www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

UWAGA

2019-08-13 09:15:22
Powiat Wrzesiński

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wrzesińskiego nr 17/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r., Starostwo Powiatowe we Wrześni w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) będzie nieczynne, w zamian za pracę w dniu 31 sierpnia 2019 r. (sobota), tego dnia Starostwo Powiatowe będzie czynne w godzinach od 7:00 do 15:00.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1025,sierpien-2019

Powiatowe dziękczynienie za plony

2019-08-10 09:07:33
Powiat Wrzesiński

Tradycji stanie się zadość. Dożynkom towarzyszyć będzie korowód i dzielenie chleba, a na tegorocznych starostów wybrano Lucynę Rzepkę i Marka Kubiaczyka.  Lucyna Rzepka ma 36 lat. Pochodzi ze Słomowa, z rodziny rolniczej. Wraz z mężem oraz dwójką dzieci mieszka w Psarach Polskich, gdzie wspólnie gospodarują na 25 ha ziemi, z ukierunkowaniem na uprawę kukurydzy, buraków i zboża, które są przeznaczane na paszę dla zwierząt. Hodują 50 sztuk bydła opasowego oraz 15 macior w cyklu zamkniętym. Pani Lucyna pełniła już rolę starościny dożynek gminnych w Nowym Folwarku. – Praca rolnika nie jest łatwa. Wstaje się bardzo wcześnie rano i kładzie spać późno w nocy, bo trzeba przede wszystkim oprzątnąć zwierzęta. Tutaj nie ma miejsca na święta czy beztroskie wakacje. Czasami myślę, że przecież łatwiej byłoby bez tego gospodarstwa. Ale ja się pracy nie boję i jak trzeba to ciągnikiem jeżdżę czy kombajnem młócę – mówi starościna. Pani Lucyna wraz z mężem nie chcą, żeby ich dzieci w przyszłości musiały zajmować się gospodarstwem. Wiedzą, ile to wymaga pracy. Tym bardziej, gdy upały wcale nie pomagają rolnikom. Po ubiegłorocznej suszy, w tym roku ponownie ruszył proces szacowania szkód. Państwo Rzepka także będą mieli straty w uprawie, a to w ich przypadku wiąże się z koniecznością dokupienia paszy dla zwierząt. Mimo to nie chcą rezygnować z uprawy ziemi. Lubią, to co robią. Po wykonanej pracy czują satysfakcję. Szczególnie podczas dożynek, czasu świętowania i dziękowania za plony, oraz prośby o kolejny pomyślny rok. Tegorocznym starostą dożynek został Marek Kubiaczyk z Kokoszek. Ma 59 lat i wraz z dziećmi uprawia 109 ha ziemi oraz prowadzi Zakład Robót Wielobranżowych. Pan Kubiaczyk gospodarzy od 1981 roku. Bardzo wcześnie musiał przejąć po swoim ojcu gospodarstwo, które w rodzinie jest od pokoleń. Oprócz uprawy kukurydzy, pszenicy i pszenżyta, pan Marek hoduje 1300 sztuk tuczników. – Na początku dziadek miał tylko 9 ha. Później zaczęło się to rozwijać, dokupowałem coraz więcej ziemi. Słyszę często, że nie opłaca się hodować świń. To prawda, ale trzeba powiedzieć, że nie opłaca się tego robić w małych liczbach. Tym bardziej, gdy teraz są takie wahania cenowe – mówi starosta dożynek. Pan Kubiaczyk przyznaje, że lubi pracę na roli. Uważa jednak, że ważna jest dobra organizacja i pomysł, jak wszystkim zarządzać. Cieszy go, że syn skończył studia rolnicze i sam coraz bardziej angażuje się w pracę na roli. Starosta dożynkowy powoli przekazuje gospodarstwo oraz firmę dzieciom. Uważa, że nadszedł czas, by to młodzi przejęli stery. Mają świeży umysł i nowe spojrzenie na wiele spraw. Klaudia Kubiak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1025,sierpien-2019

Minęło 200 lat - prezentacja

2019-07-31 11:15:20
Powiat Wrzesiński

31 lipca 1819 roku powstał powiat wrzesiński. W tym roku obchodzimy 200 rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji Starostwo Powiatowe zorganizowało wystawę fotograficzną 200 lat powiatu wrzesińskiego. Wybrano 12 ciekawych zdjęć przedstawiających miejsca i wydarzenia z tego okresu. Całość opracowano na podstawie publikacji 200 lat Powiatu Wrzesińskiego, historia i współczesność, która została wydana ze środków powiatu wrzesińskiego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września. Książkę można kupić w bibliotece. Wystawa zostanie zaprezentowana na wrzesińskim rynku. 31 lipca o godzinie 17 odbędzie się wernisaż, a przy tej okazji historię powiatu przybliży Marian Torzewski. Ekspozycję będzie można również obejrzeć w poszczególnych gminach, a dodatkowo poniżej prezentujemy kilkadziesiąt zdjęć wraz z opisami ważnych dla tego okresu wydarzeń, miejsc i ludzi. Ponadto w ramach obchodów jesienią tego roku powiat planuje organizację konkursu dla młodzieży szkół średnich, tematycznie związanego z rocznicą powstania powiatu wrzesińskiego. Klaudia Kubiak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Akustyczny sygnał alarmowy

2019-07-31 10:15:25
Powiat Wrzesiński

W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Powiatowa Szkoła Muzyczna oficjalnie założona. Rekrutacja trwa

2019-07-29 15:15:22
Powiat Wrzesiński

Formalnie szkoła założona została na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Krótkie posiedzenie odbyło się 1 lipca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Uchwałę uzasadniała naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera, która zaznaczyła, że zgodnie z prawem oświatowym jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły artystyczne po zawarciu stosownego porozumienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. – Takie porozumienie na utworzenie i prowadzenie przez powiat wrzesiński od 1 września 2019 roku szkoły muzycznej I stopnia zostało zawarte 27 czerwca – poinformowała. Zgodnie z przepisami szkołę zakłada się na podstawie aktu założycielskiego określającego jej typ, nazwę i siedzibę i takim aktem była uchwała jednomyślnie podjęta tego dnia przez radnych. Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia będzie kształciła w dwóch cyklach. Naukę w cyklu 6-letnim będą mogły rozpocząć dzieci młodsze, które mają ukończone 6, ale nie więcej niż 10 lat. W cyklu 4-letnim zaś będą mogły uczyć się starsze dzieci i młodzież – uczniowie muszą mieć co najmniej 8, ale nie więcej niż 16 lat. Kształcenie artystyczne, które będzie realizowane w placówce, da absolwentom podstawy wykształcenia muzycznego i umożliwi dalszą edukację artystyczną. Bezpłatne zajęcia będą trwały przez cały rok szkolny. W ramach działalności szkoły organizowane będą koncerty i imprezy muzyczne dla mieszkańców powiatu, a także konkursy i warsztaty dla uczniów. Składanie dokumentów Powstanie publicznej szkoły muzycznej we Wrześni jest szansą na darmową naukę na miejscu dla artystycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w rekrutacji konieczne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna kandydata niezbędnych dokumentów. Można je znaleźć na stronie internetowej powiatu bądź pobrać w Biurze Obsługi Interesanta starostwa. W kwestionariuszu kandydata należy wskazać sugerowany instrument, a także dołączyć do niego zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do nauki na nim. Planuje się nauczanie w następujących specjalnościach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, gitara klasyczna, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, perkusja. W celu udziału w rekrutacji rodzic lub opiekun musi także podpisać klauzulę informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku dzieci 6-letnich konieczne jest również złożenie zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole muzycznej wystawionego przez przedszkole, do którego uczęszcza, lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Termin składania dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni upływa 6 sierpnia. Badanie predyspozycji Do szkoły przyjmowani będą kandydaci, którzy pozytywnie przejdą badanie predyspozycji do nauki. Planuje się je przeprowadzić od 9 do 12 sierpnia w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Podczas badania kandydat będzie musiał zmierzyć się z kilkoma zadaniami. Wyniki rekrutacji Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona 16 sierpnia. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie się przed końcem sierpnia. W szkole, która wystartuje 1 września, będzie realizowana podstawa programowa opracowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zajęcia będą podzielone na grupowe z kształcenia słuchu (dodatkowo rytmika dla dzieci młodszych) oraz indywidualne, czyli naukę gry na instrumencie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Edukacji (tel. 61 640 44 38) oraz na stronę internetową www.wrzesnia.powiat.pl/szkolamuzyczna. Klara Skrzypczyk Harmonogram w skrócie: - 6 sierpnia – ostateczny termin składania dokumentów - 9-12 sierpnia – badanie predyspozycji kandydatów - 16 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych uczniów - do 31 sierpnia – ewentualna rekrutacja dodatkowa   Do zadań osób ubiegających się o miejsce w szkole będzie należało: - zaśpiewanie piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego), - powtórzenie za nauczycielem usłyszanej sekwencji rytmu (poprzez jej wyklaskanie), - rozpoznanie i określenie dźwięków: wysokich, niskich, granych jako pojedyncze lub kilka jednocześnie, - powtórzenie głosem (po nauczycielu) zagranej lub zaśpiewanej melodii, - rozmowa na temat preferencji muzycznych i zainteresowań, - zaprezentowanie umiejętności gry na instrumencie (dotyczy osób potrafiących już na czymś grać, informacja dodatkowa, niepunktowana).   Powiatowa Szkoła Muzyczna będzie placówką publiczną realizującą podstawę programową opracowaną przez ministerstwo.  Z jednej strony będzie umuzykalniająca, z drugiej strony da solidną podstawę do dalszego kształcenia artystycznego, na przykład w szkole muzycznej II stopnia. Można powiedzieć, że szukamy muzycznych talentów. Trzeba podkreślić, że szkoły muzyczne I stopnia nie kształcą w zakresie śpiewu, natomiast uczą gry na instrumentach. Te indywidualne zajęcia z nauczycielem są bardzo cenne. Oprócz nich w grupach odbywać się będą zajęcia z zakresu rytmiki i kształcenia słuchu. Te dzieci, które potrafią już grać na instrumencie, mogą podszkolić i udoskonalić swój warsztat, a jeżeli dziecko wykazuje zdolności artystyczne, ale nie ma jeszcze sprecyzowanych zainteresowań, to specjaliści nawet już podczas postępowania rekrutacyjnego podpowiedzą, jaki instrument byłby najwłaściwszy. Zatrudnieni nauczyciele to będą prawdziwi specjaliści, pod których okiem nauka przyniesie maksymalny efekt. Warto spróbować swoich sił po to, żeby zyskać solidny muzyczny warsztat. Szkoła będzie dysponowała także swoim instrumentarium, a więc da możliwość ćwiczenia na miejscu na instrumentach dobrej jakości. Placówka będzie ponadto pełniła funkcję ośrodka kulturalnego – organizowała koncerty, warsztaty czy inne przedsięwzięcia dookoła muzyki. To będzie miejsce, które umożliwi realizowanie swoich pasji. naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Na szlaku rowerowym Nekli

2019-07-24 14:15:19
Powiat Wrzesiński

Podobno była nazywana Nieklą, co w staropolskim oznaczało zarośla lub przystań. O jej początkach głosi także jedna z legend: kiedyś w tym miejscu miała stać karczma, w której zatrzymał się czarnoksiężnik Twardowski. Rozkazał diabłom, by usypali groblę przez bagna. Tak powstała Nekla. Tym razem proponuję wycieczkę po tej miejscowości oraz jej okolicach. Ponownie wsiadamy na rowery i rozpoczynamy nasze zwiedzanie. Garść informacji Pierwsze wzmianki o Nekli pojawiają się w 1405 roku. Przez wieki właścicielami tej miejscowości były zamożne, znane w Wielkopolsce rody Skórzewskich czy Żółtowskich. W latach 1725-1793 posiadała prawa miejskie, niestety wraz z drugim rozbiorem Polski je utraciła. Tuż obok Nekli osiedlali się na prawie olęderskim staroluteranie. Dzięki wiedzy i umiejętnościom osuszyli bagna oraz mokradła, wykarczowali las i założyli osadę Nekielskie Olędry, obecną Nekielkę. W 1831 roku przez teren Nekli oraz okolic przeszła epidemia cholery, która zebrała potężne żniwo. Ocaleni mieszkańcy ślubowali coroczne pielgrzymki do Grodziszczka, do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, której dziękowali za ocalenie. Ta tradycja jest kultywowana do dziś. Niewątpliwie ważne dla rozwoju wsi było poprowadzenie przez nią w 1845 roku bitego traktu z Poznania do Strzałkowa, a 42 lata później wzdłuż niego, linii kolejowej. Mieszkańcy Nekli i okolic brali udział w walkach wyzwoleńczych np. Wiośnie Ludów czy Powstaniu Wielkopolskim. Podczas trwającej w Nekli okupacji hitlerowskiej istniał tu obóz pracy przymusowej dla Żydów, którzy pracowali przy budowie linii kolejowej Swarzędz-Września. Ponowny rozwój wieś przeżyła po zakończeniu drugiej wojny światowej. Wtedy wprowadzono elektryfikację, wodociągi czy kanalizację. Powstały zakłady produkcyjne, zaczęto dbać o rozwój oświaty. W 1965 roku wybudowano nową szkołę podstawową. Prawa miejskie Nekla odzyskała 1 stycznia 2000 roku. Śladami olędrów W tym numerze „Przeglądu Powiatowego” ponownie zapraszam na wycieczkę rowerową. Jednak tym razem nie jest ona zaplanowana przeze mnie. Wjeżdżamy na Szlak Osadnictwa Olęderskiego po Gminie Nekla. Tu rozpoczyna się i kończy trasa licząca 37 kilometrów. Została wytyczona w 2005 roku z okazji 600-lecia istnienia miejscowości. Prowadzi przez malownicze tereny, na których przez 200 lat żyli osadnicy olęderscy. Pierwsze dwa punkty na szlaku warte odwiedzenia znajdują się już w Nekli. To kościół św. Andrzeja Apostoła oraz założenie parkowo-dworskie. Świątynia powstała w latach 1899-1901, a jej fundatorem byli Żółtowscy. Niewątpliwą chlubą kościoła jest kopuła, dwie wieżyczki oraz witraże pochodzące z królewskiego zakładu sztuki w Monachium. Do założenia parkowo-dworskiego należą pałac z 1870 roku, stajnia i powozownia. Dwór także ufundowali Żółtowscy, którzy w nim mieszkali. Tuż obok, w parku rosną pomniki przyrody, m. in. grusza Józefinka, olchy czarne. Znajduje się tu pięć zbiorników wodnych (stawki i sadzawki), a także Kanał Nekielski. Następnie przejeżdżamy przez Gierłatowo, czyli dawne osady Góreckie Olędry, Chłapowskie Olędry i Laski Olędry, gdzie znajdują się cmentarze ewangelickie. Dalej kierujemy się do Podstolic. Tutaj mieści się zabytkowy dwór z końca XIX wieku. Jego budowę rozpoczął w 1890 roku hrabia Hedogron Kierski, ówczesny właściciel wsi. Następnie jedziemy w stronę Opatówka, gdzie znajduje się zabytkowy drewniany kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Egiptu, który pochodzi z lat 1752-1754. Wśród wyposażenia najcenniejszy jest szesnastowieczny krucyfiks umieszczony na poziomej belce spinającej łuk tęczowy. W Zasutowie i Barczyźnie ponownie natrafiamy na cmentarze ewangelickie. Jeśli będziemy czujni, być może uda nam się wypatrzeć żurawie, które gniazdują na podmokłym terenie lasu, około 300 metrów za cmentarzem w północnym kierunku. Dziewiątym punktem na mapie naszej rowerowej wędrówki są pomniki przyrody, czyli okazałe dęby. Jeden z nich ma w obwodzie 395 centymetrów i rośnie tuż przy zabudowaniach. Kolejne dwa mierzą 384 i 446 centymetrów w obwodach. Drzewa są objęte ochroną od 2005 roku. To pozostałości po występujących tu kiedyś grądach środkowoeuropejskich, czyli lasach wielogatunkowych i wielowarstwowych z przewagą dębów i grabów. Jadąc dalej ponownie znajdujemy cmentarze ewangelickie – kolejny w Barczyźnie i dwa w Nekli. Obok tego w Barczyźnie zbudowano w 1893 roku szkołę z prostokątną apsydą, gdzie można było umieścić ołtarz. Trzynastym przystankiem podczas naszej wycieczki jest kościół poewangelicki w Nekielce. Miejscowość ta została założona w 1749 roku przez właściciela dóbr nekielskich. Wcześniej w tym miejscu istniał drewniany dom modlitewny dla olędrów. Chociaż Nekla nie była wsią olęderską to kolejne pokolenia tych osadników przenosiły się do niej oraz pobliskich miejscowości. Podczas drugiej wojny światowej i długo po niej budynek służył za magazyn broni. W 1971 roku podjęto decyzję o rozbiórce kościoła, jednak została ona odwleczona w czasie do lat 90-tych. Wtedy dawną świątynię nabyła rodzina Kareńskich. Właścicielami są do dziś. Organizują tu koncerty, wystawy oraz spotkania kulturalne. Jedziemy dalej, ale nadal pozostajemy w Nekielce. Tutaj znajduje się kolejny cmentarz ewangelicki. Na nim zachowały się dwa żeliwne krzyże nagrobne. Ostatni punkt naszej trasy to Starczanowo. Znajduje się tu zabytkowa aleja kasztanowa, która prowadzi do Nekli. Zobaczymy także pomnik przyrody – lipę szerokolistną. Się dzieje! Nekla i okoliczne miejscowości organizują wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Można wymienić te najbardziej znane, na przykład Wianki. Jest to impreza organizowana na powitanie lata, nawiązująca do tradycji nocy świętojańskiej. Jej stałymi punktami są konkursy na najpiękniejszy wianek i przede wszystkim puszczanie wianków na rzece, ale także koncerty, ognisko czy pokaz sztucznych ogni. Od sześciu lat organizowany jest Nekielski bieg do lata. Wyróżnione są w nim różne kategorie np. bieg familijnym, a w tym roku po raz drugi odbyło się Grand Prix na 10 kilometrów. Od 2012 roku w Nekli organizowany jest również festiwal Alternatywny BASH. Pod tą nazwą kryje się dwudniowa impreza. Tematami przewodnimi są muzyka rap, hip-hop i house. Również od tego roku w Nekli działa letnie kino plenerowe. Dzięki mobilnemu ekranowi, filmy mogą być wyświetlane w różnych miejscach gminy. Ciekawym wydarzeniem są zawody motocrossowe na torze w Opatówku. Przybywają na nie żądni wygranej zawodnicy, ale także spragnieni emocji kibice. Dużym zainteresowaniem cieszy się Rajd Rowerowy Śladami Osadnictwa Olęderskiego. Jego trasa prowadzi przez wybraną część Szlaku Olęderskiego.        Klaudia Kubiak

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Minęło 200 lat

2019-07-24 14:15:19
Powiat Wrzesiński

31 lipca 1819 roku powstał powiat wrzesiński. W tym roku obchodzimy 200 rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji Starostwo Powiatowe zorganizowało wystawę fotograficzną 200 lat powiatu wrzesińskiego. Wybrano 12 ciekawych zdjęć przedstawiających miejsca i wydarzenia z tego okresu. Całość opracowano na podstawie publikacji 200 lat Powiatu Wrzesińskiego, historia i współczesność, która została wydana ze środków powiatu wrzesińskiego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września. Książkę można kupić w bibliotece. Wystawa zostanie zaprezentowana na wrzesińskim rynku. 31 lipca o godzinie 17 odbędzie się wernisaż, a przy tej okazji historię powiatu przybliży Marian Torzewski. Ekspozycję będzie można również obejrzeć w poszczególnych gminach. Ponadto na stronie internetowej powiatu pojawi się prezentacja kilkunastu zdjęć wraz z opisami ważnych dla tego okresu wydarzeń, miejsc i ludzi. Ponadto w ramach obchodów jesienią tego roku powiat planuje organizację konkursu dla młodzieży szkół średnich, tematycznie związanego z rocznicą powstania powiatu wrzesińskiego. Klaudia Kubiak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Co słychać na drogach powiatowych?

2019-07-23 13:15:23
Powiat Wrzesiński

Pogoda sprzyja pracom na zewnątrz, więc ekipy drogowe nie zwalniają tempa i działają przy kolejnych inwestycjach. Ostatnio zakończyła się budowa chodnika w Krzywej Górze. W ubiegłym roku zadbano o odwodnienie, ułożono ściek i krawężnik, natomiast w tym roku położono obrzeże oraz około 300 metrów bieżących kostki, ustawiono bariery przy przepuście i umocniono jego wylot. Inwestycja pochłonęła łącznie 240 tys. zł, z czego 50 tys. pochodziło z budżetu gminy Kołaczkowo. Na ukończeniu są też prace modernizacyjne na odcinku drogi Targowa Górka-Mała Górka. – Głównym zadaniem było poszerzenie jezdni miejscami z 4,3 do 5,5 metra oraz zamknięcie całości dwiema warstwami masy bitumicznej, czyli warstwą wyrównawczą i górną warstwą ścieralną. Pozostało jeszcze utwardzenie poboczy i umocnienie zjazdów. Cały odcinek ma około610 metrów bieżących – mówi naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski. W przyszłym roku planowane jest wykonanie ostatniego odcinka tej drogi o długości 0,5 kilometra. Na czas przebudowy około 1600 metrów drogi Sokolniki-Szamarzewo standardowo niezbędny jest projekt organizacji ruchu. Kiedy zostanie on zatwierdzony, powiat będzie mógł przekazać plac budowy wykonawcy, który wyremontuje istniejącą nawierzchnię oraz utwardzi pobocza. Na to zadanie będzie miał czas do końca września. Wydział Dróg Powiatowych przygotowuje się także do remontu nawierzchni drogi powiatowej w Nowym Folwarku. W ubiegłym tygodniu wykonano niezbędne pomiary. Poza tym cały czas stałe ekipy pracowników starostwa koszą pobocza oraz prowadzą remonty cząstkowe. Klaudia Kubiak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Powiatowe dożynki

2019-07-22 16:15:17
Powiat Wrzesiński

1 września w Nekli odbędą się Dożynki Powiatowe, na które zapraszają wszystkich starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i burmistrz Nekli Karol Balicki. Na odwiedzających będzie czekało mnóstwo atrakcji, a gwiazdą wieczoru jest Lady Pank. Uroczystość rozpocznie się korowodem, który przejdzie na stadion miejski przy ulicy Wrzesińskiej w Nekli. Tam odbędzie się polowa msza święta. Podczas dożynek nie może zabraknąć tradycyjnego obrzędu oraz ludowych przyśpiewek, które w tym roku zaprezentuje Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie. Powstał on w 1962 roku i od tego czasu miał okazję prezentować polski folklor nie tylko w naszym kraju, ale także w 62 innych państwach na pięciu kontynentach. Podczas święta plonów będzie można odwiedzić wiele stoisk. Pojawią się szkoły średnie, które zaproponują malowanie twarzy czy układanie fryzur. Nie zabraknie namiotu powiatowego, gdzie ustawiona będzie wystawa dotycząca obchodów z okazji dwustu lat powiatu wrzesińskiego. Tam także każdy chętny weźmie udział w konkursie z nagrodami. Ponadto podczas dożynek wystąpią między innymi tancerze ze szkoły tańca Alchemia czy wojowie słowiańscy. Niewątpliwie wzrok przyciągnie także wystawa starych maszyn rolniczych. Pod koniec dnia odbędzie się losowanie nagród głównych w loterii fantowej. Tegoroczną gwiazdą dożynek powiatowych został legendarny Lady Pank, autor takich przebojów jak Kryzysowa narzeczona, Stacja Warszawa, Marchewkowe pole, Mniej niż zero czy Zostawcie Titanica. Koncert tej popularnej rockowej grupy zaplanowano na godzinę 20. Po nim Zespół Sekret zapewni oprawę muzyczną do wspólnej zabawy tanecznej.   Klaudia Kubiak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Sport dla najmłodszych

2019-07-18 13:15:20
Powiat Wrzesiński

Powiatowa Strefa Sportu organizowana przez wrzesińskie starostwo przy okazji gminnych biegów jest za półmetkiem. Ostatnio odbyły się dwa sportowe spotkania w Nekli i Kołaczkowie.  Bieg z przeszkodami, rzut piankowym oszczepem, tor przeszkód czy rzuty do celu to konkurencje, które prowadzący zajęcia proponują najmłodszym mieszkańcom powiatu, kiedy ich rodzice i opiekunowie biorą udział w biegach organizowanych przez gminy. W Nekli był to VI Nekielski Bieg Do Lata, a w Kołaczkowie XXXVIII Bieg o Złoty Kłos. Rywalizacja sportowa przybiera formę zabawy, nie ma wygranych i przegranych. Każdy młody uczestnik otrzymuje medal i dyplom. Często jest to jego pierwszy medal w życiu, więc tym bardziej Powiatowa Strefa Sportu sprawia sporo radości dzieciom i motywuje do dalszej aktywności fizycznej. Kolejne sportowe zmagania zaplanowane są na 25 sierpnia w Pyzdrach przy okazji XXXVIII Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego. Tegoroczną Powiatową Strefę Sportu zamyka wydarzenie towarzyszące IV Biegowi Miłosław Biega 1 września w Miłosławiu. Już dziś zapraszamy na obie edycje.  Mateusz Maserak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1015,lipiec-2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM