłodszych, który przygotowało Starostwo Powiatowe we Wrześni, był bardzo udany. Powiatowa Strefa Sportu zawitała do każdej z gmin powiatu przy okazji dużych imprez sportowych: 29 kwietnia towarzyszyła Biegowi Kosynierów i Małemu Kosynierowi we Wrześni, 1 lipca Nekielskiemu Biegowi do Lata, 8 lipca Biegowi o Złoty Kłos w Kołaczkowie, 26 sierpnia Biegowi Kazimierzowskiemu w Pyzdrach oraz, na zakończenie wakacji, 2 września Biegowi Powstańca w Miłosławiu. W ramach strefy każdorazowo przygotowano trzy konkurencje, które nadawały się dla dzieci w każdym wieku: rzut piankowym oszczepem, bieg na dystansie 30 metrów oraz rzut piłeczką do celu. Za wykonanie zadań każdy otrzymał medal, dyplom oraz pamiątkową koszulkę. Nie przyznawano miejsc – każdy w równym stopniu mógł czuć się zwycięzcą. Wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Celem Powiatowej Strefy Sportu było zachęcenie do aktywności sportowej od najmłodszych lat. Być może dzięki temu niektórzy z większą chęcią będą ćwiczyć na wf-ie, a może nawet połkną bakcyla i na poważnie zajmą się sportem. We wszystkich pięciu gminnych edycjach wzięło łącznie udział około tysiąc dzieci. Klara Skrzypczyk 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien-2018

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2018/2019

2018-09-10 13:15:30
Powiat Wrzesiński

Informujemy, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczął kolejną edycję programu stypendialnego w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej. O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1)    uczą się lub studiują w trybie dziennym, 2)    zameldowane są na stałe na terenie powiatu wrzesińskiego, 3)    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia, 4)    uzyskały za poprzedni rok nauki średnia ocen: uczniowie ≥  4,21; studenci ≥ 4,01 5)    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto). Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami należny składać w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni w terminach:- uczniowie do 25 września 2018 r.- słuchacze/studenci do 20 października 2018 r. Szczegółowych informacji udziela Violetta Król pracownik Wydziału Edukacji  i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 44 14 (pok. 103). Regulamin udzielania Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz odpowiednie wnioski można pobrać w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, a także ze stron internetowych: www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce: Oświata/Dla ucznia, studenta i rodzica/ Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl w zakładce: Departamentu Edukacji i Nauki/ Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien-2018

BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO

2018-09-10 12:15:41
Powiat Wrzesiński

1. Co to jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski to budżet konstruowany przy współudziale mieszkańców. Poprzez składanie wniosków, a później głosowanie na najciekawsze projekty, mieszkańcy mają faktyczny wpływ na rozwój regionu, decydując o kierunku wydatkowania środków publicznych. 2. Ile pieniędzy jest do rozdania i kto może składać projekty? Na rok 2019 zaplanowano środki w łącznej wysokości 250.000 zł, po 50.000 zł dla każdej z pięciu gmin powiatu wrzesińskiego. Propozycje zadań mogą składać pełnoletni mieszkańcy, przy czym niezbędne jest uzyskanie poparcia 5 kolejnych pełnoletnich mieszkańców gminy, której projekt dotyczy. Termin składania wniosków upływa 13 września 2018 r. 3. Jakie inicjatywy można zgłaszać?  W ramach budżetu obywatelskiego można składać propozycje dotyczące realizacji zadań własnych powiatu o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, turystycznym, zdrowotnym, społecznym, ekologicznym, infrastrukturalnym. Zadania mogą mieć charakter inwestycyjny lub nieinwestycyjny. Maksymalna wartość proponowanego zadania inwestycyjnego to 25.000 zł, natomiast nieinwestycyjnego 10.000 zł. 4.  Czym różni się budżet obywatelski od konkursu ofert?  Budżet obywatelski opiera się na składaniu propozycji przez osoby fizyczne, o wyborze zadań w drodze głosowania decydują mieszkańcy. Współrealizacja wybranych projektów spoczywa na pomysłodawcy i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Środki na zadanie będą zapisane w budżecie powiatu, jednak nie będą miały charakteru dotacji. Projektodawca nie otrzyma fizycznie pieniędzy na zrealizowanie zadania. W przypadku konkursu ofert po środki sięgać mogą organizacje pozarządowe. Wybór projektu ma charakter konkursu. Oferty opiniuje komisja, następnie Zarząd Powiatu decyduje o wsparciu danego zadania i wysokości środków. Realizatorem jest organizacja pozarządowa, która otrzymuje dotację na zadanie. 5. Jak wyglądać będzie wybór projektów? Wybór projektów w ramach budżetu obywatelskiego przebiega w dwóch etapach.  Pierwszy etap to weryfikacja w oparciu o następujące kryteria: zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia (w tym prawidłowość wypełnienia formularza i listy poparcia), weryfikacja proponowanych kosztów realizacji zadania oraz ich rodzaj, wykonalność techniczna, zgodność zgłoszonego zadania z obowiązującymi w gminach planami zagospodarowania przestrzennego, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z prawem własności), niegenerowanie kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania. Weryfikacji dokona Zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego oraz pracownicy urzędów gmin i Starostwa. Później Zarząd Powiatu, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, przedstawia listę przyjętych zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosować będą mieszkańcy. Każdy będzie mógł oddać 1 głos, przy czym głosować można tylko na zadania w gminie, którą się zamieszkuje. Głosowanie odbędzie w drugiej połowie października. 6. Jaki jest okres ich realizacji? Zadania, które zostaną wybrane przez mieszkańców będą realizowane w 2019 roku i muszą zostać zakończone do 30.11.2019. Joanna Musiałkiewicz  kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien-2018

Powiatowe Święto Plonów

2018-09-07 14:15:20
Powiat Wrzesiński

Dożynki Powiatowe, które odbyły się 2 września w Miłosławiu przejdą do historii jako bardzo udane. Dopisała i pogoda, i frekwencja, i przygotowane przez organizatorów atrakcje.  Święto Plonów rozpoczęła msza dziękczynna w kościele św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu o godzinie 15. Następnie korowód, któremu przewodził komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miłosław, przeszedł z kościoła do zespołu pałacowo-parkowego im. Kościelskich, na miejsce głównych uroczystości. W korowodzie szły m.in. poczty sztandarowe, delegacje i wieńce gmin powiatu. Starostowie dożynek Rafał Stefaniak z Książna oraz Maria Graczyk z Targowej Górki jechali bryczką. Obrzęd poprowadził Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty działający przy Pobiedziskim Ośrodku Kultury. Odebrali oni chleb od starostów dożynek i przekazali gospodarzom imprezy, czyli staroście wrzesińskiemu Dionizemu Jaśniewiczowi i burmistrzowi Miłosławia Zbigniewowi Skikiewiczowi. Ci połamali go na kawałki, a następnie rozdali publiczności. Dożynki były też okazją do wręczenia wyróżnień. Statuetki Lider Powiatu przyznawane w uznaniu za szczególną aktywność społeczną lub zawodową otrzymali:  Dariusz Goliński, Anna i Grzegorz Głowaccy, Lokalna Grupa Działania ?Z Nami Warto?, Wioleta Dzienniak, Fundacja Dzieci Wrzesińskich, Stowarzyszenie Amazonki, Masarnia w Pałczynie, Mariusz Kaźmierczak, Krzysztof Panek, Stanisław Hoppe, Roman Strzeszyński. Laur Starosty w tym roku przyznano Elżbiecie i Bogdanowi Kowalskim właścicielom firmy Zakład Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych Kowalscy. ? To firma rodzinna z bardzo długą historią. Na początku swojej 30-letniej działalności przedsiębiorstwo produkowało kombajny do zbioru buraków cukrowych, następnie rozpoczęło wytwarzanie części zamiennych do maszyn rolniczych. Dziś to nowoczesne przedsiębiorstwo o łącznej powierzchni blisko 1,1 ha, zatrudniające ponad stu pracowników. Asortyment wrzesińskiej firmy trafia nie tylko do klientów w Polsce i na naszym kontynencie, jej największymi odbiorcami są rolnicy z Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Rumunii, Grecji, Finlandii, Rosji i Węgier. Trudno o lepszy dowód gospodarczego sukcesu ? uzasadniał konferansjer. Atrakcją w tym roku był tzw. ludowy stół, czyli namiot, w którym  serwowano ? jak na dożynki przystało ? swojskie jadło. Uczestnicy Powiatowego Święta Plonów mogli skosztować m.in. grochówki, chleba ze smalcem, pysznych wędlin i drożdżowego placka. Produkty do przygotowania posiłków przekazali Firma Paszak, Masarnia Ksawerów, sklep Matteo oraz firma Meble Podlewski. Odbył się też pokaz gotowania na żywo ? na wielkiej patelni przyrządzono gulasz staropolski, którym częstowano publiczność. Sponsorem tego pokazu i poczęstunku był Rajmund Gąsiorek. Zainteresowaniem cieszyły się też degustacje jogurtów z pracowni mleczarskiej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, produktów ekologicznych z gospodarstwa biodynamicznego Janiny Saacke, owoców z sadów Beaty i Krzysztofa Kryszaków czy wyrobów Spółdzielni Mleczarskiej Września, m.in. pyry z gzikiem. W tym roku przygotowano sporo atrakcji dla dzieci. W wielkim namiocie zlokalizowanym przy wejściu do parku odbywały się gry, zabawy i animacje oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez Artolotnię, English House, Glinka Art i Alchemię Dance Studio. Było można m.in. ulepić coś z gliny czy pomalować buzię. Dodatkowo szkoła Alchemia przygotowała pokaz taneczny prezentujący różne style taneczne, których nauczyć się można w szkole. Wojowie słowiańscy pokazali, jak wyglądało życie w piastowskim grodzie. Swoją ofertę przedstawiały powiatowe szkoły i placówki edukacyjne, a także stowarzyszenia i firmy ? można było m.in. zarejestrować się w bazie DKMS. Nie zabrakło dmuchańców, stoisk gastronomicznych i handlowych. Zespół Szkół Politechnicznych przeprowadził konkurs ekologiczny, w którym do wygrania było 500 drzewek, natomiast w namiocie powiatowym można było wziąć udział w konkursie wiedzy o samorządzie i wygrać powiatowe gadżety. Gwiazda wieczoru ? Maryla Rodowicz ? zaskoczyła publiczność niesamowitą werwą i charyzmą. Jej koncert zapowiedział 26-letni Tobiasz Carewicz, który od urodzenia jest osobą niepełnosprawną, a swoje marzenia spełnia prowadząc internetowe radio TobiFM i przeprowadzając wywiady ze znanymi ludźmi. Dwugodzinny koncert składający się ze znanych i lubianych piosenek pełen był zabawy z publicznością i udowodnił, że nie na darmo Rodowicz nazywa się pierwszą damą polskiej piosenki. Gwiazda zaprosiła na scenę dwie osoby z publiczności i razem z nimi zaśpiewała i zatańczyła dwa utwory. Publiczność bardzo szczelnie wypełniła park im. Kościelskich; w koncercie udział wzięły wszystkie pokolenia, gdyż utwory takie jak Małgośka, Kolorowe jarmarki, Niech żyje bal to kanon polskiej piosenki. Starosta Dionizy Jaśniewicz wręczając artystce kwiaty zażartował, że jego ulubioną piosenką jest Ale to już było, bo padają w niej słowa:  szare drogi powiatu.  Po koncercie Maryli Rodowicz odbyło się losowanie nagród głównych w loterii fantowej. Tegoroczna loteria była zorganizowana przez Fundację Dzieci Wrzesińskich, a dochód został w całości przeznaczony na organizację warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego. Przygotowano aż 1 200 losów, które rozeszły się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego, bowiem wygrać można było atrakcyjne nagrody. W tym roku były to: czterdziestotrzycalowy telewizor, rower miejski, konsola PlayStation, bon na sprzęt rtv/agd i dwa tablety. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji towarzyszącym miłosławskim dożynkom, ale śmiało można stwierdzić, że każdy, kto na nie przybył, nie żałował. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe we Wrześni i burmistrz Gminy Miłosław. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, na której gości już od ponad 50 lat. Świetnej formy niejeden mógłby jej pozazdrościć, co udowodniła podczas Dożynek Powiatowych w Miłosławiu, gdzie dała bardzo energetyczny koncert. Tuż przed występem udało się nam zadać jej kilka pytań. Krążą takie pogłoski, że pani przed występami odbywa cały rytuał i w jakiś specjalny sposób się przygotowuje. Jak to jest? Oczywiście, to nie są żadne czary-mary, po prostu muszę być dużo wcześniej, co najmniej trzy godziny przed koncertem, bo nie lubię się spieszyć. Jak się spieszę, to się stresuję, w związku z tym jestem dużo wcześniej, rozpakowuję kostiumy, maluję się, a przede wszystkim gram na gitarze. Gram ze dwie godziny, rozśpiewuję się, przypominam sobie jakieś piosenki, których dawno nie grałam, albo myślę, co by tutaj dzisiaj zagrać, na przykład jakąś niespodziankę. A niespodziankę, ponieważ prawie na każdym koncercie jest grupa fanów. Tutaj w Wielkopolsce mam ich bardzo dużo. Wczoraj grałam pod Gdańskiem i tam była grupa chyba 20 osób. Oni wiedzą, co zwykle śpiewam, i też czasami proszą, żebym zaśpiewała coś, czego dawno nie grałam. Ci fani już o 12 tutaj czatowali na to, kiedy pani będzie. To są bardzo fajni ludzie! Czy to jest też sposób na tremę? Czy pani po tylu latach na scenie jeszcze ją miewa? Oczywiście że tak, zawsze trema jest na początku, ale ona też powoduje takie stanie na baczność ? to jest trema mobilizująca. Aczkolwiek na koncertach telewizyjnych, typu festiwale, to mnie trema paraliżuje, bo trzęsą mi się ręce, głos nie jest taki, jak powinien ? tak jest przez pierwsze minuty, bo to potem mija, opanowuję się i już jest dobrze, ale właśnie sposobem na tremę jest spokojne przygotowanie się do koncertu. Wydała pani bardzo wiele płyt. Czy któryś z przebojów darzy pani szczególnym sentymentem? Nie mam takich szczególnych utworów, mam za to całą grupę utworów, które bardzo lubię. To są piosenki z lat 70., takie jak Wielka woda, Ballada wagonowa, ale też takie, które rzadko gram, na przykład Wariatka tańczy. Z piosenek rzadko granych lubię też te, które są bardzo energetyczne, na przykład taki bluesowy utwór Nie wiem, czy wytrzymasz ze mną, mały. To jest taki dosyć zabawny tekst, a w dodatku moi gitarzyści grają bardzo ostro i to świetnie brzmi. Mnie też wtedy niesie, skaczę, macham głową, aż się boję, że zlecę kiedyś ze sceny, bo machać włosami tak, jak prawdziwi muzycy metalowi, właściwie nie umiem. Czasem oglądam to w Internecie ? oni mają włosy do pasa i robią i młynki, i ósemki, a to jest bardzo skomplikowane. Próbowałam czegoś takiego, ale bardzo kręci w głowie i trzeba się naprawdę mocno zaprzeć nogami, więc macham w miarę (śmiech). Ósemek robić nie umiem, ale myślę, że jest to zabawne dla publiczności. ? propos muzyków metalowych ? czy zdradzi pani, jakiej muzyki słucha pani prywatnie? Mam gitarzystę metalowego. Grał wcześniej w takim zespole katowickim Kat. Wcześniej 20 lat grał ze mną Zbyszek Krebs, który grał bardzo metalowo i był świetnym muzykiem, ale wyjechał i musiałam znaleźć nowego gitarzystę. Był casting, przyjechało ich bardzo wielu z całej Polski, wygrał Piotrek (Piotr Radecki ? przyp. red.), który dzisiaj też wystąpi. Nie słucham metalu na co dzień, ale lubię być na takich koncertach, bo to jest tak energetyczna muzyka, że daje po prostu fantastyczne przeżycia. Chciałabym jeszcze koniecznie zapytać, jak pani wspomina pracę na planie Rodziny Zastępczej? Bardzo wielu ludzi nadal kojarzy panią z tą rolą. Tak! Pamiętam taką sytuację w Chicago. Po koncercie podpisywałam płyty. Przyszła taka mała dziewczynka z mamusią i głośno mówi do mamy: Mama, to ciocia Ula też śpiewa? Dla małych dzieci jestem ciocią Ulą, nie wszystkie wiedzą, że śpiewam, i to jest czasem zabawne. Jak wspominam pracę? Na planie takiego serialu bardzo często się długo czeka, bo danego dnia jest kręconych kilka scen i ci aktorzy, którzy w danej scenie nie grają, czekają, czasami przez parę godzin, ale cały czas muszą być gotowi. Ja miałam przydzieloną asystentkę, która przegadywała ze mną tekst. Czasami na jedną scenę przypadało kilka stron tekstu, czyli dużo, a my tak żeśmy je przegadywały, że wszystko umiałam na blachę. Aczkolwiek reżyser już później się przyzwyczaił, że trochę zmieniam, mówię swoim językiem ? przekazuję treść, ale dodaję coś od siebie i to jest bardziej swobodne wtedy, nie jest takie wyklepane. Scenariusze były świetne, bardzo zabawne, więc było dużo zabawy. Bardzo lubiłam grać z policjantem na przykład, on też lubił ze mną grać. Zawsze prosiliśmy autora scenariusza: pisz sceny dla nas. Lubiłam też grać z Piotrem Fronczewskim, aczkolwiek on mnie tak rozśmieszał, że czasami nie mogłam się opanować. Nie mogłam na niego patrzeć, a powinnam, bo mówiłam do niego. Nawet jak był poważny, to było to dla mnie tak śmieszne, po prostu był strasznie zabawny! Rozmawiała Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien-2018

Inwestycja rozpoczęta

2018-09-07 11:16:03
Powiat Wrzesiński

Przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni ruszyły prace związane z budową zaplecza dydaktyczno-sportowego o powierzchni ponad 2 500 metrów kwadratowych. W nowoczesnym budynku znajdować się będzie siłownia, sala fitness oraz sala dydaktyczna. Obiekt pomieści także sale konferencyjne i wykładowe. Największą powierzchnię zajmie sala sportowa, która pomieści na trybunach ponad 900 osób. W projekcie przewidziane zostały także pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, techniczne i pokój trenerów. Budynek, w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych, według umowy ma powstać w ciągu 12 miesięcy. Plac pod budowę przekazano wykonawcy 24 sierpnia. Na ogrodzonym terenie rozpoczęły się już prace rozbiórkowe. Zdejmowana jest kostka brukowa oraz asfalt. Na czas budowy wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu pieszego przy szkole. Nowoczesny obiekt dydaktyczno-sportowy wart ponad 11 milionów to kolejna inwestycja w realizowanym przez powiat wrzesiński zadaniu ?Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego?. Mateusz Maserak

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien

Miejsce pamięci przy Starostwie Powiatowym

2018-09-06 14:15:28
Powiat Wrzesiński

Podczas tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej odsłonięto tablicę poświęconą powstańcom wielkopolskim, którzy jesienią 1939 roku stracili życie z rąk nazistów. Pamiątkowa płyta została umieszczona na budynku Starostwa Powiatowego, w miejscu kaźni Romana Liszyńskiego. Przypadająca w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości ma dla mieszkańców Wielkopolski znaczenie tym bardziej szczególne, że wiąże się również z 100 rocznicą Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, dzięki któremu Prowincja Poznańska została przyłączona do Rzeczypospolitej. Uczestnikami tego zrywu byli m.in.: Józef Trawiński, Józef Olszewski, Leon Szwedziński oraz właśnie Roman Liszyński. Dwadzieścia lat po powstaniu Liszyński, piastujący urząd kierownika poczty w Marzeninie, oraz pozostali zostali zadenuncjowani przez miejscowego volksdeutscha. Aresztowani pod pretekstem ukrywania broni, byli torturowani przez hitlerowców. Trawińskiego zamęczono we wrzesińskim więzieniu sądowym, Szwedzińskiego śmiertelnie postrzelono podczas próby ucieczki, zaś Olszewskiego i Liszyńskiego zawieziono na przesłuchania na posterunek żandarmerii, który wówczas mieścił się w starostwie. Podczas eskorty do piwnic urzędu Roman Liszyński zaczął uciekać przez dziedziniec, gdzie został zastrzelony. W miejscu jego śmierci po niemal 80 latach pojawiła się tablica poświęcona pamięci zamordowanych w 1939 przez niemieckiego najeźdźcę za to, że byli powstańcami wielkopolskimi. Uroczystość 1 września rozpoczęła się pod budynkiem Urzędu Pocztowego przy ulicy Warszawskiej, skąd spora grupa osób symbolicznie przemaszerowała na dziedziniec wrzesińskiego starostwa. Nie zabrakło kombatantów, parlamentarzystów, samorządowców, pocztów sztandarowych, członków organizacji i stowarzyszeń. Zjawili się też mieszkańcy miasta, a także potomkowie zamordowanych powstańców. Wspólnie odśpiewano cały Mazurek Dąbrowskiego. Prowadzący uroczystość dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Mazurkiewicz przybliżył losy czterech powstańców, których milczącym świadkiem był gmach starostwa. ? Większości z nas nie przyszłoby do głowy, że jest to miejsce związane z martyrologią naszych bohaterów, naszych przodków ? powiedział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. ? Dzisiaj, odsłaniając tę tablicę, wydobywamy z mroków historii bohaterów, o których nie przeczytamy w podręcznikach. Jest to znak dla następnych pokoleń, żeby pamiętali o tym, skąd przybywamy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ? dodał, podkreślając przy tym ogromne znaczenie inicjatyw podejmowanych przez lokalnych historyków. Także dzięki nim prawda o zamordowanych powstańcach mogła ujrzeć światło dzienne, za co dziękował wnuk Romana Liszyńskiego, Marek. ? W opowieściach rodzinnych mojej babci i córki Romana Liszyńskiego zawsze był niepokój, gdzie dziadek jest pochowany. Dziś, dzięki informacjom zdobytym w ostatnich latach, z dużą dozą prawdopodobieństwa znane jest miejsce pochówku mojego dziadka ? mówił wyraźnie wzruszony. ? Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mój dziadek tak został uhonorowany. Marek Liszyński, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Wrześni Elżbieta Grzegorek, starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny wspólnie odsłonili pamiątkową tablicę, którą następnie poświęcił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Kazimierz Kuczma. Obchody uświetnił chór Camerata pod batutą Domiceli Cierpiszewskiej. Obok hymnu wybrzmiała m.in. pieśń powstańców wielkopolskich Marsylianka Wielkopolska. Po złożeniu zniczy i wiązanek w miejscu pamięci obchody przeniosły się do wnętrza starostwa, gdzie Sebastian Mazurkiewicz zaprezentował zbiór fotografii Wrześni z lat okupacji niemieckiej. Lekcja historii była szczególnie pasjonująca dla starszego pokolenia, ale nie brakowało również młodych ludzi, którzy słuchali z zainteresowaniem. Organizatorami obchodów byli: Starostwo Powiatowe we Wrześni, Urząd Miasta i Gminy Września oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien-2018

Inwestycja rozpoczęta

2018-09-05 14:15:28
Powiat Wrzesiński

Przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni ruszyły prace związane z budową zaplecza dydaktyczno-sportowego o powierzchni ponad 2 500 metrów kwadratowych. W nowoczesnym budynku znajdować się będzie siłownia, sala fitness oraz sala dydaktyczna. Obiekt pomieści także sale konferencyjne i wykładowe. Największą powierzchnię zajmie sala sportowa, która pomieści na trybunach ponad 900 osób. W projekcie przewidziane zostały także pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, techniczne i pokój trenerów. Budynek, w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych, według umowy ma powstać w ciągu 12 miesięcy. Plac pod budowę przekazano wykonawcy 24 sierpnia. Na ogrodzonym terenie rozpoczęły się już prace rozbiórkowe. Zdejmowana jest kostka brukowa oraz asfalt. Na czas budowy wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu pieszego przy szkole. Nowoczesny obiekt dydaktyczno-sportowy wart ponad 11 milionów to kolejna inwestycja w realizowanym przez powiat wrzesiński zadaniu ?Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego?. Mateusz Maserak

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien-2018

Miejsce pamięci przy Starostwie Powiatowym

2018-09-03 20:00:01
Powiat Wrzesiński

Podczas tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej odsłonięto tablicę poświęconą powstańcom wielkopolskim, którzy jesienią 1939 roku stracili życie z rąk nazistów. Pamiątkowa płyta została umieszczona na budynku Starostwa Powiatowego, w miejscu kaźni Romana Liszyńskiego. Przypadająca w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości ma dla mieszkańców Wielkopolski znaczenie tym bardziej szczególne, że wiąże się również z 100 rocznicą Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, dzięki któremu Prowincja Poznańska została przyłączona do Rzeczypospolitej. Uczestnikami tego zrywu byli m.in.: Józef Trawiński, Józef Olszewski, Leon Szwedziński oraz właśnie Roman Liszyński. Dwadzieścia lat po powstaniu Liszyński, piastujący urząd kierownika poczty w Marzeninie, oraz pozostali zostali zadenuncjowani przez miejscowego volksdeutscha. Aresztowani pod pretekstem ukrywania broni, byli torturowani przez hitlerowców. Trawińskiego zamęczono we wrzesińskim więzieniu sądowym, Szwedzińskiego śmiertelnie postrzelono podczas próby ucieczki, zaś Olszewskiego i Liszyńskiego zawieziono na przesłuchania na posterunek żandarmerii, który wówczas mieścił się w starostwie. Podczas eskorty do piwnic urzędu Roman Liszyński zaczął uciekać przez dziedziniec, gdzie został zastrzelony. W miejscu jego śmierci po niemal 80 latach pojawiła się tablica poświęcona pamięci zamordowanych w 1939 przez niemieckiego najeźdźcę za to, że byli powstańcami wielkopolskimi. Uroczystość 1 września rozpoczęła się pod budynkiem Urzędu Pocztowego przy ulicy Warszawskiej, skąd spora grupa osób symbolicznie przemaszerowała na dziedziniec wrzesińskiego starostwa. Nie zabrakło kombatantów, parlamentarzystów, samorządowców, pocztów sztandarowych, członków organizacji i stowarzyszeń. Zjawili się też mieszkańcy miasta, a także potomkowie zamordowanych powstańców. Wspólnie odśpiewano cały Mazurek Dąbrowskiego. Prowadzący uroczystość dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Mazurkiewicz przybliżył losy czterech powstańców, których milczącym świadkiem był gmach starostwa. ? Większości z nas nie przyszłoby do głowy, że jest to miejsce związane z martyrologią naszych bohaterów, naszych przodków ? powiedział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. ? Dzisiaj, odsłaniając tę tablicę, wydobywamy z mroków historii bohaterów, o których nie przeczytamy w podręcznikach. Jest to znak dla następnych pokoleń, żeby pamiętali o tym, skąd przybywamy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ? dodał, podkreślając przy tym ogromne znaczenie inicjatyw podejmowanych przez lokalnych historyków. Także dzięki nim prawda o zamordowanych powstańcach mogła ujrzeć światło dzienne, za co dziękował wnuk Romana Liszyńskiego, Marek. ? W opowieściach rodzinnych mojej babci i córki Romana Liszyńskiego zawsze był niepokój, gdzie dziadek jest pochowany. Dziś, dzięki informacjom zdobytym w ostatnich latach, z dużą dozą prawdopodobieństwa znane jest miejsce pochówku mojego dziadka ? mówił wyraźnie wzruszony. ? Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mój dziadek tak został uhonorowany. Marek Liszyński, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Wrześni Elżbieta Grzegorek, starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny wspólnie odsłonili pamiątkową tablicę, którą następnie poświęcił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Kazimierz Kuczma. Obchody uświetnił chór Camerata pod batutą Domiceli Cierpiszewskiej. Obok hymnu wybrzmiała m.in. pieśń powstańców wielkopolskich Marsylianka Wielkopolska. Po złożeniu zniczy i wiązanek w miejscu pamięci obchody przeniosły się do wnętrza starostwa, gdzie Sebastian Mazurkiewicz zaprezentował zbiór fotografii Wrześni z lat okupacji niemieckiej. Lekcja historii była szczególnie pasjonująca dla starszego pokolenia, ale nie brakowało również młodych ludzi, którzy słuchali z zainteresowaniem. Organizatorami obchodów byli: Starostwo Powiatowe we Wrześni, Urząd Miasta i Gminy Września oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien

Powiatowe Święto Plonów

2018-09-03 20:00:01
Powiat Wrzesiński

Dożynki Powiatowe, które odbyły się 2 września w Miłosławiu przejdą do historii jako bardzo udane. Dopisała i pogoda, i frekwencja, i przygotowane przez organizatorów atrakcje. 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/900,wrzesien

Zapraszamy do Miłosławia na Dożynki Powiatowe

2018-08-28 13:15:37
Powiat Wrzesiński

Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbędą sie 2 września w Miłosławiu. Organizatorzy, czyli powiat wrzesiński i gmina Miłosław, przygotowali szereg atrakcji. Święto plonów rozpocznie msza św. dziękczynna w kościele św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu o godzinie 15. Następnie korowód przejdzie z kościoła do zespołu pałacowo-parkowego im. Kościelskich. Uroczystości obrzędowe poprowadzi Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty. Zespół działający przy Pobiedziskim Ośrodku Kultury powstał w 1971 roku w Pomarzanowicach i swoją nazwę przyjął od popularnego dawniej w Wielkopolsce tańca ludowego. Wiwaty zaprezentowały polski folklor w 27 krajach. Na swoim artystycznym koncie zespół ma ponad tysiąc koncertów podczas festiwali krajowych i zagranicznych. Na zakończenie części oficjalnej wręczone zostaną statuetki lider powiatu oraz laur starosty. Gwiazdą dożynkowego wieczoru będzie artystka, którą śmiało nazwać można królową polskiej piosenki ? Maryla Rodowicz. Utwory wokalistki takie jak Małgośka, Kolorowe jarmarki, Niech żyje bal czy Ale to już było znają wszystkie pokolenia Polaków. Po jej koncercie odbędzie się losowanie nagród głównych w loterii fantowej. W tym roku do wygrania będą m.in. czterdziestocalowy telewizor, rower i konsola PlayStation. Atrakcją w tym roku będzie tzw. ludowy stół, czyli namiot, w którym odbywać się będą degustacje - dla wszystkich uczestników imprezy planowana jest m.in. grochówka, gulasz czy chleb ze smalcem, jogurty z pracowni mleczarskiej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, produkty ekologiczne z gospodarstwa agroturystycznego Janiny Saacke czy wyroby wrzesińskiej mleczarni. W wielkim namiocie zlokalizowanym przy wejściu do parku odbywać się będą gry, zabawy i animacje oraz warsztaty dla dzieci. Będzie można m.in. ulepić coś z gliny czy pomalować buzię. Wojowie słowiańscy pokażą, jak wyglądało życie w piastowskim grodzie, a wrzesińskie szkoły będą prezentować swą ofertę edukacyjną. Podczas dożynek będzie też okazja zarejestrować się w bazie DKMS. Wystawią się również lokalne firmy oraz organizacje pozarządowe. Nie zabraknie dmuchańców, stoisk gastronomicznych i handlowych. Serdecznie zapraszamy! Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty Starostowie dożynkowi Maryla Rodowicz zaprasza na dożynki  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/894,sierpien-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM