www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

O wspomnieniach powstańców

2018-11-27 09:15:38
Powiat Wrzesiński

Spotkanie poświęcone książce Michała Pawełczyka „Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z ziemi wrzesińskiej” zgromadziło wczoraj (26 listopada) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wielu zainteresowanych, w tym potomków uczestników powstania. Wśród nich był Marian Szczepaniak – syn Michała, któremu autor poświęcił jeden z rozdziałów książki. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Samorządny Powiat przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

O bohaterach

2018-11-21 13:15:36
Powiat Wrzesiński

Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej to tytuł publikacji autorstwa Michała Pawełczyka, która została wydana z okazji stulecia powstania wielkopolskiego. Pierwsze z dwóch spotkań autorskich odbyło się 16 listopada na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. – Cieszymy się, że możemy pamięć powstańców, którzy o naszą wolność walczyli, w ten sposób uczcić – mówiła na powitanie Aleksandra Głowacka, sekretarz stowarzyszenia Samorządny Powiat, które wydało publikację. Rozmowę z Michałem Pawełczykiem poprowadziła Małgorzata Korfini-Stachnik. Na początku przypomniała, że jest to już siódma publikacja autora na temat powstania. Sam pisarz nie jest historykiem z wykształcenia, lecz z pasji. Prowadzącą interesowało, skąd takie zamiłowanie. – Siedem osób z mojej rodziny było powstańcami i brakowało mi pewnych elementów układanki, części ich historii – opowiadał Michał Pawełczyk. – Powiedziałem sobie – tak nie będzie, to trzeba obadać dokładnie, zweryfikować, sprawdzić. Okazało się, że nie ma na ten temat żadnej literatury, źródeł, nic. W związku z tym, zacząłem grzebać. Byłem dociekliwy. Pojawiło się coraz więcej ciekawych spraw, odkryłem  rzeczy, o których nikt nie wiedział, dotarłem do wielu osób. Stworzyłem listę osób biorących udział w powstaniu. Im dłużej autor badał temat, historię, tym więcej pojawiało się zdjęć, dokumentów, informacji, ale i znaków zapytania, ale przede wszystkim coraz więcej miejsc. Autor ze swoimi bohaterami świetnie się zna, i doskonale pamięta ich historie. Także w swojej książce, która jest właściwie zbiorem opowiadań, przytacza ich słowa, starając się nie ingerować, a jedynie słuchać. Co ważne, wiele miejsca zostawia na emocje i przeżycia. Swoją wiedzą i refleksjami Michał Pawełczyk dzieli się za to podczas rozmów z czytelnikami. Także było też w Miłosławiu. – Niemcy mieli wielomilionową armię, a nas było 20-30 tysięcy. To, że myśmy zwyciężyli, to nie tylko bohaterstwo, ale także splot wielu bardzo wielu okoliczności, w tym ta jedność naszego narodu. To była siła napędowa. Można wręcz powiedzieć, że to był cud, bo inaczej tego nie można określić. Myśmy się zjednoczyli i walczyli o zwycięstwo z wykorzystaniem tego momentu, chwilowego osłabienia. Dlatego mówimy nie o powstańcach, ale o bohaterach, bo inaczej się nie da. Dzięki tej zwartości, sile, zwycięstwo było rzeczywiste – opowiadał autor. Spotkanie zakończyły długie rozmowy z uczestnikami wydarzenia, którzy opowiadali historie swoich przodków zaangażowanych w powstanie. Autor każdemu wręczył książkę z indywidualną dedykacją. Kolejne spotkanie zaplanowano na 26 listopada, na godz. 17 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Nowa Witkowska

2018-11-21 12:15:30
Powiat Wrzesiński

Zakończyły się prace związane remontem nawierzchni ulicy Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni. Nową drogą 20 listopada przejechały zabytkowe samochody. Koszt modernizacji wyniósł 5,6 mln zł ze środków Powiatu Wrzesińskiego. Przy okazji oficjalnego otwarcia tego ważnego odcinka drogi powiatowej, zagościły na niej zabytkowe syreny. – Droga o dużym natężeniu ruchu była w fatalnym stanie, dzisiaj podsumowujemy wzorcowo przeprowadzoną inwestycję – podsumował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Prace przeprowadziła firma Trans-Bruk Marka Begiera z Nekli. W uroczystości wzięli udział: były Landrat partnerskiego powiatu Wolfenbüttel Jörg Röhmann, wicestarosta Waldemar Grzegorek, członek Zarządu Powiatu Stefan Tomczak oraz kierownik Referatu Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski. Szymon Rewers

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Zakończyła się modernizacja ulicy i szosy Witkowskiej we Wrześni, która kosztowała 5,6 mln zł. Przy okazji otwarcia tej ważnej drogi powiatowej, zagościły na niej zabytkowe pojazdy

2018-11-21 11:16:37
Powiat Wrzesiński

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Nauka - to lubię

2018-11-21 08:15:33
Powiat Wrzesiński

„Nauka – to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r. Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami: - Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, - Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,  - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych,  2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i angielskiego. 2. Prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia zajęcia rozwijające uzdolnienia z: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. angielskiego, matematyki, oraz przedsiębiorczości. 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi: z biologii, j. angielskiego i matematyki. 5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 6. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 7. Doposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej , geograficznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. 8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego. 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia ( w tym realizowane metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, matematyki, przedsiębiorczości, j. niemieckiego i j. angielskiego. 3. Interdyscyplinarny projekt edukacyjny integrujący wiedzę z: chemii, biologii, geografii oraz fizyki, prowadzony w oparciu o metody eksperymentu i doświadczenia. 4. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli. 6.  Doposażenie pracowni chemicznej, biologicznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia. 2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki oraz z j. angielskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 3. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 4. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 5. Doposażenie pracowni matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcie, jak:  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: matematyki, j. niemieckiego, oraz fizyki. 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia z: matematyki, fizyki, biologii, geografii oraz fizyki. 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. niemieckiego, j. angielskiego, chemii oraz przedsiębiorczości. 4. Projekt edukacyjny na temat bioróżnorodności na terenie miasta Września. 5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 6. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 7. Doposażenie pracowni matematycznej, geograficznej i fizycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń. W ramach projektu Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak: 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: przedsiębiorczości oraz kompetencji matematycznych. 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: przyrody, j. angielskiego, chemii, oraz fizyki. 3. Indywidualne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 4. Grupowe zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli. 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Pierwsza sesja nowej kadencji

2018-11-20 10:15:35
Powiat Wrzesiński

Wczoraj odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji. Starostą wrzesińskim wybrano Dionizego Jaśniewicza, a wicestarostą Waldemara Grzegorka. Przewodniczącym Rady został Marek Przyjemski, a jego zastępcą Janusz Balcerzak. Podczas sesji wybrano też członków Zarządu Powiatu, którymi zostali Rafał Zięty, Stefan Tomczak i Robert Balicki.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Wyróżniono sportowców

2018-11-19 15:15:36
Powiat Wrzesiński

  Wyróżniono sportowców 16 listopada w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wręczono stypendia sportowe i nagrody Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dla wybitnych uczniów, sportowców oraz ich trenerów. Fundatorem stypendiów jest powiat wrzesiński w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim.     Stypendia sportowe:   Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni Kacper Joachimiak   Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni Jan Podolski   Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni Natasza Klimko, Arkadiusz Wolniewicz, Wiktor Wojciński, Mikołaj Bartkowiak, Dawid Matuszewski, Marcel Rembowicz, Kacper Grabarek, Wiktor Makowski, Maciej Wasiewicz, Adam Grabarek, Krystian Natkowski.   Liceum Ogólnokształcące we Wrześni Aleksandra Andrzejczak, Fryderyk Żak, Patryk Ligocki, Filip Wagner, Hubert Kaczmarek.   Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni Jakub Kubczak, Rafał Kościelniak, Mateusz Wiśniewski, Wiktoria Jagodzińska, Krystian Stankowski, Natalia Kaniewska.   Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Michał Cegielski, Adam Sikorski.   Wrzesiński Klub Sportów Modelarskich „IKAR” Armand Surtel   Uczniowski Klub Sportowy „Milesza” Szymon Kostrzewski   Pleszewski Klub Karate Julia Sworek, Jakub Sworek.   Klub Sportowy Energetyk Poznań Martyna Świercz   Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września Paulina Guzowska, Martyna Guzowska, Marika Majewska, Arkadiusz Kwiatkowski, Anna Studniarz, Angelika Ściernicka, Zuzanna Kniat, Wiktor Machiński, Krzysztof Waszak, Maria Matusiak, Grzegorz Mirecki, Wiktor Grzegorek, Jakub Kłosowski, Aleksandra Szypulińska, Krystian Kwiatkowski, Łukasz Przybyłek, Dobromir Piechocki, Bartosz Kowalski.   Uczniowski Klub Sportowy Olimp Września Michalina Rakowska, Karina Szymaniak, Olga Nowaczyk.   Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „Orzeł” Wiktor Gmerek, Mateusz Stępniak, Kornelia Kaźmierczak, Filip Dobecki, Gabriela Górecka.   Uczniowski Klub Sportowy „Kołaczkowo” Marcin Łuczyk, Ewelina Nowak, Jakub Kryszewski, Michał Kominkiewicz, Krystian Makuch, Patryk Makuch, Jakub Kaczmarek, Marcin Łański, Mikołaj Grabowski, Kacper Kominkiewicz, Maciej Kominkiewicz, Mateusz Szewczak, Kacper Adamski, Kacper Musielewski.   Klub Piłki Siatkowej Progress Września Kacper Leracz, Igor Więcek, Mikołaj Kowalikowski, Wiktor Wąsak, Kacper Kaźmierczak, Kacper Teodorczak, Aleksander Hyżorek, Kamil Fedorowicz.   Uczniowski Klub Sportowego Hawrang Taekwondo Olimpijskie Września Dagmara Haremza, Weronika Przybysz, Krystian Haremza, Olga Bachorska, Nikola Haremza, Wiktoria Grześkowiak, Kacper Kasperski, Jagoda Chmielewska, Martyna Waszak, Adam Andrzejak, Jakub Wawrowski, Alicja Muchowicz, Iga Bachorska, Patrycja Kasperska, Laura Zgolińska.   Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Gracjan Wyrozumialski, Antoni Kubasik, Adam Zając, Marcel Zdziennicki, Feliks Orwat, Michał Pawłowski, Aleksander Melewski, Mateusz Radziński.   Szkółka Piłkarska FOX Matylda Gruszczyńska, Julia Warciarek, Liliana Głowińska, Zofia Jurkiewicz, Aleksandra Tomczak, Antonina Brandt.   Nagrody Zarządu Powiatu Wrzesińskiego:   Sportowcy   Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi Jagoda Gruszczyńska – brązowa medalistka Mistrzostw Polski Seniorek w siatkówce plażowej, reprezentantka kraju na zawodach międzynarodowych,   Człuchowski Auto Moto Klubu Łukasz Lonka – złoty medalista Motocrossowych Mistrzostw Polski w klasie MX Open, Zespołowy Mistrz Polski w Motocrossie, Jacek Lonka – złoty medalista Motocrossowych Mistrzostw Polski w klasie MX Masters, Zespołowy Mistrz Polski w Motocrossie.   Klub Sportowy Energetyk Poznań Piotr Gajewski – Wicemistrz Polski Seniorów K-4 na dystansie 500m, Młodzieżowy Mistrz Polski K-4 na dystansie 500m, Reprezentant Kraju w Kajakarstwie Klasycznym   Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września Pamela Jakubowska – Złota medalistka Ogólnopolskich Igrzysk LZS w podnoszeniu ciężarów, 7 miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w rzucie młotem, Kamil Swancar – Srebrny medalista Mistrzostw Polski Młodzieżowców w rzucie młotem, 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w rzucie młotem.   PBG Basket Junior Mikołaj Czyż – 6 miejsce na Mistrzostwach Polski U20 w koszykówce   Klub Piłki Siatkowej Progress Września Wiktor Matuszak Robert Brzóstowicz Marek Pachocki Z drużyną Krispol Września zdobyli brązowy medal 1 Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn.   Działacze i trenerzy   Violetta Bakoś – trenerka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, której podopieczne zajęły 9 miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży w siatkówce plażowej oraz dwie pary uzyskały awans do Półfinałów Mistrzostw Polski Przemysław Motyl – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” Września, którego podopieczne zdobyły 3 miejsce na Mistrzostwach Polski Młodziczek w siatkówce plażowej, 2 miejsce na Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej dziewcząt oraz miejsca 8-16 na Półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w siatkówce plażowej. Tadeusz Kiciński – trener Kadry Narodowej Domów Dziecka w Piłce Nożnej z którą w 2018 roku zdobył 3 miejsce na Mistrzostwach Świata oraz trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kołaczkowo”, którego zawodnicy osiągają sukcesy na arenie wojewódzkiej i krajowej w dyscyplinach takich jak: unihokej, piłka ręczna czy warcaby. Przemysław Pawlak – trener Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, którego zawodnicy osiągnęli wysokie miejsca na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencjach rzutowych. Został również powołany jako trener reprezentacji Polski na mecz U23 Czechy-Słowenia-Węgry-Polska. Andrzej Pujdak – trener Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, którego podopieczni w ostatnim okresie zdobywali min: Złoty medal Mistrzostw Polski w biegu 100m przez płotki, Srebrny medal Mistrzostw Polski Młodzików w biegu na 600m. Wszyscy zawodnicy pana Andrzeja przez 34 lata praktyki trenerskiej zdobyli ponad 130 medali na Mistrzostwach Polski w biegach średnich i długich, w konkurencjach rzutowych i sprincie.   Tomasz Haremza – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września, którego zawodnicy mogą się pochwalić osiągnięciami zarówno na arenie narodowej (2 zawodniczki zdobyły Mistrzostwo Polski Juniorów), jak i międzynarodowej (Medalowe miejsca na Pucharze Świata w Belgii i Słowenii) Adam Kaczor – trener Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września, którego zawodnicy od wielu lat osiągają wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim, a nawet krajowym. W minionym roku szkolnym, mogą się pochwalić min. takimi sukcesami jak: Mistrzostwo Polski Młodzieżowców w skoku wzwyż czy Mistrzostw Polski Juniorów w skoku w dal.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Stypendia wręczone

2018-11-16 14:15:43
Powiat Wrzesiński

15 listopada w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni odbyło się wręczenie stypendiów naukowych i edukacyjnych. – Jest to wyróżnienie, ale też wsparcie w codziennej nauce. Te środki finansowe mają z jednej strony pomagać i wspierać w realizacji celów i zadań, a z drugiej strony pomagać w korzystaniu, zakupie pomocy naukowych – mówił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. 66 uczniów otrzymało stypendia edukacyjne, które są wypłacane przez cały rok, a 13 uczniów stypendium motywacyjne, wypłacane jednorazowo za wybitne osiągnięcia. Dyplomy i kwiaty utalentowanym uczniom wręczali starosta wrzesiński oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak. Stypendia ufundował powiat wrzesiński w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Stypendium edukacyjne Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni: 1. Paweł Przespolewski 2. Amelia Jarecka 3. Julita Jaskuła 4. Krzysztof Brzeziński 5. Dominika Stawska 6. Natalia Kubiaczyk 7. Michalina Leracz 8. Klaudia Mikołajczak 9.Hanna Borowiak 10. Dominik Szczygieł 11. Robert Urbaniak 12. Marek Kuliński 13. Patrycja Michałowska 14. Magdalena Lewandowska 15. Agata Majchrzak 16. Michał Konieczka 17. Michał Bisiorek 18. Magdalena Bzowa Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni: 1. Dawid Czarnecki 2. Jakub Cyka 3. Anita Rydlewska 4. Robert Wawrzyniak 5. Joanna Kaczmarek 6. Dominika Kubiak 7. Sandra Antczak 8. Weronika Rewers 9. Karolina Tłoczek 10. Dominika Tłoczek 11. Maciej Szczublewski 12. Katarzyna Mikołajczyk 13. Dawid Grzelewski 14. Jakub Dolata Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 1. Oskar Frejda 2. Karolina Wrzaskowska 3. Hanna Movchan 4. Nikola Mrugalska 5. Monika Otwiaska 6. Karolina Guzowska 7. Kamil Wrotecki 8. Magdalena Daniszewska 9. Liliana Ciesielska 10. Patrycja Baranowska 11. Wiktoria Ratajczak 12. Aleksandra Kozikowska 13. Katarzyna Kaczmarek 14. Marika Majewska 15. Oliwia Fret 16. Martyna Kaczmarek 17. Faustyna Stawska Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni: 1. Marta Kulińska 2. Ludmiła Smolarkiewicz 3. Weronika Włodarczyk 4. Monika Wędrowicz 5. Kinga Musielak 6. Weronika Nowacka 7. Paulina Nowacka 8. Jakub Paruszewski 9. Sandra Śpiewak 10. Olga Kubiak 11. Julia Flitta 12. Wojciech Nowak 13. Weronika Krawczyk 14.Paulina Grzegorska 15. Dominika Szmyt 16.Ilona Juszczak 17.Joanna Kaczmarek Jednorazowe stypendium motywacyjne Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni 1. Rafał Kościelniak – laureat XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. II miejsce w etapie wojewódzkim pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0; 2. Klaudia Mikołajczak – laureatka III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo–Menadżerskich, II miejsce w etapie wojewódzkim olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, uczestniczka ogólnopolskiego konkursu Zostań ekonomistą; 3. Monika Cieślak – laureatka Ogólnopolskiego Finału Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość, II miejsce w wojewódzkim etapie olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych; 4. Dominika Stawska – laureatka eliminacji centralnych XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0; 5. Agata Majchrzak – finalistka III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich, II miejsce w etapie wojewódzkim Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych; 6. Bartosz Adamczyk – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Programistycznym Hack Heroes, II miejsce w eliminacjach Okręgu Wielkopolska Północna Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A, X miejsce w Ogólnopolskim konkursie informatycznym InfoSukces; 7. Krzysztof Brzeziński – I miejsce w Ogólnopolskim konkursie Programistycznym Hack Heroes, II miejsce w eliminacjach Okręgu Wielkopolska Północna Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A, udział w obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego; 8. Stanisław Roszkowiak – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Programistycznym Hack Heroes, XIV miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym First Step to Fields Medal; 9. Michał Zajda – I miejsce w finale Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego SUPERMATEMATYK w kategorii technikum – klasa pierwsza, Wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny; najlepszy wynik w powiecie, I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym; 10. Robert Urbaniak – udział w finale wojewódzkiego konkursu matematycznego, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej eliminacje miejsko-gminne w Pyzdrach; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni: 1. Kamil Wrotecki – laureat eliminacji centralnych XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria; 2. Magdalena Grabowska – laureatka eliminacji centralnych XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria; Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni: Paulina Grzegorska – finalistka etapu ogólnopolskiego XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu

2018-11-14 14:16:45
Powiat Wrzesiński

I sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odbędzie się 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. treść postanowienia POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje: § 1 W związku z przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. wyborami do rad powiatów, zwołuje się na dzień 19.11.2018 r. o godz. 16:00 I sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbędą się w siedzibie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławice. § 2 Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na I sesji. § 3 Proponuje się następujący porządek obrad: 1. otwarcie sesji; 2. złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone-ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego; 3. stwierdzenie quorum; 4. uchwalenie porządku obrad; 5. wybór Przewodniczącego Rady:     1) wybór komisji skrutacyjnej;     2) zgłaszania kandydatów;    3) przeprowadzenie głosowania; 6. przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego; 7. wybór wiceprzewodniczących Rady:     1) wybór komisji skrutacyjnej;     2) zgłaszania kandydatów;     3) przeprowadzenie głosowania; 8. Dyskusja - wolne wnioski; 9. Zamknięcie sesji. § 4 O terminie i miejscu przeprowadzenia I sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zawiadamia się radnych powiatu wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. § 5 Wykonanie postanowienia powierza się Staroście powiatu wrzesińskiego. § 6 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komisarz Wyborczy w Koninie II /-/ Paweł Myśliński

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Jubileuszowe obchody

2018-11-14 07:54:59
Powiat Wrzesiński

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości we Wrześni rozpoczęła msza w kościele farnym, a następnie biało-czerwony korowód przeszedł pod pomnik 68. Pułku Piechoty. Mieszkańcy powiatu bardzo licznie uczestniczyli w jubileuszowej uroczystości. 11 listopada to dla Polaków najważniejsze święto patriotyczne. Dlatego na wielu domach tego dnia powiewała biało-czerwona flaga. Na fasadach 600 budynków w tym roku znalazły się chorągwie, które w piątek rozdawano w starostwie. Patriotyzm widoczny był również przed samą farą we Wrześni. Tutaj harcerze rozdawali kotyliony wykonane podczas akcji Jestem patriotą, balony oraz małe flagi. Po zakończonej mszy wzdłuż ulicy Jana Pawła II ustawił się korowód któremu przewodziła Wrzesińska Orkiestra Dęta, liczne poczty sztandarowe, delegacje organizacji działających w powiecie wrzesińskim oraz samorządowcy. Uwagę przykuwała ogromna biało-czerwona flaga, którą nieśli harcerze aż do pomnika 68. Pułku Piechoty, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Po wspólnym odśpiewaniu Roty delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd poległym za wolność Polski. Powiat reprezentowali: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Kaźmierczak. Nie zabrakło tradycyjnego wystrzału armatniego w wykonaniu Bractwa Kurkowego we Wrześni. Bolesław Święciechowski na zakończenie uroczystości zaprosił wszystkich do śpiewu hymnu narodowego. Tego dnia orkiestra dęta wykonała 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego przy ochoczym śpiewie uczestników uroczystości. Mateusz Maserak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/913,listopad-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM