www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Jest absolutorium!

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 czerwca, otrzymał absolutorium za 2017 rok.  Posiedzenie w całości poświęcono budżetowemu podsumowaniu ubiegłego roku. Najpierw starosta Dionizy Jaśniewicz i skarbnik powiatu Beata Matuszewska szczegółowo omówili dochody i wydatki powiatu w roku 2017 oraz przedstawili informację o stanie mienia komunalnego powiatu wrzesińskiego.  ? Budżet powiatu był dwudziestoczterokrotnie zmieniany w roku 2017. Nie znaczy to, że mieliśmy źle zaplanowany budżet, lecz dlatego, że budżet jest materią żywą i rada kształtuje go m.in. poprzez dokonywanie w ciągu roku budżetowego zmian pierwotnych zapisów - przesunięcia środków czy nowe zadania ? mówił starosta.  Dochody powiatu w minionym roku wyniosły 71 939 409,19 zł (osiągnięto 97,04 % planowanego dochodu). Na dochody złożyły się: subwencja ogólna w wysokości 30 631 344,00 zł, dochody własne w kwocie 26 876 718,67 zł, dotacje celowe z budżetu państwa ? 10 657 677,02 zł oraz środki pozyskane z dodatkowych źródeł w wysokości 3 773 669,50 zł. Wydatki powiatu kształtowały się na poziomie 68 184 144,84 zł (90,98% planowanych wydatków), z czego majątkowe wyniosły 5 877 611,45 zł, a bieżące 62 306 533,39 zł. Najwięcej, bo aż 41,67% budżetu przeznaczono na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną (28 405 922,15 zł). Nadwyżka budżetowa wyniosła 3 755 264,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Wrzesiński był właścicielem nieruchomości o powierzchni 304,0116 ha tj. o 4,6625 ha więcej w stosunku do roku 2016 (299,3491 ha).  Starosta poinformował też, że zgodnie z artykułem 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ?na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki?. Wydatki bieżące wyniosły 62 306 533,39 zł, a dochody bieżące 67 250 889,20 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4 944 355,81 zł, zatem powiat wrzesiński spełnił wymogi określone w ustawie.  Następnie zastępca przewodniczącego Rady Krzysztof Strużyński przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozytywnie budżet zaopiniował też przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej Józef Szafarek. Z kolei przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Taciak podsumowała skrupulatną pracę komisji i zawnioskowała w jej imieniu o udzielenie Zarządowi absolutorium. ? Sprawozdanie przygotowane zostało w sposób rzetelny. Przeprowadzona kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dochodów i dokonywanych wydatków potwierdziła, że budżet realizowany był w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, przestrzegając dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2017 realizował budżet prawidłowo ? argumentowała radna Maria Taciak.  Wobec takich opinii udzielenie absolutorium było już tylko formalnością ? Zarząd otrzymał je szesnastoma głosami ?za? przy dwóch głosach przeciwnych. W wolnych głosach i wnioskach dyskutowano o sytuacji Szpitala Powiatowego we Wrześni.  Agnieszka Przysiuda-Zielkowska  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Świętojański weekend

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Relacja TV Gniezno tutaj. III Weekend na Szlaku Piastowskim odbędzie się w dniach 22-24 czerwca. Organizatorzy jak zwykle przygotowali ogrom atrakcji. Tegoroczny weekend odbywa się w okresie Nocy Świętojańskiej, więc w naturalny sposób będzie odwoływał się do słowiańskich wierzeń i obrzędów. 14 czerwca w klasztorze franciszkańskim w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca imprezę. Wzięli w niej udział m.in. starosta Dionizy Jaśniewicz i naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Ilona Dębicka-Samek, która jest jednocześnie członkinią Zarządu Klastra Szlak Piastowski. Zachęcali oni do odwiedzenia powiatu wrzesińskiego, a konkretnie ? Pyzdr, gdyż tam w tym roku skupią się atrakcje w ramach III Weekendu. Starosta zauważył, że Klaster bardzo intensywnie prowadzi działania promocyjne różnymi kanałami, co jest bardzo ważne, by dotrzeć do jak największej liczby osób. ? Ta impreza to tylko etap ? stwierdził, dodając, że ważna jest inwestycja w infrastrukturę, m.in. drogową, noclegową i gastronomiczną, by Szlak żył przez cały rok i oferował turystom jak najwięcej atrakcji. Ilona Dębicka-Samek opowiedziała o tym, jakie atrakcje przygotowały w tym roku Pyzdry, szczególnie skupiając się na ekspozycji w Domu Podcieniowym. Nawiązując do tegorocznego tematu weekendu, także Pyzdry odwołają się do słowiańskich obrzędów, baśni i legend. Na 23 czerwca zaplanowano imprezę Noc Świętojańska. O godzinie 16 odbędzie się otwarcie ekspozycji piastowskiej w Domu Podcieniowym na pyzdrskim rynku. Na wystawie swoje miejsce znajdą eksponaty związane z okresem wczesnego średniowiecza m.in. łódź-dłubanka, elementy drewniane traktu książęcego z k. XIII w., wczesnośredniowieczny grób szkieletowy (XII w.), monety z XI w., w tym fragment denara Bolesława Chrobrego, małe zabytki metalowe (przedmioty codziennego użytku, ozdoby) związane z kulturą tego okresu. Dalsza część imprezy odbędzie się na przystani wodniackiej. Będą koncerty, zabawy i gry dla dzieci, kiermasz rękodzieła, konkurs na najpiękniejszy wianek oraz obrzęd nocy kupały w wykonaniu Drużyny Książęcej Grodu Grzybowskiego. Dla osób z Wrześni, które chciałyby wziąć udział w pyzdrskiej Nocy Świętojańskiej przygotowano bezpłatny autokar, który o godz. 14 wyjedzie spod kościoła św. Jadwigi do Pyzdr, a następnie do Ostrowa Lednickiego. Dzień później podobny autobus zawiezie turystów do Gniezna. Organizatorzy zapewniają też powrót (godzina zostanie ustalona z pilotem wycieczki). Szczegóły: szlakpiastowski.travel. Zapisy w biurze Klastra: tel. 798 072 200, biuro@szlakpiastowski.travel. Także na 23 czerwca na godz. 12 zaplanowano drugą edycję spływu kajakowego z Lądu do Pyzdr ?Szlak Piastowski lądem i wodą?. Kajakarze po przypłynięciu na metę mogą wziąć udział w zwiedzaniu domu podcieniowego i imprezie wiankowej. Organizatorzy zapewniają powrót z Pyzdr do Lądu około godziny 17. Zapisy w biurze Szlaku Piastowskiego. III Weekend odbywał się będzie nie tylko w powiecie wrzesińskim, ale w wielu zakątkach Wielkopolski i Kujaw. Przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin ? pikniki, spływy kajakowe, rajdy motocyklowe, koncerty, warsztaty, wycieczki. Na stronie szlakpiastowski.pl dostępny jest pełen harmonogram wydarzeń. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Więcej informacji tutaj.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Liderzy wolontariatu wybrani

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Pomagają niepełnosprawnym, organizują zbiórki, szukają domów dla psiaków, zarażają wolontariatem innych ? mowa o kandydatach do miana Lidera wolontariatu. Kapituła konkursu wybrała laureatów oraz przyznała wyróżnienia. W skład siedmioosobowej kapituły konkursu wchodzili: Ilona Dębicka-Samek ? naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, Bożena Nowacka ? sekretarz powiatu wrzesińskiego, Anna Maria Kulczyńska ? dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Lidia Studzińska ? zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Joanna Musiałkiewicz ? kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia, Stefan Tomczak ? naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej oraz Mateusz Maserak ? laureat XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków ?Ośmiu Wspaniałych?. Ich zadaniem było wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach: uczniowie klas VI-VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych; uczniowie szkół ponadpodstawowych. Członkowie jury po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami spotkali się z kandydatami, aby porozmawiać o ich działaności wolontaryjnej w ostatnich dwóch latach, a także planach na przyszłość. W pierwszej kategorii wiekowej największym doświadczeniem i różnorodnością aktywności pochwalić się mogła Karina Kaczmarek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie i to właśnie ona decyzją kapituły została Liderem wolontariatu wśród uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Laureatka działa w samorządzie uczniowskim, najpierw jako zastępczyni, obecnie jako przewodnicząca. Karina jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Brała udział w akcjach charytatywnych Góra Grosza, Bank Żywności, WOŚP, Piątka dla Tomka, kiermaszach świątecznych oraz w zbiórkach na rzecz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, dzieci z Afryki oraz schroniska. Jej systematyczność, skuteczność i otwartość przekonały kapitułę, która uznała, że liderka ma na imię Karina. Wśród 13 kandydatów w pierwszej kategorii, którzy wzięli udział w rozmowach, wyłaniała się postawa Wiktorii Rybki ? uczennicy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni. Odwiedza Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, gdzie spędza czas z jego mieszkańcami. Oprócz tego była zaangażowana w akcje charytatywne, m.in. koncert dla Patrycji Skowrońskiej, Pola nadziei, WOŚP czy przedświąteczną zbiórkę żywności. Nie ukrywa, że w kolejnej szkole chce dalej być aktywną wolontariuszką. Determinacja Wiktorii została doceniona przez kapitułę, którą przyznała jej wyróżnienie wśród uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. We wtorek 12 czerwca odbyły się rozmowy z uczniami szkół ponadpodstawowych, a więc kandydatami w drugiej kategorii wiekowej. Liderką wolontariatu została Wiktoria Kwapinska, która uczy się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Wolontariuszka działania na rzecz Stowarzyszenia MONAR w Zielińcu, Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Gnieźnie, DPS w Mielżynie i Łopiennie, Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla oraz wrzesińskiego schroniska dla zwierząt. Wiktoria bierze udział w akcjach PCK, WOŚP, w zbiórkach żywności organizowanych przez OPS. W planach ma organizację akcji ratowniczych na terenie powiatu wrzesińskiego. Swoją działalność wolontariacką wspomaga udziałem w szkoleniach i warsztatach. Kapituła przyznała w drugiej kategorii wiekowej dwa wyróżnienia dla osób, które oddały całe swoje serce jednostce, w której działają. Pierwsza to Zofia Wróblewska. Uczy się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Od 2017 roku regularnie odwiedza Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie. Zajmuje się tam szesnastoosobową grupą podopiecznych z głębokim upośledzeniem, pomaga im w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając jak najwięcej brakującego rodzinnego ciepła. Zofia spędza w ośrodku całe weekendy. Pomagała i inicjowała imprezy w DPS. Wymyśliła również warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, uczestniczyła w przedstawieniu ?Dar miłości?. Prócz ogromnej empatii, Zofia wyróżnia się uzdolnieniami muzycznymi, które wykorzystuje podczas zajęć z niepełnosprawnymi. Jest obowiązkową, punktualną i sumienną wolontariuszką. Drugą wyróżnioną została Aleksandra Jasińska ? uczennica Zespołu Szkół Politechnicznych. W maju 2016 roku m.in. z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Psi-jaciel, działające przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni. Jest autorką logo stowarzyszenia oraz prowadzi jego stronę internetową. W domu Oli znajdują schronienie psy, które źle znoszą pobyt w kojcu bądź są bardzo chore. Ola z własnych środków opłaca szkolenia, wykłady i warsztaty u znanych trenerów. Nie boi się wyjechać wraz z pracownikiem schroniska, aby złapać bezdomnego psa. Swoją przyszłość wiąże z pracą z psami. W czwartek 14 czerwca punktualnie o godzinie 21 zakończyło się także głosowanie internetowe za pomocą Facebooka. Przez dwa dni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mieli możliwość wybrania swojego faworyta. Największą liczbę głosów w szkołach podstawowych zdobyła Oliwia Szymkowiak ? 878. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych Zofia Wróblewska ? 524.   Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Jest to jego pierwsza edycja, zapewne nie ostatnia.  Laureaci i wyróżnieni zostaną uhonorowani podczas kolejnej Sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Mateusz Maserak

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Ekozbiórka

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Kolejna edycja akcji Drzewko za elektrośmieci została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe 9 czerwca. Tym razem udało się zebrać 8 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, za który wydano 2000 sadzonek. Akcja odbywała się na parkingu czterech szkół - Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. (red.)  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Dzień pełen atrakcji

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Relacja TV Gniezno. Film z drona.   Niedziela z powiatem zgromadziła na stadionie przy ZSTiO tłumy ludzi, dla których przygotowano moc atrakcji i upominków. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe we Wrześni. Na odwiedzających tereny przy stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 10 czerwca czekało mnóstwo stoisk. Prezentowały się zarówno wydziały starostwa, jak i jego jednostek organizacyjnych i służb współpracujących. Można było się dowiedzieć, czym zajmują się urzędnicy na co dzień, ale także poznać ich z zupełnie innej strony. Wydarzeniu przyświecało hasło Razem, zdrowo, na sportowo. W Niedzieli z powiatem wzięły udział całe rodziny. Trzeba przyznać, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dużym powodzeniem cieszyła się strefa rodzinna, gdzie odbywały się skoki w workach, rzuty do celu czy zupełnie abstrakcyjne konkurencje na wesoło jak zamiatanie kury do kurnika czy bieg na trzy nogi. Tuż obok znajdowała się kolorowo udekorowana strefa dla dziecka, w której na najmłodszych czekały kolorowanki, malowanie twarzy czy piasek kinetyczny. Dzieciom ogromną frajdę sprawiła też parada maskotek, wśród których znaleźli się tacy ulubieńcy jak Kubuś Puchatek, Świnka Peppa, Minionek i Smerfy. W role bajkowych postaci wcielili się m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej Marek Dyba. Maskotki chętnie przybijały piątki i pozowały do zdjęć oraz wspólnie z bawiącymi się na pikniku wzięły udział w wypuszczeniu w powietrze mnóstwa kolorowych balonów. W ciągu całej imprezy bardzo wiele działo się równocześnie. Na scenie swoje talenty wokalne zaprezentowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podopieczni WTZ, a nawet chórek złożony z urzędników starostwa, członków zarządu i kierowników jednostek, który odśpiewał piosenkę Życie jest piękne, przygotowaną specjalnie na tę okazję. Na trawie podziwiano pokazy karate, parataekwondo, taneczne czy piłkarskie. Podopieczni Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zaprezentowali się w przedstawieniu Rzepka według Jana Brzechwy. Nie brakowało też atrakcji dla miłośników aktywności fizycznej ? były zajęcia z zumby, zmagania na torze rowerowym, ćwiczenia na stepach i trampolinach. Ponadto zarówno młodsi, jak i starsi chętnie uczestniczyli w rozgrywkach szachowych. Podczas festynu można było zapytać pracowników urzędu i jednostek podległych o realizowane przez nich działania. Jednym z zadań powiatu jest promocja zdrowia ? w czasie trwania imprezy można było przebadać płuca, kości czy skórę, wziąć udział w warsztatach z pierwszej pomocy, nauczyć się badać piersi pod kątem wykrywania nowotworu, odebrać tzw. pudełko życia czy zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Samorząd promował też postawy ekologiczne ? w konkursach dotyczących środowiska wygraną stanowiły drzewka, które otrzymywali również ci, którzy przynieśli na piknik 5 kg makulatury. Istotną rolą powiatu jest także sprawowanie nadzoru nad szkołami ponagimnazjalnymi. Zarządzane przez niego placówki oświatowe zapraszały do praktycznego zapoznania się z profilami klas ? były pokazy fryzjerskie, kulinarne, warsztaty florystyczne czy zajęcia murarskie. Tego dnia nagrodzono najlepszych uczniów naszych szkół: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, członek zarządu powiatu Rafał Zięty oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak wręczyli stypendia TALENT, przyznawane jednorazowo uczniom, którzy mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami, zwłaszcza na konkursach i olimpiadach. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Wiktoria Walkowiak (Zespół Szkół Politechnicznych), Krzysztof Tokarski (ZSP), Karolina Pankros (ZSP), Małgorzata Kapela (ZSP), Monika Szczygieł (Liceum Ogólnokształcące), Roksana Bartłomiejczak (Zespół Szkół Zawodowych nr 2), Adam Krajewski (ZSTiO), Dorian Książyk (ZSTiO) oraz Magdalena Rutkowska (ZSTiO). Wszyscy wyróżnieni uczniowie mogą poszczycić się świetnymi wynikami w olimpiadach i konkursach oraz bardzo wysoką średnią ocen ? powyżej 5,0. Trudno zliczyć atrakcje, które czekały na gości Niedzieli z powiatem. Wystawy, warsztaty, konkursy, degustacje, prezentacje pojazdów służb mundurowych, fotobudka, występ kabaretowy i wiele innych były gwarancją dobrej zabawy. Dla każdego z uczestników pikniku przygotowano upominki, a do szczęśliwców wyłonionych w losowaniu powędrowało kilkanaście rowerów. Ci, którzy zdecydowali się spędzić 10 czerwca z powiatem, z pewnością mogą zaliczyć tę niedzielę do udanych. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Olimpiada Konsumencka

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Już po raz piętnasty w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni odbyła się Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, którą podsumowano 5 czerwca. Konkurs poprzedziło spotkanie uczniów kształcących się na sprzedawców oraz logistyków z powiatową rzecznik konsumenta Elżbietą Staszak-Małecką. Do zmagań przystąpiło 17 osób, które musiały wykazać się wiedzą z zakresu handlu i prawa o konsumentach. Najlepsze okazały się Sandra Gromadzińska, Weronika Mikołajczak i Weronika Szelkowska, które zajęły ex aequo I miejsce. Przyznano także dwa II miejsca ? Joannie Jankowskiej i Magdalenie Napierale. Laureatki otrzymały upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani krówkami powiatowymi. Wicedyrektor szkoły Piotr Gruszecki podkreślił, że znajomość prawa jest niezwykle ważna i warto być świadomym konsumentem. W razie problemów pomocą służy powiatowa rzecznik konsumenta, która dyżuruje w Starostwie Powiatowym we Wrześni (pokój nr 10) w poniedziałki w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Kościół w Grabowie Królewskim

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

1 czerwca starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz odwiedził kościół w Grabowie Królewskim. Trwają tam teraz prace przy renowacji obrazu ?Serce Jezusa? wraz z ramą w ołtarzu głównym. Z budżetu powiatu na ten cel udzielono dotacji w wysokości 10 tysięcy złotych. Podczas wizyty ks. proboszcz Maciej Pacanowski zaznaczał, że obraz w przeszłości poddano kilku naprawom, które nie zostały wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską. Zamocowany został na siłę w ramie, a wystające elementy podobrazia przybito gwoździami. Malowidło oraz rama wymagały gruntownego remontu, dlatego parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim wystąpiła z wnioskiem o wsparcie zadania, które kosztuje ponad 20 tysięcy złotych. Z budżetu powiatu przekazano połowę ? 10 tysięcy złotych. Wykonawcą prac, które potrwają do końca czerwca jest pracowania Art-fresk Anny Cybulskiej-Wojczyszyn. Obraz zostanie oczyszczony i naciągnięty na nowe drewniane krosna, rama zrekonstruowana złotem płatkowym.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

II stopień zagrożenia

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Przekazujemy treść zmiany ostrzeżenia meteorologicznego nr 26 wydanego dnia 02.06.2018 r. przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu. Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2Obszar: województwo wielkopolskieWażność: od godz. 13:00 dnia 02.06.2018 do godz. 02:00 dnia 03.06.2018Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Dzień dziecka w szpitalu

2018-06-24 09:15:43
Powiat Wrzesiński

Starosta Dionizy Jaśniewicz 1 czerwca tradycyjnie odwiedził Oddział Dziecięcy wrzesińskiego szpitala. Małym pacjentom z okazji Dnia Dziecka wręczył kolorowe plecaki pełne słodyczy. Na zakończenie dzieci i ich mamy oraz personel zapozowali do wspólnego zdjęcia.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/886,czerwiec-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM