www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Rada z komisjami

2018-11-30 14:15:35
Powiat Wrzesiński

Podczas drugiego w tej kadencji posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego 28 listopada zostały powołane komisje stałe oraz wybrani zostali przewodniczący. Zanim podjęto uchwały w sprawie komisji, przewodniczący Marek Przyjemski poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły zgłoszenia o powstaniu klubów radnych: Przemysław Hirschfeld zgłosił powstanie klubu radnych PiS, Henryka Waligóra – klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, starosta Dionizy Jaśniewicz – klubu Samorządny Powiat oraz Krzysztof Strużyński – klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Najważniejszą kwestią posiedzenia była decyzja o powołaniu komisji stałych Rady Powiatu wraz z przewodniczącymi i ustaleniu sposobu działania. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Jarosław Czyż, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji pokieruje Mikołaj Kubiaczyk, a przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego został Krzysztof Strużyński. Ustalono również, że Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przewodniczyć będzie Henryka Waligóra, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Paweł Skrzypczak, a pracami Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pokieruje Waldemar Bartkowiak. Pierwsze wspólne posiedzenie nowo powołanych komisji odbyło się tuż po sesji Rady Powiatu i dotyczyło spraw budżetowych. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Wyremontowana droga w Bardzie

2018-11-29 15:15:32
Powiat Wrzesiński

Zakończyły się prace remontowe na drodze powiatowej nr 2929P. Utwardzenie 830 mb o szerokości 5 m i grubości 15 cm wraz z wyrównaniem poboczy i zjazdów kosztowało ponad 67 000 zł i zostało w całości pokryte z budżetu powiatu wrzesińskiego. 29 listopada odbyła się wizja lokalna podsumowująca modernizację. Drogę wizytowali: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, kierownik Referatu Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym Bartłomiej Kaczmarzewski, sołtys Barda Marlena Piszczatowska oraz Czesław Kozielski, doświadczony działacz samorządowy, który przez dwadzieścia lat był radnym Rady Miejskiej w Nekli, cztery lata radnym powiatowym, a od sześciu lat pełni funkcję sołtysa Targowej Górki. Marlena Piszczatowska i Czesław Kozielski byli inicjatorami inwestycji. (js)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

II posiedzenie Rady Powiatu nowej kadencji

2018-11-29 08:15:31
Powiat Wrzesiński

Podczas sesji 28 listopada zostały powołane komisje stałe Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z przewodniczącymi, którymi zostali: Jarosław Czyż - Komisja Rewizyjna, Mikołaj Kubiaczyk - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Krzysztof Strużyński - Komisja Budżetowo-Finansowa, Planowania i Rozwoju Lokalnego, Henryka Waligóra - Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Paweł Skrzypczak - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Waldemar Bartkowiak - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Dzień Pracownika Socjalnego

2018-11-28 10:16:35
Powiat Wrzesiński

Podczas wczorajszych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wyróżnił szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka. Spotkanie uświetniły występy wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

O wspomnieniach powstańców

2018-11-27 09:15:38
Powiat Wrzesiński

Spotkanie poświęcone książce Michała Pawełczyka „Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z ziemi wrzesińskiej” zgromadziło wczoraj (26 listopada) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wielu zainteresowanych, w tym potomków uczestników powstania. Wśród nich był Marian Szczepaniak – syn Michała, któremu autor poświęcił jeden z rozdziałów książki. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Samorządny Powiat przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

O bohaterach

2018-11-21 13:15:36
Powiat Wrzesiński

Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej to tytuł publikacji autorstwa Michała Pawełczyka, która została wydana z okazji stulecia powstania wielkopolskiego. Pierwsze z dwóch spotkań autorskich odbyło się 16 listopada na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. – Cieszymy się, że możemy pamięć powstańców, którzy o naszą wolność walczyli, w ten sposób uczcić – mówiła na powitanie Aleksandra Głowacka, sekretarz stowarzyszenia Samorządny Powiat, które wydało publikację. Rozmowę z Michałem Pawełczykiem poprowadziła Małgorzata Korfini-Stachnik. Na początku przypomniała, że jest to już siódma publikacja autora na temat powstania. Sam pisarz nie jest historykiem z wykształcenia, lecz z pasji. Prowadzącą interesowało, skąd takie zamiłowanie. – Siedem osób z mojej rodziny było powstańcami i brakowało mi pewnych elementów układanki, części ich historii – opowiadał Michał Pawełczyk. – Powiedziałem sobie – tak nie będzie, to trzeba obadać dokładnie, zweryfikować, sprawdzić. Okazało się, że nie ma na ten temat żadnej literatury, źródeł, nic. W związku z tym, zacząłem grzebać. Byłem dociekliwy. Pojawiło się coraz więcej ciekawych spraw, odkryłem  rzeczy, o których nikt nie wiedział, dotarłem do wielu osób. Stworzyłem listę osób biorących udział w powstaniu. Im dłużej autor badał temat, historię, tym więcej pojawiało się zdjęć, dokumentów, informacji, ale i znaków zapytania, ale przede wszystkim coraz więcej miejsc. Autor ze swoimi bohaterami świetnie się zna, i doskonale pamięta ich historie. Także w swojej książce, która jest właściwie zbiorem opowiadań, przytacza ich słowa, starając się nie ingerować, a jedynie słuchać. Co ważne, wiele miejsca zostawia na emocje i przeżycia. Swoją wiedzą i refleksjami Michał Pawełczyk dzieli się za to podczas rozmów z czytelnikami. Także było też w Miłosławiu. – Niemcy mieli wielomilionową armię, a nas było 20-30 tysięcy. To, że myśmy zwyciężyli, to nie tylko bohaterstwo, ale także splot wielu bardzo wielu okoliczności, w tym ta jedność naszego narodu. To była siła napędowa. Można wręcz powiedzieć, że to był cud, bo inaczej tego nie można określić. Myśmy się zjednoczyli i walczyli o zwycięstwo z wykorzystaniem tego momentu, chwilowego osłabienia. Dlatego mówimy nie o powstańcach, ale o bohaterach, bo inaczej się nie da. Dzięki tej zwartości, sile, zwycięstwo było rzeczywiste – opowiadał autor. Spotkanie zakończyły długie rozmowy z uczestnikami wydarzenia, którzy opowiadali historie swoich przodków zaangażowanych w powstanie. Autor każdemu wręczył książkę z indywidualną dedykacją. Kolejne spotkanie zaplanowano na 26 listopada, na godz. 17 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Nowa Witkowska

2018-11-21 12:15:30
Powiat Wrzesiński

Zakończyły się prace związane remontem nawierzchni ulicy Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni. Nową drogą 20 listopada przejechały zabytkowe samochody. Koszt modernizacji wyniósł 5,6 mln zł ze środków Powiatu Wrzesińskiego. Przy okazji oficjalnego otwarcia tego ważnego odcinka drogi powiatowej, zagościły na niej zabytkowe syreny. – Droga o dużym natężeniu ruchu była w fatalnym stanie, dzisiaj podsumowujemy wzorcowo przeprowadzoną inwestycję – podsumował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Prace przeprowadziła firma Trans-Bruk Marka Begiera z Nekli. W uroczystości wzięli udział: były Landrat partnerskiego powiatu Wolfenbüttel Jörg Röhmann, wicestarosta Waldemar Grzegorek, członek Zarządu Powiatu Stefan Tomczak oraz kierownik Referatu Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski. Szymon Rewers

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Zakończyła się modernizacja ulicy i szosy Witkowskiej we Wrześni, która kosztowała 5,6 mln zł. Przy okazji otwarcia tej ważnej drogi powiatowej, zagościły na niej zabytkowe pojazdy

2018-11-21 11:16:37
Powiat Wrzesiński

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Nauka - to lubię

2018-11-21 08:15:33
Powiat Wrzesiński

„Nauka – to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r. Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami: - Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, - Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,  - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych,  2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i angielskiego. 2. Prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia zajęcia rozwijające uzdolnienia z: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. angielskiego, matematyki, oraz przedsiębiorczości. 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi: z biologii, j. angielskiego i matematyki. 5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 6. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 7. Doposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej , geograficznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. 8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego. 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia ( w tym realizowane metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, matematyki, przedsiębiorczości, j. niemieckiego i j. angielskiego. 3. Interdyscyplinarny projekt edukacyjny integrujący wiedzę z: chemii, biologii, geografii oraz fizyki, prowadzony w oparciu o metody eksperymentu i doświadczenia. 4. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli. 6.  Doposażenie pracowni chemicznej, biologicznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia. 2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki oraz z j. angielskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 3. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 4. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 5. Doposażenie pracowni matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: matematyki, j. niemieckiego, oraz fizyki. 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia z: matematyki, fizyki, biologii, geografii oraz fizyki. 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. niemieckiego, j. angielskiego, chemii oraz przedsiębiorczości. 4. Projekt edukacyjny na temat bioróżnorodności na terenie miasta Września. 5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 6. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 7. Doposażenie pracowni matematycznej, geograficznej i fizycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń. W ramach projektu Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak: 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: przedsiębiorczości oraz kompetencji matematycznych. 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: przyrody, j. angielskiego, chemii, oraz fizyki. 3. Indywidualne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 4. Grupowe zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Pierwsza sesja nowej kadencji

2018-11-20 10:15:35
Powiat Wrzesiński

Wczoraj odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji. Starostą wrzesińskim wybrano Dionizego Jaśniewicza, a wicestarostą Waldemara Grzegorka. Przewodniczącym Rady został Marek Przyjemski, a jego zastępcą Janusz Balcerzak. Podczas sesji wybrano też członków Zarządu Powiatu, którymi zostali Rafał Zięty, Stefan Tomczak i Robert Balicki.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM